Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ELEVATE 50 WG

Fenhexamid 50%

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG) / Βοηθητικές ουσίες: 47.9%


Οδηγίες εφαρμογής για ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ:

Δόσεις σκευάσματος

Βοτρύτης (Botrytis cinerea) (χρήση ήσσονος σηµασίας)
500γραμμάρια στα 500 λίτρα ψεκ. υγρού
100γραμμάρια στα 100 λίτρα ψεκ. υγρού
15γραμμάρια στα 15 λίτρα ψεκ. υγρού
Μόνο για μετασυλλεκτική εφαρμογή
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Μύκητες,
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Εμβάπτιση καρπών μετά τη συγκομιδή.
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 60
μόνο μετασυλλεψτικη εφαρμογή
Για την καλλιέργεια "ΑΚΤΙΝΙΔΙΟ": Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για χρήση "ήσσονος σημασίας" όπως φαίνεται στη παραπάνω σχετική λιστα με τις δόσεις εφαρμογής του σκευάσματος.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Μη διασυστηματικό μυκητοκτόνο με εκλεκτική προληπτική δράση στο βοτρύτη. Δεν παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων αλλά την ανάπτυξη των βλαστικών υφών των μυκήτων και τη διείσδυσή τους στο εσωτερικό του φυτού.
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Ο όγκος του ψεκαστικού υγρού και η πίεση ψεκασμού πρέπει να είναι τέτοιοι ώστε να γίνει διαβροχή του φυλλώματος.
1. Δεν επιτρέπεται η χρήση του σκευάσματος σε σταφύλια που προορίζονται για σταφίδα.
2. Το διάλυμα εμβάπτισης που παραμένει μετά το τέλος της κατεργασίας θα πρέπει να αραιώνεται με δεκαπλάσια ποσότητα νερού και να απελευθερώνεται σε γυμνό έδαφος το οποίο :
α.) Βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων από υδάτινη επιφάνεια και
β.) Υπάρχει αδιαπέραστο στρώμα εδάφους ή χαμηλός υδροφόρος ορίζοντας (> 2 μέτρα βάθος). 3. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες
αρνητικές επιπτώσεις στη καλλιέργεια της κερασιάς από τη χρήση του σκευάσματος.
Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει
ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα
από τη χρήση του.
Διαχείριση ανθεκτικότητας:
• Εφαρμόστε το Elevate 50WG προληπτικά στα πρώτα στάδια
ανάπτυξης των ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές
εφαρμογές.
• Εφαρμόστε το Elevate 50WG σε προγράμματα ψεκασμών σε
εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο
δράσης από τα υδροξυανιλίδια με τα οποία δεν εμφανίζεται
διασταυρωτή ανθεκτικότητα.
• Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 1-3
ανάλογα με την καλλιέργεια.
Συνθήκες εφαρμογής: 1. Δεν επιτρέπεται η χρήση του σκευάσματος σε σταφύλια που προορίζονται για σταφίδα. 2. Το διάλυμα εμβάπτισης που παραμένει μετά το τέλος της κατεργασίας θα πρέπει να αραιώνεται με δεκαπλάσια ποσότητα νερού και να απελευθερώνεται σε γυμνό έδαφος το οποίο : α.) Βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 100 μέτρων από υδάτινη επιφάνεια και β.) Υπάρχει αδιαπέραστο στρώμα εδάφους ή χαμηλός υδροφόρος ορίζοντας (> 2 μέτρα βάθος). 3. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στη καλλιέργεια της κερασιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του. Διαχείριση ανθεκτικότητας: • Εφαρμόστε το Elevate 50WG προληπτικά στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των ασθενειών και αποφύγετε τις θεραπευτικές εφαρμογές. • Εφαρμόστε το Elevate 50WG σε προγράμματα ψεκασμών σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης από τα υδροξυανιλίδια με τα οποία δεν εμφανίζεται διασταυρωτή ανθεκτικότητα. • Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο 1-3 ανάλογα με την καλλιέργεια.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις
εφαρμογής.
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Fenhexamid (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία)15 mg/kg

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Οριστική έγκριση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1107/2009
Λήξη έγκρισης: 31/12/2015
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Επικίνδυνο για το περιβάλλον (GHS09)