Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

TAEGRO

bacillus amyloliquefaciens strain fzb24 13%

Βρέξιμη Σκόνη (WP) / Βοηθητικές ουσίες: 87%


Οδηγίες εφαρμογής για ΓΑΡΥΦΑΛΛΟ ΜΗΤΡΙΚΗ:

Δόσεις σκευάσματος

Αλτερνάρια (Alternaria spp.)
Βοτρύτης (Botrytis cinerea)
Σκληρωτινίαση (Sclerotinia spp.)
Ωϊδιο (Oidium spp.)
18.5-37 γραμμάρια στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Μύκητες,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 18 - 100 λίτρα / στρέμμα
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 3 έως 10
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Προληπτικοί ψεκασμοί όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών (BBCH 10-99)
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: -
Το σκέυασμα συνταγογραφείται στην καλλιέργεια "ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ".
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Μυκητοκτόνο με ζωντανούς μικροοργανισμούς, με προληπτική δράση για την αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών και βακτηριώσεων. Περιέχει φυσικά και επιλεγμένα στελέχη του μύκητα Bacillus amyloliquefaciens strain FZB24 τα όποια δημιουργούν αποικίες στην επιφάνεια φύλλων και ριζών του φυτού. Δρα κατά των παθογόνων με ένα συνδυασμό διαφορετικών τρόπων δράσης: με ανταγωνισμό για το χώρο και τα θρεπτικά συστατικά στις θέσεις μόλυνσης, με την παραγωγή ενώσεων και ενζύμων που αναστέλλουν την ανάπτυξη και καταστρέφουν τα κυτταρικά τοιχώματα των παθογόνων καθώς επίσης και ενισχύοντας την φυσική άμυνα των φυτών.
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως φυλλώματος.
1.Η δόση και ο όγκος ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από την ένταση της προσβολής, το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας και τις συνθήκες περιβάλλοντος.
2.Οι εφαρμογές είναι προληπτικές, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών.
3.Να το εφαρμόζετε κατά προτίμηση το απόγευμα, για να αποφευχθεί η έκθεση στην ακτινοβολία UV.
4.Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε θερμοκρασίες 15 – 30°C. Η δράση του ελαττώνεται σημαντικά σε θερμοκρασίες > 40°C.
5.Μην το εφαρμόζετε όταν αναμένεται βροχή ή όταν τα φύλλα της καλλιέργειας είναι ακόμη βρεγμένα.
6.Συνολικά ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο είναι 10 στον αγρό και 12 στο θερμοκήπιο.
7.Να ακολουθούνται στις περιοχές που εφαρμόζονται, οι συστάσεις από τα προγράμματα Γεωργικών Προειδοποιήσεων.
8.Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
*Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Η δόση και ο όγκος ψεκαστικού υγρού εξαρτάται από την ένταση της προσβολής, το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας και τις συνθήκες περιβάλλοντος. 2.Οι εφαρμογές είναι προληπτικές, όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των ασθενειών. 3.Να το εφαρμόζετε κατά προτίμηση το απόγευμα, για να αποφευχθεί η έκθεση στην ακτινοβολία UV. 4.Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται σε θερμοκρασίες 15 – 30°C. Η δράση του ελαττώνεται σημαντικά σε θερμοκρασίες > 40°C. 5.Μην το εφαρμόζετε όταν αναμένεται βροχή ή όταν τα φύλλα της καλλιέργειας είναι ακόμη βρεγμένα. 6.Συνολικά ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο είναι 10 στον αγρό και 12 στο θερμοκήπιο. 7.Να ακολουθούνται στις περιοχές που εφαρμόζονται, οι συστάσεις από τα προγράμματα Γεωργικών Προειδοποιήσεων. 8.Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις περιβαλλοντικές συνθήκες. *Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στη συνιστώμενη χρήση και δόση, στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες
Συνδυαστικότητα:
Εφαρμόζεται μόνο του.

bacillus amyloliquefaciens strain fzb24:
Δεν συνδυάζεται με: Acibenzolar-s-methyl, Difenoconazole, penthiopyrad,

Αν στην ετικέτα ή οι πίνακες συνδυαστικότητας δεν δίδονται πληροφορίες για τη συνδυαστικότητα, θα πρέπει να γίνεται δοκιµαστική ανάµειξη για να εξετασθεί τουλάχιστον η περίπτωση φυσικής ασυµβατότητας του συνδυασµού.
H προσθήκη των φυτοφαρμάκων με τη σειρά: WP, FL, WDG και EC ή S

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Νέα έγκριση (CMS) (άρθρο 37.4)
Λήξη έγκρισης: 01/06/2033
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Παρασκευάζεται από την:
Novozymes Biologicals Inc. (Mill Road Salem)
5400 Corporate Circle, 111 Kessler Mill Road
VA, 24153
Salem
USA
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Ανθούσας
15349
Ανθούσα Αττικής
TEL: 210 6664415
e-mail: voula.kalliakaki@syngenta.com