ΗΛΙΑΝΘΟΣ - PULSAR PLUS - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΗΛΙΑΝΘΟΣ - PULSAR PLUS

Μουχρίτσες: Αγρωστώδη Ετήσια ζιζάνια

PULSAR PLUS

Imazamox 2.5%

Πυκνό Διάλυμα (SL) / Βοηθητικές ουσίες: 97.7%


Οδηγίες εφαρμογής για ΗΛΙΑΝΘΟΣ:

Δόσεις σκευάσματος

Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis)
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)
Πολύανθη Ήρα (Lolium multiflorum)
Σπονδυλωτή Σετάρια (Setaria verticillata)
Πράσινη Σετάρια (Setaria viridis)
Αγριομπαμπακιά (Abutilon theophrasti)
Πλαγιαστό Βλήτο (Amaranthus blitoides)
Αμβροσία (Ambrosia elatior / artemisifolia)
Τραχύ Βλήτο (Amaranthus retroflexus)
Λουβουδιά (Chenopodium album)
Τάτουλας (Datura stramonium)
Κοινό Ηλιοτρόπιο (Heliotropium europaeum)
Σκαρολάχανο (Mercurialis annua)
Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)
Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria)
Μαρτιάκος (Senecio vulgaris)
Αγριοντοματιά
Στύφνος
(Solanum nigrum)
Τραχύς Ζωχός (Sonchus asper)
Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium)
Οροβάγχη (Orobanche sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
100-200 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Επίφυτα, Πλατύφυλλα Ετήσια, Χρήση ησσονος σηµασίας ζιζάνια (όσα αναφέρουν τη σχετική ένδειξη),
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 10 - 40 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Εφαρμογή: Μεταφυτρωτικά
Εφαρμόστε νωρίς μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας, κατά το στάδιο ανάπτυξης των 2-8 φύλλων
Για την καλλιέργεια "ΗΛΙΑΝΘΟΣ": Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για χρήση "ήσσονος σημασίας" όπως φαίνεται στη παραπάνω σχετική λιστα με τις δόσεις εφαρμογής του σκευάσματος.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο με δράση από το φύλλωμα και το έδαφος για την καταπολέμηση πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων σε ηλίανθο. Το imazamox αναστέλλει τη δράση της συνθετάσης του ακετογαλακτικού (ALS). Το PULSAR PLUS είναι ένα ζιζανιοκτόνο που περιέχει τη δραστική ουσία imazamox που ανήκει στη χημική ομάδα των ιμιδαζολινονών και παρεμποδίζει τη δράση της ακετογαλακτικής συνθετάσης (ALS). Το ALS είναι το πρώτο ένζυμο στη διαδικασία βιοσύνθεσης των σημαντικών αμινοξέων βαλίνη, λευκίνη και ισολευκίνη. Η πρωταρχική επίδραση μετά την εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου στα ευαίσθητα ζιζάνια είναι ο περιορισμός της νέας αύξησης και ανάπτυξης των κυττάρων. Το imazamox απορροφάται από το φύλλωμα και λιγότερο από τις ρίζες, μετατοπίζεται σε ολόκληρο το φυτό προς τον μεριστωματικό ιστό. Τα ευαίσθητα ζιζάνια σταματούν να αναπτύσσονται και να καταστρέφονται μέσα σε 4 έως 6 εβδομάδες.
Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας.
1. Το ύψος της δόσης εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων, η υψηλότερη δόση εφαρμόζεται σε περισσότερο ανεπτυγμένα ζιζάνια.

*Καταπολεμούμενα Ζιζάνια:

Ευαίσθητα ζιζάνια (> 85% ):
Abutilon theophrasti – ABUTH (Aγριοβαμβακιά)
Amaranthus blitoides – AMABL (Πλαγιαστό Βλήτο)
Amaranthus retroflexus - AMARE (Βλήτο τραχύ)
Chenopodium album – CHEAL (Λουβουδιά)
Datura stramonium – DATST (Τάτουλας)
Heliotropium europaeum – HEOEU (κοινό Ηλιοτρόπιο)
Mercurialis annua – MERAN (Σκαρολάχανο)
Orobanche sp. – ORASS (Οροβάγχη)
Polygonum aviculare – POLAV (Πολυκόμπι)
Polygonum persicaria – POLPE (Αγριοπιπεριά)
Senecio vulgaris – SENVU (Μαρτιάκος)
Solanum nigrum – SOLNI (Αγριοτομάτα)
Sonchus asper – SONAS (Ζοχός τραχύς)
Xanthium strumarium – XANST (Αγριομελιτζάνα)
Digitaria sanguinalis – DIGSA (Αιματόχορτο)
Echinochloa crus-galli – ECHCG (Μουχρίτσα)
Lolium multiflorum – LOLMU (Ήρα πολύανθη)
Setaria verticillata – SETVE (σπονδυλωτή Σετάρια)
S. viridis – SETVI (πράσινη Σετάρια)

Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια (70 - 85%):
Ambrosia artemisiifolia – AMBEL (Αμβροσία)
Συνθήκες εφαρμογής: 1. Το ύψος της δόσης εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των ζιζανίων, η υψηλότερη δόση εφαρμόζεται σε περισσότερο ανεπτυγμένα ζιζάνια. *Καταπολεμούμενα Ζιζάνια: Ευαίσθητα ζιζάνια (> 85% ): Abutilon theophrasti – ABUTH (Aγριοβαμβακιά) Amaranthus blitoides – AMABL (Πλαγιαστό Βλήτο) Amaranthus retroflexus - AMARE (Βλήτο τραχύ) Chenopodium album – CHEAL (Λουβουδιά) Datura stramonium – DATST (Τάτουλας) Heliotropium europaeum – HEOEU (κοινό Ηλιοτρόπιο) Mercurialis annua – MERAN (Σκαρολάχανο) Orobanche sp. – ORASS (Οροβάγχη) Polygonum aviculare – POLAV (Πολυκόμπι) Polygonum persicaria – POLPE (Αγριοπιπεριά) Senecio vulgaris – SENVU (Μαρτιάκος) Solanum nigrum – SOLNI (Αγριοτομάτα) Sonchus asper – SONAS (Ζοχός τραχύς) Xanthium strumarium – XANST (Αγριομελιτζάνα) Digitaria sanguinalis – DIGSA (Αιματόχορτο) Echinochloa crus-galli – ECHCG (Μουχρίτσα) Lolium multiflorum – LOLMU (Ήρα πολύανθη) Setaria verticillata – SETVE (σπονδυλωτή Σετάρια) S. viridis – SETVI (πράσινη Σετάρια) Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια (70 - 85%): Ambrosia artemisiifolia – AMBEL (Αμβροσία)
Φυτοτοξικότητα:
Το PULSAR PLUS εφαρμόζεται μόνο σε υβρίδια/ ποικιλίες ηλίανθου Clearfield Plus, που εμφανίζουν ανεκτικότητα στο imazamox.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
1.Φιάλη 1 λίτρο, 2 λίτρα. f-HDPE ή eco f-HDPE.
2.Δοχείο2 λίτρα, 3 λίτρα, 5 λίτρα, 10 λίτρα, 50 λίτρα. f-HDPE ή eco f-HDPE.

Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Imazamox (άθροισμα από imazamox και άλατα, εκφραζόμενο σαν imazamox)0.3 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Νέα έγκριση (CMS) (άρθρο 37.4)
Λήξη έγκρισης: 31/10/2025
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Επικίνδυνο για το περιβάλλον (GHS09)

Επιστροφή στην σελίδα ΗΛΙΑΝΘΟΣ