Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ISOMATE A/OFM

(z)-8-dodecen-1-ol % / (e)-8-dodecen-1-yl-acetate % / (e)-5-decenol 4.5 % / (z)-8-dodecen-1-yl-acetate % / (e)-5-Decen-1-yl acetate %

Διαχυτήρες εμποτισμένων δακτυλίων (VP)


Οδηγίες εφαρμογής για ΚΕΡΑΣΙΑ:

Δόσεις και οδηγίες εφαρμογής

Tο περιεχόμενο ειναι ορατό μονο σε συνδρομητές της σελίδας

Για να δείτε την ακριβης δοσολογία, και τρόπο εφαρμογής του ISOMATE A/OFM για χρηση σε ΚΕΡΑΣΙΑ εισέλθετε στο σύστημα
Plant Protection
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Φερομόνες για παρεμπόδιση της σύζευξης των εντόμων Ανάρσια (Anarsia lineatella) και καρπόκαψα (Grapholitha molesta) στα Πυρηνόκαρπα. Η φερομόνη προσελκύει τα αρσενικά ακμαία άτομα του εντόμου-στόχου παρεμποδίζοντας έτσι τη σύζευξη. Το προϊόν επιδρά μόνο στα αρσενικά ακμαία άτομα και δεν έχει καμία επίδραση στα θηλυκά ακμαία, στα αυγά ή τις προνύμφες.
Μέθοδος εφαρμογής: Ανοίξτε τη συσκευασία με προσοχή ώστε να μην σπάσει ο διαχυτήρας Οι διαχυτήρες Isomate A/OFM αφού ανοιχτούν, αναρτώνται - ομοιόμορφα κατανεμημένοι - σε κλαδιά που βρίσκονται στο 1/3 πάνω (υψηλότερο) μέρος των δένδρων, αποφεύγοντας την απευθείας έκθεσή τους στο ηλιακό φως, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει επιτάχυνση της απελευθέρωσης των φερομόνων. Σε δέντρα ύψους μεγαλύτερο από 4 μέτρα συνιστάται να τοποθετηθεί το 1/3 των διαχυτήρων στο πάνω μέρος των δένδρων και τα 2/3 στο χαμηλότερο μέρος των δένδρων.
Συμπληρωματικοί διαχυτήρες τοποθετούνται στα όρια των οπωρώνων κοντά στις κορυφές των δέντρων
Χρόνος εφαρμογής
Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής, χρησιμοποιείστε παγίδες παρακολούθησης πληθυσμού (monitoring) και τοποθετείστε τους διαχυτήρες με την πρώτη σύλληψη εντόμων. Είναι πολύ σημαντικό να τοποθετηθούν οι διαχυτήρες πριν να αρχίσει η πτήση των ακμαίων της γενιάς που διαχειμάζει, δηλαδή με την έναρξη της πτήσης των πρώτων ακμαίων. Οι διαχυτήρες παραμένουν στον αγρό για τουλάχιστον 150 ημέρες, ανάλογα με την θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανέμου
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:
Οι χρησιμοποιημένοι διαχυτήρες μαζί με τα κενά μέσα συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
(1) Ανάλογα με την έκταση του αγροτεμαχίου, τη δομή των φυτών και την πίεση της προσβολής.
(2) Στην περίμετρο του αγροτεμαχίου πρέπει να γίνεται συμπληρωματική ανάρτηση διαχυτήρων και επίσης, όπου είναι δυνατόν, να επεκτείνεται η ανάρτηση και πέρα από το αγροτεμάχιο
(3) Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί αν διαπιστωθεί ανάγκη με βάση τις συλλήψεις των παγίδων παρακολούθησης ή τις παρατηρήσεις προσβολής στον αγρό
(4) Τοποθετήστε στο αγροτεμάχιο φερομονικές παγίδες παρακολούθησης και ελέγχετε κάθε εβδομάδα τις συλλήψεις. Ελέγχετε επίσης τα καρπίδια κάθε 1 - 2 εβδομάδες.
Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GΑP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας
Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη καλού αποτελέσματος είναι να υπάρχουν χαμηλοί πληθυσμοί εντόμων. Στις περιπτώσεις μεσαίων και μεγάλων πληθυσμών είναι απαραίτητο τα πρώτα χρόνια να γίνει συνδυασμένη εφαρμογή εγκεκριμένου εντομοκτόνου, ειδικά για την καταπολέμηση της πρώτης γενεάς.
Γονιμοποιημένα θηλυκά που προέρχονται από γειτονικούς αγρούς μπορεί να προκαλούν ζημιές, γι΄αυτό θα πρέπει να γίνουν περιοδικοί έλεγχοι στα φρούτα για να αποφασιστεί εάν χρειαστεί επέμβαση με εντομοκτόνο.
Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε μεγάλα αγροτεμάχια ή όταν τοποθετούνται διαχυτήρες σε μεγάλη έκταση. Μπορούν να προστατεύσουν ακόμα και μικρούς οπωρώνες όταν βρίσκονται απομονωμένοι και υπάρχει χαμηλός πληθυσμός εντόμων. Δεν συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος σε μικρά αγροτεμάχια που βρίσκονται ανάμεσα σε οπωρώνες ή σε αγροτεμάχια με εξαιρετικά ακανόνιστη και πριονωτή περίμετρο. Το ελάχιστο εμβαδόν για την εφαρμογή του προϊόντος πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 στρέμματα
Συνθήκες εφαρμογής: Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Οι χρησιμοποιημένοι διαχυτήρες μαζί με τα κενά μέσα συσκευασίας αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. (1) Ανάλογα με την έκταση του αγροτεμαχίου, τη δομή των φυτών και την πίεση της προσβολής. (2) Στην περίμετρο του αγροτεμαχίου πρέπει να γίνεται συμπληρωματική ανάρτηση διαχυτήρων και επίσης, όπου είναι δυνατόν, να επεκτείνεται η ανάρτηση και πέρα από το αγροτεμάχιο (3) Η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί αν διαπιστωθεί ανάγκη με βάση τις συλλήψεις των παγίδων παρακολούθησης ή τις παρατηρήσεις προσβολής στον αγρό (4) Τοποθετήστε στο αγροτεμάχιο φερομονικές παγίδες παρακολούθησης και ελέγχετε κάθε εβδομάδα τις συλλήψεις. Ελέγχετε επίσης τα καρπίδια κάθε 1 - 2 εβδομάδες. Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GΑP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη καλού αποτελέσματος είναι να υπάρχουν χαμηλοί πληθυσμοί εντόμων. Στις περιπτώσεις μεσαίων και μεγάλων πληθυσμών είναι απαραίτητο τα πρώτα χρόνια να γίνει συνδυασμένη εφαρμογή εγκεκριμένου εντομοκτόνου, ειδικά για την καταπολέμηση της πρώτης γενεάς. Γονιμοποιημένα θηλυκά που προέρχονται από γειτονικούς αγρούς μπορεί να προκαλούν ζημιές, γι΄αυτό θα πρέπει να γίνουν περιοδικοί έλεγχοι στα φρούτα για να αποφασιστεί εάν χρειαστεί επέμβαση με εντομοκτόνο. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε μεγάλα αγροτεμάχια ή όταν τοποθετούνται διαχυτήρες σε μεγάλη έκταση. Μπορούν να προστατεύσουν ακόμα και μικρούς οπωρώνες όταν βρίσκονται απομονωμένοι και υπάρχει χαμηλός πληθυσμός εντόμων. Δεν συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος σε μικρά αγροτεμάχια που βρίσκονται ανάμεσα σε οπωρώνες ή σε αγροτεμάχια με εξαιρετικά ακανόνιστη και πριονωτή περίμετρο. Το ελάχιστο εμβαδόν για την εφαρμογή του προϊόντος πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 στρέμματα
Διαβάστε τον τρόπο εφαρμογής της Φερομόνης

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Αμοιβαία αναγνώριση (άρθρο 40)
Λήξη έγκρισης: 31/08/2024
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (Tokyo)
4-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku
100-0005
Tokyo
JAPAN
TEL: +81-3 32465280
FAX: +81-3 3246-5371
e-mail: pheromone@shinetsu.jp
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
Anthesis Ι.Κ.Ε.
Εμ. Μπενάκη 8
14561
Κηφισιά, Αθήνα
TEL: (+30)210 8012367
e-mail: info@anthesis.gr