Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

MILBEKNOCK 1 EC

Milbemectin 0.93%

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) / Βοηθητικές ουσίες: 98.95%


Οδηγίες εφαρμογής για ΦΡΑΟΥΛΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ:

Δόσεις σκευάσματος

100-150 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
500-750Κυβ.εκ. (ml) στα 500 λίτρα νερου
100-150Κυβ.εκ. (ml) στα 100 λίτρα νερου
15-22.5Κυβ.εκ. (ml) στα 15 λίτρα νερου
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Ακάρεα,
Μέγιστος όγκος ψεκαστικού υγρού: 100 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 2
Πρώτη εφαρμογή με την εμφάνιση των πρώτων κινητών μορφών. Επανάληψη της εφαρμογής εάν επανεμφανιστεί προσβολή.
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 1
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Η δραστική του ουσία milbemectin είναι μίγμα δύο προϊόντων ζύμωσης του βακτηρίου Streptomyces. Είναι ακαρεοκτόνο και εντομοκτόνο. Το προϊόν δρα δι’ επαφής και από στομάχου. Η βιοχημική του δράση εντοπίζεται στο περιφερειακό νευρικό σύστημα των στόχων προκαλώντας παράλυση.
Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμοί πλήρους κάλυψης του φυλλώματος με καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας.
1.Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την πυκνότητα του πληθυσμού.
2.Η προσθήκη θερινού πολτού (στις εγκεκριμένες δόσεις συνδυαστικότητας με εντομοκτόνα/ακαρεοκτόνα) σε μίγμα βυτίου με το MILBEKNOK EC, μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη διάρκεια δράσης του κατά του φυλλοκνίστη.
3.Εφόσον υπάρχουν διαφορετικά είδη φυτών ή διαφορετικά βλαστικά στάδια στο ίδιο θερμοκήπιο μπορούν να γίνουν μέχρι 10 εφαρμογές.
Διαχείριση ανθεκτικότητας:
-Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των ακάρεων/εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο.
-Εφαρμογές, μόνο όταν είναι απαραίτητο, την κατάλληλη χρονική στιγμή και με τρόπο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος για τα ωφέλιμα αρθρόποδα.
-Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό.
-Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με MILBEKNOCK EC, καθώς και με σκευάσματα που περιέχουν δραστικές ουσίες της ίδιας ομάδας (milbemycins) όπως η δ.ο. abamectin. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με ακαρεοκτόνα/εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης.
-Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο με την πυκνότητα του πληθυσμού. 2.Η προσθήκη θερινού πολτού (στις εγκεκριμένες δόσεις συνδυαστικότητας με εντομοκτόνα/ακαρεοκτόνα) σε μίγμα βυτίου με το MILBEKNOK EC, μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη διάρκεια δράσης του κατά του φυλλοκνίστη. 3.Εφόσον υπάρχουν διαφορετικά είδη φυτών ή διαφορετικά βλαστικά στάδια στο ίδιο θερμοκήπιο μπορούν να γίνουν μέχρι 10 εφαρμογές. Διαχείριση ανθεκτικότητας: -Χρήση καλλιεργητικών τεχνικών και φυσικών και βιολογικών μεθόδων ώστε να περιορίζεται ο πληθυσμός των ακάρεων/εντόμων και να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες για αποτελεσματικό έλεγχο. -Εφαρμογές, μόνο όταν είναι απαραίτητο, την κατάλληλη χρονική στιγμή και με τρόπο ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος για τα ωφέλιμα αρθρόποδα. -Το σκεύασμα θα πρέπει να εφαρμόζεται στις προτεινόμενες δόσεις και με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται καλή και ομοιόμορφη κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας με το ψεκαστικό υγρό. -Να αποφεύγονται οι διαδοχικές εφαρμογές με MILBEKNOCK EC, καθώς και με σκευάσματα που περιέχουν δραστικές ουσίες της ίδιας ομάδας (milbemycins) όπως η δ.ο. abamectin. Το σκεύασμα να εφαρμόζεται σε εναλλαγή με ακαρεοκτόνα/εντομοκτόνα από άλλη ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης. -Να διενεργείται συστηματικός έλεγχος των πληθυσμών των εχθρών/στόχων ώστε να εντοπισθεί έγκαιρα ενδεχόμενη ανάπτυξη ανθεκτικότητας. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.
Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.
Για τις καλλιέργειες των καλλωπιστικών, εκτός της τριανταφυλλιάς, συνιστάται δοκιμή φυτοτοξικότητας μικρής έκτασης. Να μη χρησιμοποιείται σε ανθισμένα χρυσάνθεμα.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
Φιάλη μέσα σε κουτί 25 κ.εκ., 50 κ.εκ. Φιάλες COEX (εξ. HDPE, εσ. Polyamide) κουτί χάρτινο.
Φιάλες 25 κ.εκ., 50 κ. εκ., 250 κ. εκ., 500 κ.εκ., 750 κ. εκ., 1 λίτρο Φιάλες COEX
(εξ. HDPE, εσ. Polyamide).

Τύπος έγκρισης: Οριστική έγκριση για ΔΟ του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΕ (σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 91/414/ΕΕ)
Λήξη έγκρισης: 31/07/2021
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS02+GHS07+GHS08+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
Mitsui Chemicals Agro, Inc.
1-19-1, Nihonbashi, Chuo-ku
103-0027
Tokyo
JAPAN
TEL: +81 (0)3 52902780
FAX: +81 (0)3 3231 1174
e-mail: Tadashi.Matsuhisa@mitsuichemicals.com
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
Arysta Lifescience Ελλάς Α.Ε.
Ριζαρείου 16
15233
Χαλάνδρι
TEL: 210 5578777
FAX: 210 5578768
e-mail: info@arystalifescience.gr