Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

KAISO SORBIE 5 EG

Lambda cyhalothrin 5%

Kοκκώδες σε καψούλα (EG) / Βοηθητικές ουσίες: 94.79%


Οδηγίες εφαρμογής για ΑΓΙΟΚΛΗΜΑ:

Δόσεις σκευάσματος

Θρίπες (Frankliniella intonsa (TRYBOM))
Θρίπας της Καλιφόρνιας (Frankliniella occidentalis)
100-150γραμμάρια στα 500 λίτρα ψεκ. υγρού
20-30γραμμάρια στα 100 λίτρα ψεκ. υγρού
3-4.5γραμμάρια στα 15 λίτρα ψεκ. υγρού
Θρίπες (Χρήση ήσσονος σηµασίας) 20-30 Γρ. / 100 λτ. Ψεκ. υγρό
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Έντομα,
Μέγιστος όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 2
Ψεκασμός με την εμφάνιση των προσβολών.
Το σκέυασμα συνταγογραφείται στην καλλιέργεια "ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ".
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Το Kaiso Sorbie ®5 EG είναι ευρέως φάσματος πυρεθριδοειδές εντομοκτόνο και δρα δια επαφής και δια στομάχου με προληπτική και κατασταλτική δράση, για την αντιμετώπιση μυζητικών καθώς και μασητικών εντόμων σε διάφορες καλλιέργειες. Δρα στο νευρικό σύστημα των εντόμων, παρεμποδίζοντας το κλείσιμο των διαύλων Na+ στους νευράξονες των νευρικών κυττάρων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια συνεχή νευρομυϊκή μεταφορά μηνυμάτων, πράγμα που οδηγεί σε υπερδιέγερση, παράλυση και θάνατο των εντόμων.
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.
1.Για την αντιμετώπιση του πηρυνοτρήτη στην ελιά, να εφαρμόζεται η χαμηλή δόση για την αντιμετώπιση της ανθόβιας γενιάς, και η μεγάλη δόση για την αντιμετώπιση της καρπόβιας γενιάς.
2.Εφόσον χρησιμοποιείται διαφορετικός όγκος ψεκαστικού υγρού (μειωμένοι όγκοι ψεκασμού) να τηρείται η προτεινόμενη δόση ανά στρέμμα που προτείνεται για τους συνήθεις όγκους.
*Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στα Καλλωπιστικά και στα Δενδρύλλια φυτωρίων από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.
*Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας του Θρίπα στις καλλιέργειες των Πυρηνόκαρπων, της Βαμβακάδας στη Μηλιά, του Τσιγαρολόγου και της Μύγας της Μεσογείου στο Αμπέλι, του Λεκάνιου στην Ελιά, των Θρίπων στη Μελιτζάνα, της Μαμέστρας, της Πιερίδας, του Πράσινου σκουλικιού και της Σποντόπτερας στο Πεπόνι από τη χρήση του σκευάσματος. Ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη εφαρμογή του σκευάσματος.
**Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας του Θρίπα, του Ανθονόμου και της Κηκιδόμυγας στην καλλιέργεια της Μηλιάς και της Αχλαδιάς, των Κοκκοειδών, του Ρυγχίτη, της Καλόκορης, της Κηκιδόμυγας, του Κόσσου, του Ωτιόρυγχου, της Μετκάλφας και των Σκολυτών στην καλλιέργεια της Ελιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη εφαρμογή του σκευάσματος.
1.Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών, φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.
2.Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς.
3.Το Kaiso Sorbie 5 EG πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.
4.Να αποφεύγονται διαδοχικές εφαρμογές του Kaiso Sorbie ®5 EG. Να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα άλλης ομάδας με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις πυρεθρίνες.
Διαχείριση της ανθεκτικότητας:
Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Για την αντιμετώπιση του πηρυνοτρήτη στην ελιά, να εφαρμόζεται η χαμηλή δόση για την αντιμετώπιση της ανθόβιας γενιάς, και η μεγάλη δόση για την αντιμετώπιση της καρπόβιας γενιάς. 2.Εφόσον χρησιμοποιείται διαφορετικός όγκος ψεκαστικού υγρού (μειωμένοι όγκοι ψεκασμού) να τηρείται η προτεινόμενη δόση ανά στρέμμα που προτείνεται για τους συνήθεις όγκους. *Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στα Καλλωπιστικά και στα Δενδρύλλια φυτωρίων από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. *Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας του Θρίπα στις καλλιέργειες των Πυρηνόκαρπων, της Βαμβακάδας στη Μηλιά, του Τσιγαρολόγου και της Μύγας της Μεσογείου στο Αμπέλι, του Λεκάνιου στην Ελιά, των Θρίπων στη Μελιτζάνα, της Μαμέστρας, της Πιερίδας, του Πράσινου σκουλικιού και της Σποντόπτερας στο Πεπόνι από τη χρήση του σκευάσματος. Ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη εφαρμογή του σκευάσματος. **Χρήσεις ήσσονος σημασίας: Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας του Θρίπα, του Ανθονόμου και της Κηκιδόμυγας στην καλλιέργεια της Μηλιάς και της Αχλαδιάς, των Κοκκοειδών, του Ρυγχίτη, της Καλόκορης, της Κηκιδόμυγας, του Κόσσου, του Ωτιόρυγχου, της Μετκάλφας και των Σκολυτών στην καλλιέργεια της Ελιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από τη εφαρμογή του σκευάσματος. 1.Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών, φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. 2.Εφαρμογές μόνο όταν είναι απαραίτητο με βάση τα πιθανά υφιστάμενα όρια οικονομικής ζημιάς. 3.Το Kaiso Sorbie 5 EG πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. 4.Να αποφεύγονται διαδοχικές εφαρμογές του Kaiso Sorbie ®5 EG. Να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με εντομοκτόνα άλλης ομάδας με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις πυρεθρίνες. Διαχείριση της ανθεκτικότητας: Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων ώστε να εντοπιστεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται στις καλλιέργειες για τις οποίες είναι εγκεκριμένο, και σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα του, για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Τύπος έγκρισης: Επανέγκριση (άρθρο 80.5). Σκευάσματα που υπέβαλαν φάκελο προ 6/2011 και εγκρίθηκαν με το ΠΔ 115
Λήξη έγκρισης: 30/06/2017
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS09