Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

PHOSTOXIN BAG

Χρήση του βιοκτόνου PHOSTOXIN BAG

PHOSTOXIN BAG

Aluminium phosphide 57%

Δισκία (GE) / Βοηθητικές ουσίες: 32%


Πεδία εφαρμογής / Eγκρίσεις σκευάσματος

Tο περιεχόμενο ειναι ορατό μονο σε συνδρομητές της σελίδας

Για να δείτε τις εγκρισεις του σκευάσματος σύμφωνα με το Υπουργειο αγροτικής ανάπτυξης, δραστικές ουσίες, δόσεις σκευάσματος και τρόπο εφαρμογής του PHOSTOXIN BAG εισέλθετε στο σύστημα
Plant Protection
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευασματος: Η φωσφίνη που εκλύεται είναι ένα πολύ τοξικό αέριο που χρησιμοποιείται για την καταπολέμηση με υποκαπνισμό όλων των σταδίων των εντόμων και ακάρεων (στα κινούμενα στάδιά τους) των αποθηκευμένων προϊόντων.
Τρόπος Εφαρμογής: Ο υποκαπνισμός να εφαρμόζεται από προσωπικό πλήρως εκπαιδευμένο για την χρήση σκευασμάτων φωσφίνης, υπό την ευθύνη γεωπόνου ή χημικού ή χημικού μηχανικού.
Ο υποκαπνισμός πραγματοποιείται σε αεροστεγείς χώρους (αποθήκες, σιλό, κλπ) και υπό κάλυψη με "ταρπολίνες" (αεροστεγή πλαστικά φύλλα) και πάντα μακριά από κατοικήσιμα μέρη που συνορεύουν με χώρους που μένουν άνθρωποι ή ζώα, ακόμη και αν αυτοί χωρίζονται από τοίχους από μπετόν. Ο υποκαπνισμός, όσο μικρός και να είναι σε έκταση, δεν πρέπει να γίνεται μόνο από ένα άτομο.
1. Φορώντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, ανοίξτε το δοχείο σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
2. Ανοίξτε τον αεροστεγή φάκελο αλουμινίου και διανέμετε τα σακίδια τα οποία περιέχονται ομοιόμορφα στον χώρο εφαρμογής. Τα σακίδια αποτελούνται από ειδικό υλικό (tyvek) το οποίο επιτρέπει την εισχώρηση της υγρασίας για την ενεργοποίηση του προϊόντος.
ΜΗ ΣΚΙΣΕΤΕ/ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΑ ΣΑΚΙΔΙΑ TYVEK.
3. Μην αφήνετε τα σακίδια να έρθουν σε επαφή με άλλα τρόφιμα ή ζωοτροφές, εκτός αυτών στα οποία εφαρμόζεται.
4. Οι εργασίες τοποθέτησης των καπνογόνων θα πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα μετά το άνοιγμα της συσκευασίας.
5. Σε περίπτωση που κατά την εφαρμογή γίνεται αντιληπτή οσμή ασετυλίνης ή σκόρδου διακόψατε την εφαρμογή, απομακρυνθείτε από το χώρο εφαρμογής και επαναλάβατε την εργασία από την αρχή μετά 3 ημέρες και μετά από καλό αερισμό.
6. Ο χώρος σφραγίζεται.
7. Ο υπεύθυνος πρέπει να μεριμνά για την κατάλληλη σήμανση απαγόρευσης εισόδου στη ζώνη ασφαλείας και τον σαφή καθορισμό της (τοποθέτηση πινακίδων, κορδέλας και άλλων κατάλληλων εμποδίων).
8. Τηρείται υποχρεωτικά ζώνη ασφαλείας 5 μέτρων γύρω από τον χώρο εφαρμογής, στην οποία θα απαγορεύεται η πρόσβαση σε όλους τους παρευρισκόμενους.
Εξαιρείται το εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο:
α) Λαμβάνει τα απαιτούμενα μέτρα ατομικής προστασίας (βλέπε σημείο 11)
β) Πιστοποιεί με μετρήσεις ότι η συγκέντρωση φωσφίνης στη ζώνη ασφαλείας δεν υπερβαίνει τα 0,01 ppm.
γ) Η είσοδος και παραμονή άλλων ανθρώπων σε χώρους που γειτνιάζουν με το χώρο εφαρμογής, επιτρέπεται μόνο εκτός της καθορισμένης ζώνης ασφαλείας, ενώ θα πρέπει να πιστοποιείται με μετρήσεις ότι η συγκέντρωση φωσφίνης δεν υπερβαίνει τα 0,01 ppm.
9. Μόλις ολοκληρωθεί ο υποκαπνισμός με την χρονική διάρκεια που ορίζεται στο φάσμα δράσης, ακολουθεί αερισμός για 48 ώρες.
10. Ο υπεύθυνος μεριμνά για την απομάκρυνση των χρησιμοποιημένων σακιδίων από το χώρο εφαρμογής λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.
Σε περίπτωση αγοραπωλησίας της ποσότητας στην οποία έχει γίνει η εφαρμογή, εκείνοι που εφαρμόζουν το υποκαπνιστικό πρέπει να διασφαλίζουν ότι οι ιδιοκτήτες του εμπορεύματος γνωρίζουν την ανάγκη ανάκτησης των σακιδίων και την ασφαλή απόρριψή τους.
11. Επιπροσθέτως των 48 ωρών αερισμού, ακολουθεί ένα διάστημα αναμονής μέχρι την κατανάλωση του προϊόντος (όπως καθορίζεται στο σημείο 13 της παρούσας έγκρισης).
- Απαγορεύεται η χρήση του σε οποιοδήποτε χώρο που γειτνιάζει με χώρους παραμονής ανθρώπων ή ζώων ακόμη και όταν διαχωρίζεται με τοίχο από μπετόν.
Η χρησιμοποίηση φωσφινογόνων γεωργικών φαρμάκων επιτρέπεται μόνο:
i. από τα κρατικά απεντομωτήρια εφόσον παρακολουθούνται από υπεύθυνο γεωπόνο.
ii. από γεωργικά ιδρύματα, γεωργικούς οργανισμούς και γεωργικούς συνεταιρισμούς εφόσον επιβλέπονται από υπεύθυνο γεωπόνο.
iii. από ιδιώτες εφόσον διαθέτουν γεωπόνο, χημικό ή χημικό μηχανικό για την υπεύθυνη εκτέλεση.
1)Καταπολεμούμενα έντομα, ακάρεα:
Acanthoscelides obtectus (ACANOB), Bruchus pisorum (BRCHPI), Stegobium paniceum (STEGPA)
Cryptolestes ferrugineus (CRYLFE), Lasioderma serricorne (LASDSE), Oryzaephilus surinamensis
(ORYZSU), Rhyzopertha dominica (RHITDO), Sitophilus granarius (CALAGR), S. oryzae (CALAOR), S. zeamais (CALAZM), ,Tenebrio molitor (TENBMO), Tribolium castaneum (TRIBCA), Tribolium confusum (TRIBCO) Trogoderma granarium (TROGGA), Trogoderma glabrum (TROGGR), Ephestia elutella (EPHEEL), E. kuehniella (EPHEKU), Plodia interpunctella (PLODIN), Anagasta kuehniella (EPHEKU), Sitotroga cerealella (SITTCE), Acarus siro (ACARSI), Lepidoglyphus destructor (GLYCDE), Tyrophagus longior (TYROLO), T. putrescentiae (TYROPU).
2)Μέγιστη εφαρμοζόμενη ποσότητα να μην ξεπερνά τα 10 g PH3 / m3, δηλαδή 1 σακίδιο /1,11 m3.
3)Οι μικρότερες δόσεις να εφαρμόζονται όταν επικρατούν ευνοϊκές συνθήκες (20-30°C, και 50-75% σχετική υγρασία).
Οι μέγιστες δόσεις να εφαρμόζονται μόνο όταν τα αποθηκευμένα προϊόντα είναι στοιβαγμένα πυκνά και επικρατούν κακές περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία κοντά στους 10°C ή χαμηλή σχετική υγρασία) ή όταν ο πληθυσμός των εντόμων έχει μειωμένη ευαισθησία στη φωσφίνη.
4)Υποκαπνισμός διάρκειας 14 ημερών να εφαρμόζεται μόνο όταν τα αποθηκευμένα προϊόντα είναι στοιβαγμένα πυκνά και επικρατούν κακές περιβαλλοντικές συνθήκες (θερμοκρασία κοντά στους 10°C ή χαμηλές σχετική υγρασία) ή όταν ο πληθυσμός των εντόμων έχει μειωμένη ευαισθησία στη φωσφίνη.
5)Μετά την ολοκλήρωση του υποκαπνισμού στα αποθηκευμένα προϊόντα και τον αερισμό για 48 ώρες, ακολουθεί χρονικό διάστημα αναμονής για την προστασία των καταναλωτών, όπως ορίζεται στον σημείο 13.
Διαβάστε τον τρόπο εφαρμογής του βιοκτόνου

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
1.Σακίδια εντός ατσάλινου δοχείου με καπάκι και σιδερένιο δακτύλιο επανασφράγισης. 50 αεροστεγείς φάκελοι αλουμινίου μέσα σε ατσάλινo δοχείο. Ο κάθε φάκελος περιέχει 10 μεμονωμένα σακίδια Tyvek (340 gr σκευάσματος/ φάκελο αλουμινίου) διαπερατά από την υγρασία (34 gr σκευάσματος/σακίδιο). Δοχείο ατσάλινο φάκελος αλουμινίου, σακίδια tyvek.
2.Σακίδια εντός ατσάλινου δοχείου με καπάκι και σιδερένιο δακτύλιο επανασφράγισης. 30 αεροστεγείς φάκελοι αλουμινίου μέσα σε κάθε ατσάλινo δοχείο. Ο κάθε φάκελος περιέχει 2 αλυσίδες των 10 σακιδίων Tyvek (συνδεδεμένα), (680 gr σκευάσματος/ φάκελο αλουμινίου) διαπερατά από την υγρασία (34 gr σκευάσματος/σακίδιο).
Δοχείο ατσάλινο φάκελος αλουμινίου, σακίδια tyvek.
3.Σακίδια εντός ατσάλινου βαρελιού με καπάκι και σιδερένιο δακτύλιο επανασφράγισης. 12 αεροστεγείς φάκελοι αλουμινίου μέσα σε κάθε ατσάλινo δοχείο. Ο κάθε φάκελος περιέχει 50 συνδεδεμένα σακίδια Tyvek (κουβέρτα) (1700 gr
σκευάσματος /φάκελο αλουμινίου) διαπερατά από την υγρασία (34 gr σκευάσματος/σακίδιο). Δοχείο ατσάλινο φάκελος αλουμινίου, σακίδια tyvek.
4.Σακίδια εντός ατσάλινου βαρελιού με καπάκι και σιδερένιο δακτύλιο επανασφράγισης. 6 αεροστεγείς φάκελοι αλουμινίου μέσα σε κάθε ατσάλινo δοχείο. Ο κάθε φάκελος περιέχει 100 συνδεδεμένα σακίδια Tyvek (κουβέρτα) (3400 gr
σκευάσματος /φάκελο αλουμινίου) διαπερατά από την υγρασία (34 gr σκευάσματος/σακίδιο). Δοχείο ατσάλινο
φάκελος αλουμινίου, σακίδια tyvek.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Επανέγκριση (άρθρο 80.5). Σκευάσματα που υπέβαλαν φάκελο προ 6/2011 και εγκρίθηκαν με το ΠΔ 115
Λήξη έγκρισης: 30/11/2027
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: gHS02+GHS06+GHS09
Ζαρακοβίτης Χρήστος
Αιτωλίας 2
16341
Αθήνα
TEL: 0030210 9920182
e-mail: christos.za@agroza.gr

Επιστροφή στην αναζήτηση