Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Εγκατάσταση της εφαρμογής σε κινητό Blackberry Βρείτε μας στο Facebook

REMEDIER

Χρήση Βιολογικού Μυκητοκτόνου REMEDIER

REMEDIER

trichoderma gamsii strain icc080 2% / trichoderma asperellum στέλεχος icc012 2%

Βρέξιμη Σκόνη (WP) / Βοηθητικές ουσίες: 96%


Κάντε κλικ για να δείτε τις δόσεις αναλυτικά και τις οδηγίες χρήσης του σκευασματος.

Επιτρεπόμενα πεδία εφαρμογής:

Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευασματος: Το REMEDIER είναι βιολογικό μυκητοκτόνο, με βάση φυσικά και επιλεγμένα στελέχη των μυκήτων Trichoderma asperellum και Trichoderma gamsii, που δρουν ανταγωνιστικά στους εδαφογενείς φυτοπαθογόνους μύκητες. Συνιστάται για πρόληψη σοβαρών μυκητολογικών ασθενειών (π.χ. τήξεις σπορείων, αδρομυκώσεις, σηψιρριζίες), που προκαλούνται από φυτοπαθογόνους μύκητες που παρασιτούν στις ρίζες και στο λαιμό των προστατευομένων καλλιεργειών (όπως: Rhizoctonia solani, Pythium spp., Sclerotinia scelotiorum, Sclerotinia spp., Verticillium dahlia, Thielaviopsis basicola, Sclerotium rolfsii, Phytophthora capsici, Phytophthora spp., Armillaria mellea κ.α). Μετά την εφαρμογή του REMEDIER οι ανταγωνιστικοί μύκητες αποικίζουν στο έδαφος και στη ριζόσφαιρα των φυτών ανταγωνιζόμενοι τα φυτοπαθογόνα σε θρεπτικά στοιχεία και χώρο. Επίσης προσβάλλουν τα κυτταρικά τοιχώματα των φυτοπαθογόνων με λυτικά ένζυμα και ανασταλτικές ενώσεις. Συνεπώς η εφαρμογή του REMEDIER συνιστάται πριν τον αποικισμό των φυτοπαθογόνων στη ριζόσφαιρα των φυτών.
Τρόπος Εφαρμογής: Ανάλογα µε την εποχή εφαρµογής και την καλλιέργεια το REMEDIER εφαρµόζεται µε ψεκασµό εδάφους καθολικό ή κατευθυνόµενο στη γραµµή σποράς ή φύτευσης και σε ορισµένες
περιπτώσεις ανάπτυξης φυταρίων σε φυτώρια και σπορεία µε απευθείας εφαρµογή στο υπόστρωµα ανάπτυξης .
1.Μέγιστος αριθµός εφαρµογών ανά καλλιεργητική περίοδο: 2
2.Συνιστώµενος όγκος νερού: 80-100 λίτρα νερού ανά στρέµµα
3.Το REMEDIER έχει µόνο προληπτική δράση. Σε περίπτωση ενεργής προσβολής δεν δρα θεραπευτικά.
4.Αποφύγετε την άρδευση µετά την εφαρµογή για αποτροπή τη µεταφοράς σπορίων στα υπόγεια ύδατα.
5.Μπορεί να εφαρµοστεί και µε συστήµατα υδρολίπανσης σε ανάµιξη µε κοινά λιπάσµατα
Εφαρµόζεται µε ελάχιστη θερµοκρασία εδάφους 10°C.
Σε ξηρά εδάφη συνιστάται πριν την εφαρµογή ελαφρά άρδευση.
Απαιτείται ελάχιστη περιεκτικότητα του εδάφους σε οργανική ουσία 1%. Σε εδάφη πτωχά σε οργανική ουσία (<1%) συνιστάται ανάµιξη µε υγρό λίπασµα, πλούσιο σε οργανική ουσία.
Να εφαρµόζεται όταν δεν φυσάει.
Περιέχει Trichoderma asperellum και Trichoderma gamsii. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.
Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης
Μην καταψύχετε το σκεύασµα . Αποθηκευόµενο µακριά από άλλα υλικά, την αρχική κλειστή συσκευασία του, σε µέρος ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόµενο, σε θερµοκρασία κάτω από 25°C, χωρίς απευθείας έκθεση σε ηλιακό φως , παραµένει σταθερό για 15 µήνες από την
ηµεροµηνία παρασκευής του.
Συνδυαστικότητα:
∆εν συνδυάζεται µε άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Εφόσον είναι αναγκαίο πρέπει να εφαρµόζονται 10 ηµέρες µετά την εφαρµογή του REMEDIER. To REMEDIER δεν είναι συµβατό µε τα µυκητοκτόνα: ziram, mancozeb, imazalil, procloraz, thiram.
Φυτοτοξικότητα:
Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τις οδηγίες της ετικέτας.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
1.Σακούλα 250 γρ., 500γρ., 1 κιλό, 2.5 κιλά και 5 κιλά. Τριπλό σύµµικτο υλικό πολυεστέρα εξωτερικά, αλουµινίου και πολυαιθυλενίου εσωτερικά PET/AL/PE.
2.Κουτί με μια εσωτερική σακούλα. 250 γρ., 500γρ.,1 κιλό, 2.5 κιλά και 5 κιλά. Σακούλα: Τριπλό σύµµικτο υλικό πολυεστέρα εξωτερικά, αλουµινίου και πολυαιθυλενίου εσωτερικά PET/AL/PE. Κουτί: Χάρτινο.

Τύπος έγκρισης: Αμοιβαία αναγνώριση (άρθρο 40)
Λήξη έγκρισης: 30/04/2021
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγωρά: //
Παρασκευάζεται από την:
ISAGRO SPA, Milano
Caldera Business Park, Via Caldera, 21
20153
Milano
ITALY
TEL: +39 02 40901284
FAX: +39 02 40901320
e-mail: aciapessoni@isagro.com
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά:
AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Τ.Θ. 1089 ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ
57022
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
TEL: 2311 998600
FAX: 2311 998601
e-mail: e.giounnaki@agrology.eu

Επιστροφή στην αναζήτηση