Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

NEMATHORIN 10 G

Χρήση του νηματοδοκτόνου NEMATHORIN 10 G

NEMATHORIN 10 G

Fosthiazate 10%

Κοκκώδες (GR) / Βοηθητικές ουσίες: 89.2%


Πεδία εφαρμογής / Eγκρίσεις σκευάσματος

Tο περιεχόμενο ειναι ορατό μονο σε συνδρομητές της σελίδας

Για να δείτε τις εγκρισεις του σκευάσματος σύμφωνα με το Υπουργειο αγροτικής ανάπτυξης, δραστικές ουσίες, δόσεις σκευάσματος και τρόπο εφαρμογής του NEMATHORIN 10 G εισέλθετε στο σύστημα
Plant Protection
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευασματος: Οργανοφωσφορικό νηματωδοκτόνο-εντομοκτόνο επαφής και στομάχου, για την καταπολέμηση των κομβονηματωδών σε καλλιέργειες τομάτας (αγρού, θερμοκηπίου) και κυστονηματωδών και σιδηροσκώληκων σε καλλιέργειες πατάτας. Τρόπος δράσης: Η δραστική ουσία fosthiazate είναι αναστολέας της ακετυλοχολινεστεράσης. Δρα ως νηματωδο- -στατικό προκαλώντας παράλυση των νηματωδών και στην συνέχεια ως νηματωδοκτόνο. Θάνατοι των νηματωδών παρατηρούνται από την Τρίτη ημέρα της εφαρμογής και μετά. Το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτωσης νηματωδών παρατηρείται από την 9η μέχρι την 17η ημέρα από την εφαρμογή του. Και με τους δύο τρόπους δράσης το προϊόν εμποδίζει την προσβολή των ριζών ή εφόσον έχει ήδη συμβεί η προσβολή, την περαιτέρω ανάπτυξή της. Ως εντομοκτόνο δρα με την επαφή και από στομάχου.
Τρόπος Εφαρμογής: Εφαρμόζεται ομοιόμορφα σε γυμνό έδαφος με μηχανήματα διασποράς κοκκωδών σκευασμάτων.
Διατηρείτε τους κόκκους μακριά από την υγρασία.
Μην αφήνετε να πάρουν υγρασία πριν την εφαρμογή.
Αδειάστε τελείως το μηχάνημα εφαρμογής των κόκκων μετά από κάθε χρήση.
Αμέσως μετά την εφαρμογή, το σκεύασμα πρέπει να ενσωματώνεται στο έδαφος.
Βάθος ενσωμάτωσης 10-15 εκατοστά
«Απαγορεύεται η εφαρμογή του με το χέρι»

Οδηγίες για την ασφαλή αποκομιδή του προϊόντος και της συσκευασίας
Προϊόν που χύθηκε στο δάπεδο:
Κόκκοι Nemathorin 10G που χύθηκαν στο δάπεδο μαζεύονται με σκούπισμα και τοποθετούνται σε δοχεία που σφραγίζουν και έχουν σταθερά τοιχώματα ώστε να αποκλεισθεί η διαρροή. Στα δοχεία τοποθετείται ετικέτα με την ένδειξη «Αχρηστευμένο Nemathorin 10G για καταστροφή με αποτέφρωση», την ημερομηνία που σφραγίσθηκαν, τη σήμανση τοξικότητας και τις φράσεις που αναγράφονται στην ετικέτα του σκευάσματος. Τα υπολείμματα που έμειναν στο δάπεδο συγκεντρώνονται σε ένα σημείο και απομονώνονται με ανάχωμα από αδρανές υλικό. Στο σημείο αυτό προσθέτουμε άφθονο διάλυμα μίγματος υποχλωριώδους νατρίου (π.χ. χλωρίνης) και καυστικού νατρίου και ανακατεύουμε για να σιγουρευτούμε ότι έγινε καλή ανάμειξη. Αφήνουμε το μίγμα για 60 λεπτά και το μαζεύουμε με απορροφητικό υλικό. Επαναλαμβάνουμε για άλλη μια φορά.
Προϊόν που χύθηκε στο έδαφος:
Κόκκοι Nemathorin 10G που χύθηκαν στο έδαφος μαζεύονται μαζί με το επιφανειακό χώμα βάθους 2,5 ως 5 εκ.. To μίγμα Nemathorin 10G και χώματος τοποθετείται για καταστροφή σε δοχεία ως ανωτέρω με την ίδια ως άνω σήμανση. Στη συνέχεια φροντίζουμε η επιφάνεια που είχε χυθεί το προϊόν να κρατηθεί απομονωμένη για 5-7 ημέρες με ένα ανάχωμα. Λαμβάνονται μέτρα ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε έκπλυση σε επιφανειακά ή υπόγεια ύδατα.
Προστασία αυτών που θα συγκεντρώσουν το χυμένο προϊόν:
Τα άτομα που θα ασχοληθούν με τη συγκέντρωση και τη συσκευασία των χυμένων υλικών πρέπει να φορούν μάσκα προστασίας από σκόνη, συσκευή προστασίας ματιών, γάντια ανθεκτικά στα χημικά, μπότες και ολόσωμη φόρμα.
Υλικά συσκευασίας:
Τα άδεια υλικά συσκευασίας των ποσοτήτων Nemathorin 10G που χύθηκαν από ατύχημα κατά τον χειρισμό ή την μεταφορά του, πρέπει να αποθηκεύονται μέχρι την καταστροφή τους σε δοχεία και με την ίδια σήμανση ως ανωτέρω.
Τα υλικά συσκευασίας των ποσοτήτων που εφαρμόζονται από τους αγρότες, καταστρέφονται επί τόπου με θάψιμο (εφόσον εξασφαλίζεται ότι δεν θα ρυπανθούν υπέργεια ή υπόγεια ύδατα) ή κάψιμο.
Καταστροφή των άχρηστων υλικών:
Τα συγκεντρωθέντα και συσκευασθέντα άχρηστα υλικά πρέπει να αποθηκεύονται μέχρι την καταστροφή τους σε χώρο προστατευμένο και καλά αεριζόμενο. Συνιστώμενος τρόπος καταστροφής η αποτέφρωση σε κατάλληλο αποτεφρωτήρα.
• Απαγορεύεται η συγκομιδή για τουλάχιστον 120 ημέρες μετά την εφαρμογή.
• Η εφαρμογή του σκευάσματος στο ίδιο θερμοκήπιο, επιτρέπεται μόνο μία φορά ετησίως.
• Φύτευση της καλλιέργειας μέσα σε τρεις ημέρες από την εφαρμογή
- ενσωμάτωση.
• Σε περίπτωση εφαρμογής κατά μήκος των γραμμών η ποσότητα του προϊόντος υπολογίζεται με βάση την έκταση στην οποία πραγματικά θα εφαρμοσθεί.
• Καθαρισμός μηχανημάτων: Ο καθαρισμός των μηχανημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την εφαρμογή του σκευάσματος γίνεται με νερό. Η διάθεση του νερού πλυσίματος να γίνεται με τρόπο που να διασφαλίζει ότι δεν θα ρυπανθούν τα υπόγεια ή υπέργεια ύδατα.
Διαβάστε τον τρόπο εφαρμογής του νηματοδοκτόνου

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος:
Κουτί Σακούλα των 3 κιλών, ανά 2 μέσα σε κουτί των 6 κιλών.
Κουτί 10 κιλών.
Κουτί 15 κιλών.
Κουτί 20 κιλών.
Κουτί 6 κιλών.
Κουτί Σακούλα των 5 κιλών, ανά 2 μέσα σε κουτί των 10 κιλών.
Κουτί Σακούλα των 10 κιλών, ανά 2 μέσα σε κουτί των 20 κιλών.
Σακούλα 3 κιλών.
Σακούλα 5 κιλών.
Σακούλα 10 κιλών.
-Υλικό:
i. Επενδεδυμένο με EVOH χάρτινο κουτί (EVOH paper bag) (RD 011) .Σφραγισμένο καφέ χάρτινο κουτί
Σύνθεση: P7/E7 (EVOH λαμιναρισμένο (EVOH paper bag)
Eσωτερικό υλικό:
(έρχεται σε επαφή με το σκεύασμα) -Χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (low density polyethylene)
-EVOH (ethyl vinyl alcohol)
-Χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο
-Χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο
Eξωτερικό υλικό: Μη ξασπρισμένο κυματοειδές kraft χαρτί (Extensible non-bleach Kraft paper)
ii.Επενδεδυμένο με αλουμίνιο χάρτινο κουτί (aluminium paper bag) (RD 002) Σφραγισμένο άσπρο χάρτινο κουτί.
Σύνθεση: PB7/A7 {(Kraft αλουμίνιο λαμιναρισμένο (kraft aluminium laminate)}
Eσωτερικό υλικό: (έρχεται σε επαφή με το σκεύασμα)
-Χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (low density polyethylene)
-Λεπτό φύλλο αλουμινίου (micron aluminium foil)
-Χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (low density polyethylene)
Eξωτερικό υλικό: Ξασπρισμένο κυματοειδές Kraft χαρτί (bleachd extensible Kraft parer)

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Οριστική έγκριση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1107/2009
Λήξη έγκρισης: 31/10/2024
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS06+GHS09

Επιστροφή στην αναζήτηση