Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

GENERATION BLOCK

Χρήση GENERATION BLOCK

GENERATION BLOCK

(BB) / Βοηθητικές ουσίες: 99.997%


Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευασματος: Ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των ποντικών (Mus musculus) και των αρουραίων (Rattus rattus, Rattus norvegicus). Aρκεί ένα και μόνο γεύμα από τα τρωκτικά για να ληφθεί με το δόλωμα η θανατηφόρος δόση.
Τρόπος Εφαρμογής: Η χρήση των δολωμάτων προορίζεται για εσωτερικούς χώρους σε κτίρια αστικών ή αγροτικών περιοχών και σε υπονόμους.
Πριν την εφαρμογή πρέπει να καθαρίζεται ο χώρος από τις διάφορες τροφές των τρωκτικών.
Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να είναι προφυλαγμένες και μη προσιτές από ανθρώπους, κατοικίδια ζώα και πτηνά.
Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατάποσης τους από παιδιά ή κατοικίδια ζώα. Όπου είναι εφικτό, τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλίζονται με τρόπο ώστε να μην μπορούν να τραβηχτούν προς τα έξω. Στην περίπτωση όπου χρησιμοποιούνται δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας (tamper resistant) θα πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς επί της συσκευασίας τους ότι περιέχουν δόλωμα, ώστε να μην συγχέονται με άδειους δολωματικούς σταθμούς.
Η δόλωση αρχίζει όταν φανούν τα πρώτα σημάδια παρουσίας τρωκτικών.
Οι θέσεις δόλωσης πρέπει να αλλάζουν περιοδικά.
Η τοποθέτηση των δολωμάτων γίνεται χωρίς να έρθουν σε επαφή με τα χέρια.
Τα δολώματα πρέπει να επιθεωρούνται καθημερινά και να αναπληρώνονται μέχρι να σταματήσουν να τρώγονται από τα τρωκτικά.
Όταν τα δολώματα χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δολώματα θα πρέπει να επισημαίνονται για όλο το χρονικό διάστημα που υπάρχουν δολώματα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης.
Επίσης, για κάθε ομάδα χρηστών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα παρακάτω:
(α) Για ερασιτέχνες χρήστες:
-Για χρήση κατά των ποντικών, τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών (που μπορεί να είναι και επαναχρησιμοποιήσιμοι) ή σε προφυλαγμένα σημεία δόλωσης. Για χρήση κατά των αρουραίων τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών που φέρουν προστασία από το άνοιγμα (tamper resistant).
-Τα δολώματα θα πρέπει να παρέχονται στο χρήστη εντός συσκευασίας. Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιέχεται ποσότητα δολώματος που να είναι ικανή να χρησιμοποιηθεί για μια θέση δόλωσης (ποντικιού ή αρουραίου).
-Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται στα σημεία όπου ζουν, διέρχονται ή τρέφονται τα τρωκτικά.
-Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με όσα αναγράφονται στην ετικέτα του.
(β) Για επαγγελματίες χρήστες:
-Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται στα σημεία όπου ζουν, διέρχονται ή τρέφονται τα τρωκτικά και και στην ιδανική περίπτωση θα πρέπει να τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών επάνω στην επιφάνεια του εδάφους. Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν προστασία από το άνοιγμα, ώστε το δόλωμα να είναι προφυλαγμένο εντός του δολωματικού σταθμού. Στην περίπτωση όπου τα δολώματα δεν τοποθετούνται εντός δολωματικών σταθμών θα πρέπει να τοποθετούνται σε προφυλαγμένες θέσεις δόλωσης και με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι προσιτά σε οργανισμούς μη στόχους (ανθρώπους, κατοικίδια ζώα και πτηνά).
-Για χρήση σε υπονόμους, τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλίζονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην έρχονται σε επαφή με το νερό.
-Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην ετικέτα του.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, κρατήστε τα μάτια ανοιχτά και ξεπλύνετε αργά και απαλά με νερό για 15-20 λεπτά της ώρας. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής –αν υπάρχουν- μετά από τα πρώτα 5 λεπτά και συνεχίστε να ξεπλένετε τα μάτια. Παρακολουθήστε τον ασθενή για συμπτώματα δηλητηρίασης (ρινορραγίες, αίμα στα ούλα, αιμόπτυση, ξαφνικός και ασυνήθιστος πόνος στην κοιλιακή χώρα, αίμα στα ούρα, αύξηση χρόνου πήξεως του αίματος).
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν την επόμενη χρήση τους. Παρακολουθήστε τον ασθενή για συμπτώματα δηλητηρίασης όμοια με τα παραπάνω.
Σε περίπτωση κατάποσης, ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό και αναζητήστε ιατρική συμβουλή δείχνοντας την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό εκτός και αν συμβουλευθείτε σχετικά από ιατρό ή το κέντρο δηλητηριάσεων. Μη χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε άτομα που έχουν χάσει τις αισθήσεις τους.
Η χρήση του να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή από τα άτομα που ακολουθούν αντιπηκτική αγωγή.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 77 93 777.
Διαβάστε τον τρόπο εφαρμογής

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος: κύβοι των 10 ή 20 γρ.
Για ερασιτέχνες:
α)Κουτιά χάρτινα που περιέχουν κύβους των 20 γρ. μέσα σε ατομικό φακελάκι από PE/PP:
5, 8, 12, 15, και 22 τεμάχια των 20 γρ. Συνολικό βάρος 100 γρ, 160 γρ., 240 γρ., 300 γρ. και 440 γρ. αντίστοιχα.
β) Κουτιά χάρτινα που περιέχουν κύβους των 20 γρ. μέσα σε πλαστική σακούλα από PE χωρίς ατομικό φακελάκι :
5, 8, 12, 15, και 22 τεμάχια των 20 γρ. Συνολικό βάρος 100 γρ, 160 γρ., 240 γρ., 300 γρ. και 440 γρ. αντίστοιχα.
γ)Πλαστικά δοχεία από PEHD, PP, PE που περιέχουν κύβους των 20 γρ. μέσα σε ατομικό φακελάκι από PE/PP:
25 και 40 τεμάχια των 20 γρ. Συνολικό βάρος 500 γρ. και 800 γρ. αντίστοιχα.
δ) Πλαστικές σακούλες από PE/ PP που περιέχουν κύβους των 20 γρ. χωρίς ατομικό φακελάκι:
15, 20, 25, 35, 40 τεμάχια των 20 γρ. Συνολικό βάρος 300γρ., 400γρ., 500 γρ., 700 γρ. και 800 γρ. αντίστοιχα
ε)Πλαστικοί κάδοι από PP με κύβους των 20 γρ. με ή χωρίς ατομικό φακελάκι
75 τεμάχια των 20 γρ. Συνολικό βάρος 1,5 κιλό.
στ) Δολωματικοί σταθμοί από PEHD/PP/PS PE προγεμισμένοι έκαστος με 1 κύβο 10 ή 20 γρ.
Χαρτοκιβώτιο που περιέχει 2, 4 ή 8 δολωματικούς σταθμούς των 10 γρ. έκαστος. Συνολικό βάρος δολώματος ανά συσκευασία 20, 40 ή 80 γρ. αντίστοιχα.
Χαρτοκιβώτιο που περιέχει 2, 4 ή 8 δολωματικούς σταθμούς των 20 γρ. έκαστος. Συνολικό βάρος δολώματος ανά συσκευασία 40, 80 ή 160 γρ. αντίστοιχα.
Για επαγγελματίες:
α) Κουτιά χάρτινα που περιέχουν κύβους των 20 γρ. μέσα σε ατομικό φακελάκι
από PE/PP:
400, 450 και 500 τεμάχια των 20 γρ. Συνολικό βάρος 8, 9 & 10 κιλά αντίστοιχα.
β) Κουτιά χάρτινα που περιέχουν κύβους των 10 ή 20 γρ. μέσα σε πλαστική σακούλα από PE χωρίς ατομικό φακελάκι :
500, 550, 600 και 650 τεμάχια των 20 γρ. Συνολικό βάρος 10, 11, 12 & 13 κιλά αντίστοιχα.
800, 900, και 1000 τεμάχια των 10 γρ. Συνολικό βάρος 8, 9 & 10 κιλά αντίστοιχα.
γ) Πλαστικές σακούλες από PE/ PP που περιέχουν κύβους των 20 γρ. με ή χωρίς
ατομικό φακελάκι:
50, 100 τεμάχια των 20 γρ. Συνολικό βάρος 1 κιλό & 2 κιλά αντίστοιχα.
δ) Πλαστικές σακούλες από PE/ PP που περιέχουν κύβους των 10 γρ. χωρίς
ατομικό φακελάκι:
100 και 200 τεμάχια των 10 γρ. Συνολικό βάρος 1 κιλό & 2 κιλά αντίστοιχα.
ε) Πλαστικοί κάδοι από PP με κύβους των 20 γρ. ή 10 γρ. με ή χωρίς ατομικό φακελάκι:
125, 200, 250, 300, 350 τεμάχια των 20 γρ. χωρίς φακελάκι. Συνολικό βάρος 2.5, 4, 5, 6, & 7 κιλά αντίστοιχα.
150, 225, 275 τεμάχια των 20 γρ. με φακελάκι. Συνολικό βάρος 3, 4.5 και 5.5 κιλά αντίστοιχα.
400, 500, 600, 700, 800, 900 &1.000 τεμάχια των 10 γρ. χωρίς φακελάκι. Συνολικό βάρος 4, 5, 6, 7, 8, 9 &10 κιλά αντίστοιχα.
στ) Δολωματικοί σταθμοί από PEHD/PP/PS PE προγεμισμένοι έκαστος με 1 κύβο 10 ή 20 γρ.
Ανά 40, 50 ή 60 σταθμοί φέρονται σε χαρτοκιβώτιο


-Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση: «ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ».

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Οριστική έγκριση σύμφωνα με το ΠΔ 205/01, άρθρο 4 με αμοιβαία αναγνώριση.
Λήξη έγκρισης: 29/04/2023
Παρασκευάζεται από την:
LIPHATECH S.A.S.
Bonnel BP3
47480
PONT DU CASSE
FRANCE

Επιστροφή στην αναζήτηση