ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑ (ΡΑΠΑΝΟΣΕΛΙΝΟ) ΥΠΑΙΘΡΟΥ - CITONOVA® EC - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑ (ΡΑΠΑΝΟΣΕΛΙΝΟ) ΥΠΑΙΘΡΟΥ - CITONOVA® EC

Νεραγριάδα: Αγρωστώδη Ετήσια ζιζάνια

CITONOVA® EC

Cycloxydim 10%

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) / Βοηθητικές ουσίες: 88.8%


Οδηγίες εφαρμογής για ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑ (ΡΑΠΑΝΟΣΕΛΙΝΟ) ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

Δόσεις σκευάσματος

Φάλαρη (Phalaris sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αγριοβρώμες (Avena sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Βρόμος (Bromus sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Κριθάρια (Hordeum sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Πολύανθη Ήρα (Lolium multiflorum)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Λεπτόχλοα (Leptochloa fascicularis / fusca subsp. Fascicularis)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Σετάρια (Setaria sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Φέστουκα
Καρφοειδές
(Festuca sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Πάνικο (Panicum dichotomiflorum)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Βέλιουρας (Sorghum halepense)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
200 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Κόκκινο Ρύζι (Oryza rufipogon)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αγριάδα (Cynodon dactylon)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
400 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αγρόπυρο (Agropyron repens)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
500 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Αγρωστώδη Πολυετή, Χρήση ησσονος σηµασίας ζιζάνια (όσα αναφέρουν τη σχετική ένδειξη),
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 15 - 40 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Κάνετε εφαρμογές από το στάδιο του 3ου φύλλου ως την ανάπτυξη του 50% του ριζώματος
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή: Ορίζεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας
Το σκέυασμα συνταγογραφείται στην καλλιέργεια "ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑ (ΡΑΠΑΝΟΣΕΛΙΝΟ)" τις κατηγορίας "ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ".
Για την καλλιέργεια "ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑ (ΡΑΠΑΝΟΣΕΛΙΝΟ) ΥΠΑΙΘΡΟΥ": Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για χρήση "ήσσονος σημασίας" όπως φαίνεται στη παραπάνω σχετική λιστα με τις δόσεις εφαρμογής του σκευάσματος.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Εκλεκτικό, διασυστηματικό, μεταφυτευτικό ζιζανιοκτόνο, το οποίο καταπολεμά ετήσια και πολυετή ζιζάνια. To σκεύασμα περιέχει το δραστικό συστατικό cycloxydim, που ανήκει στη χημική ομάδα των κυκλοεξανοδιονών. Το cycloxydim απορροφάται από τα φύλλα και παρεμποδίζει το σχηματισμό των μεριστωματικών ιστών των ευαίσθητων ζιζανίων. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει την καρβοξυλάση του ακετυλοσυνενζύμου Α στη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων.
Μέθοδος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός με τη χρήση μπεκ τύπου σκούπας.
Εφαρμογές νωρίς μεταφυτευτικά / μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας και πριν οι γραμμές σποράς κλείσουν, όταν τα αγρωστώδη είναι σε ζωηρή ανάπτυξη και μέχρι το αδέλφωμά τους.
-Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 200 κ.εκ./στρέμμα:
α.ευαίσθητα: Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis), Βέλιουρας (Sorghum halepense), Σετάρια (Setaria spp.), Βρόμος (Bromus spp.), Πάνικο (Panicum dichotomiflorum), Φάλαρη (Phalaris spp.), Λεπτόχλοα (Leptochloa fascicularis), Φέστουκα (Festuca spp.), Φυτά-εθελοντές σιταριού, κριθαριού και βρώμης, Άγρια είδη κριθαριού (Hordeum spp.) και βρώμης (Avena spp.),
β.μετρίως ευαίσθητα: Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides), Πολύανθη ήρα (Lolium multiflorum).
-Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 400 κ.εκ./στρέμμα:
α.μετρίως ευαίσθητα: Αγριάδα (Cynodon dactylon).
-Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 500 κ.εκ./στρέμμα:
α.μετρίως ευαίσθητα: Αγρόπυρο (Agropyron repens).
Συνθήκες εφαρμογής: -Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 200 κ.εκ./στρέμμα: α.ευαίσθητα: Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli), Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis), Βέλιουρας (Sorghum halepense), Σετάρια (Setaria spp.), Βρόμος (Bromus spp.), Πάνικο (Panicum dichotomiflorum), Φάλαρη (Phalaris spp.), Λεπτόχλοα (Leptochloa fascicularis), Φέστουκα (Festuca spp.), Φυτά-εθελοντές σιταριού, κριθαριού και βρώμης, Άγρια είδη κριθαριού (Hordeum spp.) και βρώμης (Avena spp.), β.μετρίως ευαίσθητα: Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides), Πολύανθη ήρα (Lolium multiflorum). -Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 400 κ.εκ./στρέμμα: α.μετρίως ευαίσθητα: Αγριάδα (Cynodon dactylon). -Καταπολεμούμενα Ζιζάνια στη δόση των 500 κ.εκ./στρέμμα: α.μετρίως ευαίσθητα: Αγρόπυρο (Agropyron repens).

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Συνδυαστικότητα (σύμφωνα με άλλα σκευάσματα της ίδιας δραστικής σύνθεσης και μορφής):
Το VERRESTA 10 EC μπορεί να συνδυαστεί με διάφορα εγκεκριμένα ζιζανιοκτόνα, όπως για παράδειγμα με αυτά που περιέχουν τις δραστικές ουσίες bentazone, MCPA, penoxsulam και bensulfuron-methyl, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες δόσεις και οδηγίες χρήσης τους. Να αποφεύγετε η συνδυαστικότητα του με σκευάματα που περιέχουν τις δραστικές ουσίες propanil και triclopyr καθώς μπορεί να εμφανιστούν φαινόμενα ανταγωνισμού.

Τύπος έγκρισης: Νέα έγκριση (CMS) (άρθρο 37.4)
Λήξη έγκρισης: 31/05/2024
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS08+GHS09

Επιστροφή στην σελίδα ΣΕΛΙΝΟΡΙΖΑ (ΡΑΠΑΝΟΣΕΛΙΝΟ) ΥΠΑΙΘΡΟΥ