ΗΛΙΑΝΘΟΣ - NEOFLAN 600 WG - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΗΛΙΑΝΘΟΣ - NEOFLAN 600 WG

Μουχρίτσες: Αγρωστώδη Ετήσια ζιζάνια

NEOFLAN 600 WG

Benfluralin 60%

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG) / Βοηθητικές ουσίες: 37.5%


Οδηγίες εφαρμογής για ΗΛΙΑΝΘΟΣ:

Δόσεις σκευάσματος

Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)
Σετάρια (Setaria sp.)
Βλήτο (Amaranthus sp.)
Λουβουδιά (Chenopodium album)
Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria)
Αγριοντοματιά
Στύφνος
(Solanum nigrum)
250 γραμμάρια στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Πλατύφυλλα Ετήσια,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 - 40 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Εφαρμογή: Προφυτρωτικά
Προσπαρτικά Προφυτρωτικά Με ενσωμάτωση
Μέθοδος εφαρμογής: ψεκασμός φυλλώματος
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή: μη εφαρμόσιμο
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: To NEOFLAN 600 WG είναι εκλεκτικό, προφυτρωτικό, ενσωματούμενο ζιζανιοκτόνο, που καταπολεμά τα ετήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια στο βαμβάκι, τον ηλίανθο και την ελαιοκράμβη. Δρα παρεμποδίζοντας την κυτταρική διαίρεση.
Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός και ενσωμάτωση.
Ζιζάνια που καταπολεμούνται:
Ευαίσθητα Μέτρια Ευαίσθητα
Βλήτα (Amaranthus spp). Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria), Λουβουδιά (Chenopodium album), Αγριοτοματιά (Solanum nigrum), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-gali), Σετάρια (Setaria spp.).
1.Η σπορά ή μεταφύτευση γίνεται αμέσως μετά την εφαρμογή έως 6 εβδομάδες αργότερα.
2.Δεν εφαρμόζεται μετά την σπορά ή τη μεταφύτευση.
3.Το σκεύασμα πρέπει να ενσωματωθεί το αργότερο μέσα σε 4 ώρες μετά τον ψεκασμό για να μην χάσει σημαντικό μέρος από τη δραστικότητά του. Αν είναι δυνατό ο ψεκασμός και η ενσωμάτωση πρέπει να γίνονται συγχρόνως. Με την ενσωμάτωση θα πρέπει να σπάνε οι σβώλοι και να αναμιγνύεται το σκεύασμα πολύ καλά με το χώμα. Ομοιόμορφη και αποτελεσματική ενσωμάτωση μπορεί να επιτευχθεί με φρέζα ή δισκοσβάρνα περνώντας 2 σταυρωτά περάσματα σε ορθή γωνία. Η ενσωμάτωση θα πρέπει να γίνεται σε βάθος 5-10 εκ.
4.Τα μηχανήματα ενσωμάτωσης θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη ταχύτητα (6 έως 10 χλμ/ώρα) για να γίνεται καλό ανακάτεμα του σκευάσματος με το χώμα.
5.Καταπολεμά μεγάλο αριθμό ζιζανίων εμποδίζοντας τη βλάστηση των σπόρων. Δεν καταπολεμά τα αναπτυγμένα ζιζάνια.
6.Προστίθεται η πρέπουσα δόση χρησιμοποιώντας ψεκαστικό μηχάνημα που να εξασφαλίζει
ομοιόμορφη κατανομή του ψεκαστικού υγρού στην επιφάνεια του εδάφους.
7.Μην εφαρμόζετε το NEOFLAN σε αμμώδη εδάφη ή εδάφη που περιέχουν οργανική ουσία άνω του 5%
8.Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της Ελαιοκράμβης από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια της Ελαιοκράμβης ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.
Συνθήκες εφαρμογής: Ζιζάνια που καταπολεμούνται: Ευαίσθητα Μέτρια Ευαίσθητα Βλήτα (Amaranthus spp). Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria), Λουβουδιά (Chenopodium album), Αγριοτοματιά (Solanum nigrum), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-gali), Σετάρια (Setaria spp.). 1.Η σπορά ή μεταφύτευση γίνεται αμέσως μετά την εφαρμογή έως 6 εβδομάδες αργότερα. 2.Δεν εφαρμόζεται μετά την σπορά ή τη μεταφύτευση. 3.Το σκεύασμα πρέπει να ενσωματωθεί το αργότερο μέσα σε 4 ώρες μετά τον ψεκασμό για να μην χάσει σημαντικό μέρος από τη δραστικότητά του. Αν είναι δυνατό ο ψεκασμός και η ενσωμάτωση πρέπει να γίνονται συγχρόνως. Με την ενσωμάτωση θα πρέπει να σπάνε οι σβώλοι και να αναμιγνύεται το σκεύασμα πολύ καλά με το χώμα. Ομοιόμορφη και αποτελεσματική ενσωμάτωση μπορεί να επιτευχθεί με φρέζα ή δισκοσβάρνα περνώντας 2 σταυρωτά περάσματα σε ορθή γωνία. Η ενσωμάτωση θα πρέπει να γίνεται σε βάθος 5-10 εκ. 4.Τα μηχανήματα ενσωμάτωσης θα πρέπει να έχουν την κατάλληλη ταχύτητα (6 έως 10 χλμ/ώρα) για να γίνεται καλό ανακάτεμα του σκευάσματος με το χώμα. 5.Καταπολεμά μεγάλο αριθμό ζιζανίων εμποδίζοντας τη βλάστηση των σπόρων. Δεν καταπολεμά τα αναπτυγμένα ζιζάνια. 6.Προστίθεται η πρέπουσα δόση χρησιμοποιώντας ψεκαστικό μηχάνημα που να εξασφαλίζει ομοιόμορφη κατανομή του ψεκαστικού υγρού στην επιφάνεια του εδάφους. 7.Μην εφαρμόζετε το NEOFLAN σε αμμώδη εδάφη ή εδάφη που περιέχουν οργανική ουσία άνω του 5% 8.Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της Ελαιοκράμβης από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στην καλλιέργεια της Ελαιοκράμβης ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.
Συνδυαστικότητα:
Δεν συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.
Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό για το βαμβάκι και ηλίανθο όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό: Σακούλες ή σάκοι 0.5-1-1.25-2-2.5- 3 - 5 και 10 κιλά σε
foil-laminated bags ή multi-walled paper bags.

Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Benfluralin (Λιποδιαλυτή Χημική Ουσία)0.02 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Επανέγκριση (άρθρο 80.5). Σκευάσματα που υπέβαλαν φάκελο προ 6/2011 και εγκρίθηκαν με το ΠΔ 115
Λήξη έγκρισης: 29/02/2024
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS08+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
Gowan Crop Protection Limited
Highlands House, Basingstoke Road, Spencers Wood
RG7 1NT
Reading, Berkshire
United Kingdom
TEL: 0039 3311940762
e-mail: kpikulik@gowanco.com; eugazzi@gowanco.com
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
ΕΛΑΝΚΟ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Λεωφόρος Μεσογείων 335
15231
Χαλάνδρι
TEL: 2130065070
FAX: 210 6749514
e-mail: kdimizas@elanco.gr

Επιστροφή στην σελίδα ΗΛΙΑΝΘΟΣ