Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ISONET L TT

(e,z)-7,9-dodecadienyl acetate 74.8%

Διαχυτήρες εμποτισμένων δακτυλίων (VP) / Βοηθητικές ουσίες: 4%


Οδηγίες εφαρμογής για ΑΜΠΕΛΙ: Ποικιλία Σουλτανίνα:

Δόσεις σκευάσματος

Ευδεμίδα (Lobesia botrana / Polychrosis botrana)
20-30 διαχυτήρες ανά στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Έντομα,
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
(1) Ανάλογα με την έκταση του αγροτεμαχίου, τη δομή της καλλιέργειας και την πίεση της προσβολής. (2) Στην περίμετρο του αγροτεμαχίου πρέπει να γίνεται συμπληρωματική ανάρτηση διαχυτήρων και επίσης, όπου είναι δυνατόν, να επεκτείνεται η ανάρτηση και πέρα από το αγροτεμάχιο. (3) Τοποθετείστε τους διαχυτήρες την άνοιξη, πριν την έναρξη της πτήσης των πρώτων ακμαίων. (4) Τοποθετήστε στο αγροτεμάχιο φερομονικές παγίδες παρακολούθησης (monitoring) και ελέγχετε κάθε εβδομάδα τις συλλήψεις. (5) Πρέπει να ελέγχονται περιοδικά, κάθε 1-2 εβδομάδες ανάλογα με το επίπεδο της προσβολής, 200 τσαμπιά, από τα άκρα και το κέντρο του αμπελώνα. Εάν η προσβολή των προνυμφών της πρώτης γενιάς υπερβαίνει το 5% των τσαμπιών που ελέγχτηκαν, συνιστάται η εφαρμογή εγκεκριμένου εντομοκτόνου κατά της δεύτερης γενιάς.
Το σκέυασμα συνταγογραφείται στην καλλιέργεια "ΑΜΠΕΛΙ".
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Διαχυτήρες ελεγχόμενης απελευθέρωσης φερομόνης για την παρεμπόδιση της σύζευξης της Ευδεμίδας (Lobesia botrana) στο Αμπέλι. Η φερομόνη προσελκύει τα αρσενικά ακμαία άτομα του εντόμου-στόχου παρεμποδίζοντας έτσι τη σύζευξη. Το προϊόν επιδρά μόνο στα αρσενικά ακμαία άτομα και δεν έχει καμία επίδραση στα θηλυκά ακμαία, τα αυγά ή τις προνύμφες.
Μέθοδος εφαρμογής: Τρόπος εφαρμογής: Οι διαχυτήρες ISONET L αναρτώνται ομοιόμορφα σε όλη την έκταση του αγρού, σε ύψος 1-2 μέτρα από το έδαφος, ανάλογα με τη δομή της καλλιέργειας, αποφεύγοντας την απευθείας έκθεσή τους στο ηλιακό φως, διότι αυτό μπορεί να προκαλέσει επιτάχυνση της απελευθέρωσης των φερομονών.

Χρόνος εφαρμογής: Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής χρησιμοποιείστε παγίδες παρακολούθησης πληθυσμού (monitoring) και τοποθετείστε τους διαχυτήρες με την πρώτη σύλληψη εντόμων. Είναι πολύ σημαντικό να τοποθετηθούν οι διαχυτήρες πριν αρχίσει η πτήση των ακμαίων της γενιάς που διαχειμάζει, δηλαδή με την έναρξη της πτήσης των πρώτων ακμαίων. Οι διαχυτήρες παραμένουν στον αγρό για τουλάχιστον 150 ημέρες, ανάλογα με την θερμοκρασία και την ταχύτητα του ανέμου.
(1) Ανάλογα με την έκταση του αγροτεμαχίου, τη δομή της καλλιέργειας και την πίεση της προσβολής.
(2) Στην περίμετρο του αγροτεμαχίου πρέπει να γίνεται συμπληρωματική ανάρτηση διαχυτήρων και επίσης, όπου είναι δυνατόν, να επεκτείνεται η ανάρτηση και πέρα από το αγροτεμάχιο.
(3) Τοποθετείστε τους διαχυτήρες την άνοιξη, πριν την έναρξη της πτήσης των πρώτων ακμαίων.
(4) Τοποθετήστε στο αγροτεμάχιο φερομονικές παγίδες παρακολούθησης (monitoring) και ελέγχετε κάθε εβδομάδα τις συλλήψεις.
(5) Πρέπει να ελέγχονται περιοδικά, κάθε 1-2 εβδομάδες ανάλογα με το επίπεδο της προσβολής, 200 τσαμπιά, από τα άκρα και το κέντρο του αμπελώνα. Εάν η προσβολή των προνυμφών της πρώτης γενιάς υπερβαίνει το 5% των τσαμπιών που ελέγχτηκαν, συνιστάται η εφαρμογή εγκεκριμένου εντομοκτόνου κατά της δεύτερης γενιάς.
Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη καλού αποτελέσματος είναι να υπάρχουν χαμηλοί πληθυσμοί εντόμων. Στις περιπτώσεις μεσαίων και μεγάλων πληθυσμών είναι απαραίτητο τα πρώτα χρόνια να γίνεται συνδυασμένη εφαρμογή εγκεκριμένου εντομοκτόνου, ειδικά για την καταπολέμηση της πρώτης γενεάς, ώστε να μειωθεί η πίεση προσβολής από το έντομο. Η χρήση εντομοκτόνων δεν επηρεάζει τη λειτουργία των διαχυτήρων και επομένως μπορείτε να τους τοποθετείτε ανά πάσα στιγμή. Γονιμοποιημένα θηλυκά που προέρχονται από γειτονικούς αγρούς μπορεί να προκαλούν ζημιές γι’ αυτό θα πρέπει να γίνονται περιοδικοί έλεγχοι για να αποφασιστεί εάν χρειαστεί και επέμβαση με εντομοκτόνο. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε μεγάλα αγροτεμάχια ή όταν τοποθετούνται διαχυτήρες σε μεγάλη έκταση. Μπορούν να προστατεύσουν ακόμα και μικρούς αμπελώνες, όταν βρίσκονται απομονωμένοι και υπάρχει χαμηλός πληθυσμός εντόμων, αλλά τότε είναι απαραίτητη η αύξηση του αριθμού των διαχυτήρων, ώστε να διατηρηθεί μια επαρκώς υψηλή συγκέντρωση των φερομονών στον αέρα.
Συνθήκες εφαρμογής: (1) Ανάλογα με την έκταση του αγροτεμαχίου, τη δομή της καλλιέργειας και την πίεση της προσβολής. (2) Στην περίμετρο του αγροτεμαχίου πρέπει να γίνεται συμπληρωματική ανάρτηση διαχυτήρων και επίσης, όπου είναι δυνατόν, να επεκτείνεται η ανάρτηση και πέρα από το αγροτεμάχιο. (3) Τοποθετείστε τους διαχυτήρες την άνοιξη, πριν την έναρξη της πτήσης των πρώτων ακμαίων. (4) Τοποθετήστε στο αγροτεμάχιο φερομονικές παγίδες παρακολούθησης (monitoring) και ελέγχετε κάθε εβδομάδα τις συλλήψεις. (5) Πρέπει να ελέγχονται περιοδικά, κάθε 1-2 εβδομάδες ανάλογα με το επίπεδο της προσβολής, 200 τσαμπιά, από τα άκρα και το κέντρο του αμπελώνα. Εάν η προσβολή των προνυμφών της πρώτης γενιάς υπερβαίνει το 5% των τσαμπιών που ελέγχτηκαν, συνιστάται η εφαρμογή εγκεκριμένου εντομοκτόνου κατά της δεύτερης γενιάς. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί Βασική προϋπόθεση για την επίτευξη καλού αποτελέσματος είναι να υπάρχουν χαμηλοί πληθυσμοί εντόμων. Στις περιπτώσεις μεσαίων και μεγάλων πληθυσμών είναι απαραίτητο τα πρώτα χρόνια να γίνεται συνδυασμένη εφαρμογή εγκεκριμένου εντομοκτόνου, ειδικά για την καταπολέμηση της πρώτης γενεάς, ώστε να μειωθεί η πίεση προσβολής από το έντομο. Η χρήση εντομοκτόνων δεν επηρεάζει τη λειτουργία των διαχυτήρων και επομένως μπορείτε να τους τοποθετείτε ανά πάσα στιγμή. Γονιμοποιημένα θηλυκά που προέρχονται από γειτονικούς αγρούς μπορεί να προκαλούν ζημιές γι’ αυτό θα πρέπει να γίνονται περιοδικοί έλεγχοι για να αποφασιστεί εάν χρειαστεί και επέμβαση με εντομοκτόνο. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε μεγάλα αγροτεμάχια ή όταν τοποθετούνται διαχυτήρες σε μεγάλη έκταση. Μπορούν να προστατεύσουν ακόμα και μικρούς αμπελώνες, όταν βρίσκονται απομονωμένοι και υπάρχει χαμηλός πληθυσμός εντόμων, αλλά τότε είναι απαραίτητη η αύξηση του αριθμού των διαχυτήρων, ώστε να διατηρηθεί μια επαρκώς υψηλή συγκέντρωση των φερομονών στον αέρα.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής (δεν έρχεται σε επαφή με την καλλιέργεια).

Τύπος έγκρισης: Αμοιβαία αναγνώριση (άρθρο 40)
Λήξη έγκρισης: 31/08/2024
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07
Παρασκευάζεται από την:
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (Tokyo)
4-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku
100-0005
Tokyo
JAPAN
TEL: +81-3 32465280
FAX: +81-3 3246-5371
e-mail: pheromone@shinetsu.jp
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
Anthesis Ι.Κ.Ε.
Εμ. Μπενάκη 8
14561
Κηφισιά, Αθήνα
TEL: (+30)210 8012367
e-mail: info@anthesis.gr