Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

FRUPICA-S 50 WP

Mepanipyrim 50%

Βρέξιμη Σκόνη (WP) / Βοηθητικές ουσίες: 38.9%


Οδηγίες εφαρμογής για ΑΜΠΕΛΙ: Οινοποιήσιμες Ποικιλίες:

Δόσεις σκευάσματος

Βοτρύτης (Botrytis cinerea)
100 γραμμάρια στο στρέμμα
Βοτρύτης (Botrytis cinerea)
500γραμμάρια στα 500 λίτρα νερου
100γραμμάρια στα 100 λίτρα νερου
15γραμμάρια στα 15 λίτρα νερου
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Μύκητες,
Μέγιστος όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Προληπτικός ψεκασμός καλύψεως με την έναρξη της πτώσης των πετάλων (BBCH 68) μέχρι την ωρίμανση (BBCH 85), εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 21
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση της ομάδας των ανιλινοπυριμιδινών για την αντιμετώπιση της τεφράς σήψης. Δεν επηρεάζει τη βλάστηση των σπορίων αλλά την επιμήκυνση του βλαστικού σωλήνα και τη διείσδυση του παθογόνου στον ξενιστή. Δεν κινείται διασυστηματικά αλλά εμφανίζει διελασματική δράση. Η αντιμικροβιακή του δράση οφείλεται στην παρεμπόδιση της βιοσύνθεσης ή της απέκκρισης λυτικών ενζύμων από το παθογόνο.
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμοί πλήρους καλύψεως.
Μην εφαρμόζεται το FRUPICA 50WP όταν αναμένεται βροχή ή εφαρμόζεται τεχνητή βροχή
Διαχείριση της ανθεκτικότητας Σε μια καλλιεργητική περίοδο δεν πρέπει να γίνεται στην ίδια
καλλιέργεια επαναλαμβανόμενη εφαρμογή μόνο με μυκητοκτόνα της ομάδας των ανιλινοπυριμιδινών εναντίον υψηλού κινδύνου παθογόνων όπως ο βοτρύτης.
Για αποτελεσματικό έλεγχο της τεφράς σήψης το FRUPICA 50WP πρέπει να χρησιμοποιείται σε εναλλαγή με βοτρυδιοκτόνα που δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα.
Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται διαφορετικά μυκητοκτόνα της ομάδας των ανιλινοπυριμιδινών στην ίδια
καλλιέργεια ανά καλλιεργητική περίοδο, ο συνολικός αριθμός τωνεφαρμογών με φυτοπροστατευτικά προϊόντα πουπεριέχουν mepanipyrim, cyprodinil ή pyrimethanil δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 εφαρμογές/ καλλιεργητική περίοδο.
Διαχείριση διασποράς ψεκαστικών σταγονιδίων (υδάτινες επιφάνειες)
Για να προστατέψτε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας
1. 5 μ μέχρι τα επιφανειακά ύδατα για καλλιέργειες τομάτας και φράουλας.
2. 10 μ μέχρι τα επιφανειακά ύδατα για καλλιέργεια αμπελιού.
Το προϊόν παραμένει σταθερό για 2 έτη όταν αποθηκεύεται κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε δροσερό ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.
Συνθήκες εφαρμογής: Μην εφαρμόζεται το FRUPICA 50WP όταν αναμένεται βροχή ή εφαρμόζεται τεχνητή βροχή Διαχείριση της ανθεκτικότητας Σε μια καλλιεργητική περίοδο δεν πρέπει να γίνεται στην ίδια καλλιέργεια επαναλαμβανόμενη εφαρμογή μόνο με μυκητοκτόνα της ομάδας των ανιλινοπυριμιδινών εναντίον υψηλού κινδύνου παθογόνων όπως ο βοτρύτης. Για αποτελεσματικό έλεγχο της τεφράς σήψης το FRUPICA 50WP πρέπει να χρησιμοποιείται σε εναλλαγή με βοτρυδιοκτόνα που δεν εμφανίζουν διασταυρωτή ανθεκτικότητα. Στην περίπτωση που χρησιμοποιούνται διαφορετικά μυκητοκτόνα της ομάδας των ανιλινοπυριμιδινών στην ίδια καλλιέργεια ανά καλλιεργητική περίοδο, ο συνολικός αριθμός τωνεφαρμογών με φυτοπροστατευτικά προϊόντα πουπεριέχουν mepanipyrim, cyprodinil ή pyrimethanil δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 2 εφαρμογές/ καλλιεργητική περίοδο. Διαχείριση διασποράς ψεκαστικών σταγονιδίων (υδάτινες επιφάνειες) Για να προστατέψτε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 1. 5 μ μέχρι τα επιφανειακά ύδατα για καλλιέργειες τομάτας και φράουλας. 2. 10 μ μέχρι τα επιφανειακά ύδατα για καλλιέργεια αμπελιού. Το προϊόν παραμένει σταθερό για 2 έτη όταν αποθηκεύεται κλειστό στην αρχική του συσκευασία σε δροσερό ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις.
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Mepanipyrim 2 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Οριστική έγκριση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1107/2009
Λήξη έγκρισης: 15/03/2026
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS08+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
SIPCAM OXON S.p.A. (Milano)
Via Sempione 195
20016 20016
Pero (Milano)
ITALY
TEL: 00390371 596229
FAX: 00390371 596230
e-mail: vricci@sipcam.it
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπη Α.Ε.
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32
19400
ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
TEL: +30 2105223834
FAX: +30 2105223139
e-mail: info@sipcam.gr
ΣΑΜΟΥΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Αναστ. Ντούνη 58
19400
TEL: 210 5223834
FAX: 210 1219326
e-mail: a.samoudis@sipcam.gr