Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

BAIA BORDEAUX

Calcium copper sulfate, σε Cu 15% / Cymoxanil 2.4%

Βρέξιμη Σκόνη (WP) / Βοηθητικές ουσίες: 42%


Οδηγίες εφαρμογής για ΑΜΠΕΛΙ: Ποικιλία Σουλτανίνα:

Δόσεις σκευάσματος

Περονόσπορος (Plasmopara viticola)
1875-2500γραμμάρια στα 500 λίτρα ψεκ. υγρού
375-500γραμμάρια στα 100 λίτρα ψεκ. υγρού
56.25-75γραμμάρια στα 15 λίτρα ψεκ. υγρού
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Μύκητες,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 - 100 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 2
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Μετά την άνθηση έως την συγκοµιδή (BBCH 66–85).
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 20
Το σκέυασμα συνταγογραφείται στην καλλιέργεια "ΑΜΠΕΛΙ".
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Μίγµα δύο µυκητοκτόνων, ενός τοπικά διασυστηµατικού (cymoxanil) και ενός επαφής (Bordeaux Mixture) µε προληπτική και θεραπευτική δράση.
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασµοί φυλλώµατος.
-Το εύρος της δόσης και του µεσοδιαστήµατος επεµβάσεων είναι ανάλογο της έντασης από το παθογόνο.
-Οι εφαρµογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη περονόσπορου ή σύµφωνα µε τις Γεωργικές προειδοποιήσεις.
-Η συνολική εφαρµοζόµενη ποσότητα χαλκούχων σκευασµάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραµ. ανά στρέµµα (ποσότητα εκφρασµένη σε µεταλλικό χαλκό).
-∆εν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα στις ποικιλίες επιτραπέζιου σταφυλιού Σουλτανίνα και Κορινθιακή σταφίδα.
Συνθήκες εφαρμογής: -Το εύρος της δόσης και του µεσοδιαστήµατος επεµβάσεων είναι ανάλογο της έντασης από το παθογόνο. -Οι εφαρµογές είναι προληπτικές εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη περονόσπορου ή σύµφωνα µε τις Γεωργικές προειδοποιήσεις. -Η συνολική εφαρµοζόµενη ποσότητα χαλκούχων σκευασµάτων ανά καλλιεργητική περίοδο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 400 γραµ. ανά στρέµµα (ποσότητα εκφρασµένη σε µεταλλικό χαλκό). -∆εν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα στις ποικιλίες επιτραπέζιου σταφυλιού Σουλτανίνα και Κορινθιακή σταφίδα.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
∆εν είναι φυτοτοξικό στίς συνιστώµενες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιµατολογικές συνθήκες.
Μπορεί να προκαλέσει κηλίδωση (spotting) στα επιτραπέζια σταφύλια.
Μπορεί να επηρεάσει τη διαδικασία οινοποίησης.
Συνδυαστικότητα:
∆εν συνδυάζεται µε αλκαλικά σκευάσµατα.

Calcium copper sulfate:
Δεν συνδυάζεται με: οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα, καρβαμιδικά εντομοκτόνα, Fenoxycarb, Πυρεθρίνες, Maneb, Mancozeb, Folpet, Captan, Thiram, Formetanate, Dodine, Myclobutanil, Ziram, ελαιούχα σκευάσματα, Paraffin oil, Indoxacarb, Methomyl, Copper oxychloride, Chlorothalonil, Pyrimethanil, , Fosetyl aluminium, Cydia pomonella granulosis virus, καλιούχα σκευάσματα,
Δεν συνδυάζεται με όλα τα σκευάσματα που αναφέρουν στην ετικέτα τους: "Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης"

Καλό είναι να χρησιμοποιείται μόνο σε φυτά και δέντρα άνω των 2 ετών, λόγω φυτοτοξικότητας
Αν στην ετικέτα ή οι πίνακες συνδυαστικότητας δεν δίδονται πληροφορίες για τη συνδυαστικότητα, θα πρέπει να γίνεται δοκιµαστική ανάµειξη για να εξετασθεί τουλάχιστον η περίπτωση φυσικής ασυµβατότητας του συνδυασµού.
H προσθήκη των φυτοφαρμάκων με τη σειρά: WP, FL, WDG και EC ή S

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Νέα έγκριση (CMS) (άρθρο 37.4)
Λήξη έγκρισης: 31/01/2020
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS09
ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΕΕ
Θέση Ξηροπήγαδο, Τ.Θ. 58
19600
Μάνδρα Αττικής
TEL: 210 5555220
FAX: 210 5556100
e-mail: ellagret@ellagret.gr