Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

CONTROL PASTA

Χρήση CONTROL PASTA

CONTROL PASTA

(RB) / Βοηθητικές ουσίες: 99.995%


Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευασματος: Ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση των ποντικών (Mus musculus) και των αρουραίων (Rattus rattus, R. norvegicus και άλλα τρωκτικά της οικογένειας Muridae). Aρκεί ένα και μόνο γεύμα από τα τρωκτικά για να ληφθεί με το δόλωμα η θανατηφόρος δόση.
Τρόπος Εφαρμογής: Η χρήση των δολωμάτων προορίζεται για εσωτερικούς χώρους κτιρίων και γύρω από κτίρια αστικών ή αγροτικών περιοχών.
Πριν την εφαρμογή πρέπει να καθαρίζεται ο χώρος από τις διάφορες τροφές των τρωκτικών.
Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να είναι προφυλαγμένες και μη προσιτές από ανθρώπους, κατοικίδια ζώα και πτηνά.
Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατάποσης τους από παιδιά ή κατοικίδια ζώα. Όπου είναι εφικτό, τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλίζονται με τρόπο ώστε να μην μπορούν να τραβηχτούν προς τα έξω. Στην περίπτωση όπου χρησιμοποιούνται δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας (tamper resistant) θα πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς επί της συσκευασίας τους ότι περιέχουν δόλωμα, ώστε να μην συγχέονται με άδειους δολωματικούς σταθμούς.
Η δόλωση αρχίζει όταν φανούν τα πρώτα σημάδια από την παρουσία τρωκτικών.
Οι θέσεις δόλωσης πρέπει να αλλάζουν περιοδικά.
Η τοποθέτηση των δολωμάτων γίνεται χωρίς να έρθουν σε επαφή με τα χέρια.
Τα δολώματα πρέπει να επιθεωρούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (κατά προτίμηση την 4η και 7η ημέρα μετά την πρώτη εφαρμογή και ακολούθως ανά 7 ημέρες) και να αναπληρώνονται μέχρι να σταματήσουν να τρώγονται από τα τρωκτικά.
Θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση αντιπηκτικών δραστικών ουσιών σε μέρη όπου υπάρχουν ενδείξεις ανάπτυξης ανθεκτικότητας των τρωκτικών σε αυτές τις δραστικές ουσίες. Για να ελεγχθεί η εξάπλωση της ανθεκτικότητας, συνίσταται να γίνεται εναλλαγή των δολωμάτων, χρησιμοποιώντας διαφορετικές αντιπηκτικές δραστικές ουσίες κάθε φορά.
Όταν τα δολώματα χρησιμοποιούνται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχουν τοποθετηθεί δολώματα θα πρέπει να επισημαίνονται για όλο το χρονικό διάστημα που υπάρχουν δολώματα. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει σχετική ειδοποίηση στην οποία να αναφέρεται ο κίνδυνος πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο, ενώ κατά μήκος των περιοχών τοποθέτησης δολωμάτων θα πρέπει να αναφέρονται και οι πρώτες βοήθειες σε περίπτωση δηλητηρίασης.
Τα δολώματα θα πρέπει να παρέχονται στο χρήστη εντός συσκευασίας. Σε κάθε συσκευασία θα πρέπει να περιέχεται ποσότητα δολώματος που να είναι ικανή να χρησιμοποιηθεί για μια θέση δόλωσης (ποντικιού ή αρουραίου).
Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται στα σημεία όπου ζουν, διέρχονται ή τρέφονται τα τρωκτικά και κατά προτίμηση θα πρέπει να είναι στερεωμένοι στο έδαφος.
Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα όσα αναγράφονται στην ετικέτα του.
χρώμα: πράσινο
-Αναζητείστε τους νεκρούς αρουραίους ή ποντίκια και θάψτε τα ή κάψτε τα μαζί με τυχόν υπόλοιπο δολώματος που δεν χρησιμοποιήθηκε ή που δεν έχει φαγωθεί από τα τρωκτικά
-Τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μόνιμα δολώματα.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του προϊόντος: Τα δολώματα δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται ή να ανακυκλώνονται. Μη φαγωμένα δολώματα θα πρέπει να απορρίπτονται μέσω καύσης.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και θα πρέπει να καταστρέφονται με σχίσιμο και να εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.
Διαβάστε τον τρόπο εφαρμογής

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος:
Ερασιτεχνική χρήση:
1.Προσχηματισμένοι δολωματικοί σταθμοί από πολυαιθυλαίνιο (PE) και πολυπροπυλαίνιο (PP) που περιέχουν 3 δολώματα των 10 γρ έκαστο, συσκευασμένα σε φακελάκια από διηθητικό χαρτί.
Μέγεθος συσκευασίας:30 γρ
2.Προσχηματισμένο και σφραγισμένο χάρτινο κουτί με εσωτερική επένδυση από πολυαιθυλαίνιο (PE) και πολυπροπυλαίνιο (PP) που περιέχει δολώματα των 10 γραμ. συσκευασμένα σε φακελάκια από διηθητικό χαρτί.
Μέγεθος συσκευασίας:. 250γρ., 400γρ., 480 γρ, 500 γρ.
Επαγγελματική χρήση:
1.Προσχηματισμένο και σφραγισμένο χάρτινο κουτί με εσωτερική επένδυση από πολυαιθυλαίνιο (PE) και πολυπροπυλαίνιο (PP) που περιέχει δολώματα των 10 γραμ. συσκευασμένα σε φακελάκια από διηθητικό χαρτί.
Μέγεθος συσκευασίας:. 800 γρ, 1 Κιλό
2.Κάδος από (PP) που περιέχει δολώματα των 10 γραμ. συσκευασμένα σε φακελάκια από διηθητικό χαρτί.
Μέγεθος συσκευασίας: 2 Κιλά, 2,5 Κιλά, 5 Κιλά, 10 Κιλά, 20 Κιλά.
Σε εμφανές σημείο της ετικέτας να υπάρχει η φράση:
« ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ»

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Οριστική έγκριση σύμφωνα με το ΠΔ 205/01, άρθρο 4 με αμοιβαία αναγνώριση.
Λήξη έγκρισης: 24/04/2023
Παρασκευάζεται από την:
BELGAGRI SA
Rue des Tuiliers 1
4480
Engis
BELGIUM

Επιστροφή στην αναζήτηση