Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

Checkmate Puffer LB

Χρήση της Φερομόνης Checkmate Puffer LB

Checkmate Puffer LB

(e,z)-7,9-dodecadienyl acetate 9.11%

Αέριο (AE) / Βοηθητικές ουσίες: 88.64%


Πεδία εφαρμογής / Eγκρίσεις σκευάσματος

Tο περιεχόμενο ειναι ορατό μονο σε συνδρομητές της σελίδας

Για να δείτε τις εγκρισεις του σκευάσματος σύμφωνα με το Υπουργειο αγροτικής ανάπτυξης, δραστικές ουσίες, δόσεις σκευάσματος και τρόπο εφαρμογής του Checkmate Puffer LB εισέλθετε στο σύστημα
Plant Protection
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευασματος: Φερομόνη σύγχυσης φύλου για καταπολέμηση της Ευδεμίδας της αμπέλου (Lobesia botrana) μέσω της παρεμπόδισης της σύζευξης. Το προϊόν δρα μόνο κατά των αρσενικών ακμαίων της ευδεμίδας. Δεν έχει καμία δράση στα θηλυκά ακμαία, τα αυγά και τις προνύμφες.
Τρόπος Εφαρμογής: Τοποθετήστε το δοχείο του προϊόντος στην συσκευή αυτόματης διάχυσης. Αναρτήστε τη συσκευή στο ανώτερο σημείο της βλάστησης. Αποφύγετε τη διάχυση του προϊόντος απευθείας στη βλαστική ζώνη ώστε να μεγιστοποιήσετε τη διασπορά της φερομόνης.
1.Οι συσκευές (κάνιστρα) του CheckMate Puffer LB περιλαμβάνουν έναν ηλεκτρομηχανικό μηχανισμό που ψεκάζει τη φερομόνη σε τακτά χρονικά διαστήματα, τοποθετούνται με το χέρι πάνω από την κόμη των φυτών. Η τοποθέτηση των συσκευών πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που η ελεύθερη διασπορά να μην εμποδίζεται από τη βλάστηση.
2.Μία εφαρμογή αρκεί για να καλύψει όλη την καλλιεργητική περίοδο, ανεξάρτητα από τις μετεωρολογικές συνθήκες
3.Η δοσολογία και η διάρκεια διάχυσης επιλέγονται με τα εξής κριτήρια: (α) διάρκεια του βιολογικού κύκλου του εντόμου στην περιοχή εφαρμογής, (β) αναμενόμενη πίεση πληθυσμού του εντόμου με βάση τις προσβολές των προηγούμενων χρόνων στον ίδιο αμπελώνα, (γ) ποικιλία, (δ) γειτνίαση με περιοχές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή μόλυνσης, (ε) χρήση της μεθόδου παρεμπόδισης τα προηγούμενα χρόνια.
4.Για τον καθορισμό του χρόνου εφαρμογής, χρησιμοποιείστε παγίδες παρακολούθησης και συμβουλευτείτε τις γεωργικές προειδοποιήσεις. Εξασφαλίστε ακριβή εικόνα της κατάστασης του αμπελώνα με καταμέτρηση των συλλήψεων στις παγίδες παρακολούθησης και ελέγχους των βλαστών και των φύλλων για προσβολές από Lobesia botrana καθ’ όλη τη διάρκεια προστασίας της καλλιέργειας.
5. Ανάλογα με το σχήμα και τις διαστάσεις του αμπελώνα, την κατεύθυνση των επικρατέστερων ανέμων και τις γειτονικές καλλιέργειες οι οποίες μπορεί να γίνουν εστίες μετακίνησης ήδη γονιμοποιημένων θηλυκών Lobesia botrana, υπολογίστε εκ των προτέρων τις αποστάσεις μεταξύ των διαχυτήρων ώστε η κατανομή τους να είναι ομοιόμορφη. Αν χρειαστεί ζητήστε τεχνική συμβουλή για τη σωστή κατανομή των διαχυτήρων. Σε γενικές γραμμές προτείνεται ομοιόμορφη κατανομή με πρόσθετη προστασία στις άκρες του αγρού που βρίσκονται στην κατεύθυνση των επικρατέστερων ανέμων.
6. Σε περίπτωση που το προϊόν χρησιμοποιηθεί μετά την έναρξη της πτήσης, συνιστάται κατά την ανάρτηση των Checkmate Puffer LB να γίνει και ψεκασμός με εντομοκτόνο κατάλληλο για την καταπολέμηση των αυγών και προνυμφών του Lobesia που ήδη υπάρχουν στον αμπελώνα.
7. Σε αγρούς με ιστορικό υψηλής πίεσης πληθυσμού ή σε περίπτωση εμφάνισης μη αποδεκτών προσβολών πραγματοποιείστε συμπληρωματικά εφαρμογές με κατάλληλα εντομοκτόνα ή άλλες μεθόδους καταπολέμησης.
Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GΑP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ.
Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
Διαβάστε τον τρόπο εφαρμογής της Φερομόνης

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό: Δοχείο (κάνιστρο) 307 γραμμ., 384 γραμμ. Ατσάλι.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Νέα έγκριση (CMS) (άρθρο 37.4)
Λήξη έγκρισης: 31/08/2022
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS02

Επιστροφή στην αναζήτηση