Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

KATANGA 80 WP

Fosetyl aluminium 80%

Βρέξιμη Σκόνη (WP) / Βοηθητικές ουσίες: 16.7%


Οδηγίες εφαρμογής για ΑΜΠΕΛΙ: Οινοποιήσιμες Ποικιλίες:

Δόσεις σκευάσματος

Περονόσπορος (Plasmopara viticola)
75-330 γραμμάρια στο στρέμμα
Περονόσπορος 250 - 300 γρ στα 100 λίτρα ψεκ. Υγρού
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Μύκητες,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 - 110 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 4
Mεσοδιάστηµα µεταξύ των εφαρµογών: 10 - 14 ηµέρες
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ψεκασμός λίγο πριν την άνθηση και επανάληψη κάθε 10-14 ημέρες, εάν οι συνθήκες είναι ευνοικές για την ανάπτυξη της ασθένειας. (2)
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 28
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση. Παρουσιάζει συμπλαστική και αποπλαστική κίνηση και δρα παρεμποδίζοντας την βλάστηση των σπορίων αλλά και επάγοντας μηχανισμούς άμυνας των φυτών.
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος, επάλειψη με πινέλο στα προσβεβλημένα μέρη του κορμού και των κλαδιών των εσπεριδοειδών
1 Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων
2. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.
Συνθήκες εφαρμογής: 1 Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των Γεωργικών Προειδοποιήσεων 2. Πριν την εφαρμογή του σκευάσματος να προηγείται δοκιμαστική εφαρμογή του σε μικρή κλίμακα.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
Συνδυαστικότητα:
Δε συνιστάται η ανάμειξη του KATANGA SUPER WG με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Το προϊόν θα πρέπει να εφαρμοστεί αφού περάσει διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας από εφαρμογή με παραφινικό λάδι. Το προϊόν δε συνδυάζεται με διαφυλλικά λιπάσματα
αζώτου.

Fosetyl aluminium:
Δεν συνδυάζεται με: Στρομπιλουρίνες, Kresoxim-methyl, Azoxystrobin, Pyraclostrobin, picoxystrobin, γαλακτοποιήμα υγρά, Διαφυλλικά λιπάσματα µε βάση το άζωτο, Ελαιούχα σκευάσματα, Dicofol, Pyrimethanil, Carbendazim, Chlorothalonil, Σκευάσματα Θείου, Sulphur, Boscalid,
Σε περίπτωση που προηγηθεί εφαρμογή με παραφινικό λάδι, να εφαρμοστεί αφού περάσει μια εβδομάδα.
Αν στην ετικέτα ή οι πίνακες συνδυαστικότητας δεν δίδονται πληροφορίες για τη συνδυαστικότητα, θα πρέπει να γίνεται δοκιµαστική ανάµειξη για να εξετασθεί τουλάχιστον η περίπτωση φυσικής ασυµβατότητας του συνδυασµού.
H προσθήκη των φυτοφαρμάκων με τη σειρά: WP, FL, WDG και EC ή S
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Fosetyl aluminium Άθροισμα του φωστυλίου/Fosetyl, του φωσφονικού οξέος και των αλάτων τους, εκφραζόμενο σαν Fosetyl)200 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Επανέγκριση (άρθρο 80.5). Σκευάσματα που υπέβαλαν φάκελο προ 6/2011 και εγκρίθηκαν με το ΠΔ 115
Λήξη έγκρισης: 30/04/2023
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

INTEREXPO Α.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
715 00
ΗΡΑΚΛΕΙΟ