ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ - FUSILADE 12,5 EC παράλληλης εισαγωγής - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ - FUSILADE 12,5 EC παραλληλης εισαγωγης

σπονδυλωτή σετάρια: Αγρωστώδη Ετήσια ζιζάνια

FUSILADE 12,5 EC παράλληλης εισαγωγής

Fluazifop-p-butyl 12.5%

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) / Βοηθητικές ουσίες: 85.05%


Οδηγίες εφαρμογής για ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ:

Δόσεις σκευάσματος

Ήρα (Lolium sp.)
Αλεπονουρές (Alopecurus sp.)
Αγριοβρώμες (Avena sp.)
Βρόμος (Bromus sp.)
Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis)
Μουχρίτσες (Echinochloa sp.)
Σετάρια (Setaria sp.)
Βέλιουρας (Sorghum halepense)
60-120 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Αγρωστώδη Πολυετή,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 - 60 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Εφαρμογή: Μεταφυτρωτικά
α) Όταν τα ετήσια ζιζάνια έχουν 1-3 φύλλα β) Όταν τα πολυετή ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ταχείας ανάπτυξης (15-50 εκ. ύψος)
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο φυλλώματος για την μεταφυτρωτική καταπολέμηση αγρωστωδών ζιζανίων. Απορροφάται από τα φύλλα και μετακινείται μέσα στα φυτά στους υπέργειους και υπόγειους ιστούς των φυτών.
Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.
1.Στα ζαχαρότευτλα για τα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια και ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους, η χαμηλή δόση εφαρμόζεται στα μικρά ζιζάνια και η υψηλή στα μεγάλα.
2.Οι χαμηλές εφαρμόζονται στα ετήσια ζιζάνια και οι υψηλές στα πολυετή.
3.Δεν καταπολεμά την κοινή πόα (Poa annua).
4.Ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια είναι: α) Ετήσια: αγριοβρώμη (Avena spp.), ήρα (Lolium spp.), σετάρια (Setaria spp.), μουχρίτσα (Echinochloa spp.), βρώμος (Bromus spp.), αλεπονούρα (Alopecurus spp.), αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis), β) Πολυετή: βέλιουρας (Sorghum spp.).
5.Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε ζιζάνια που βρίσκονται υπό stress (ξηρασία, χαμηλές θερμοκρασίες, βοσκή). Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος μπορεί να ελαττωθεί όταν το έδαφος είναι στεγνό και η σχετική υγρασία μικρότερη του 60%.
6.Δεν επιτρέπεται η χρήση για τομάτες βιομηχανικές βιολογικού κύκλου μικρότερου των 90 ημερών.
7.Οι χαμηλές εφαρμόζονται στα ετήσια ζιζάνια και οι υψηλές στα πολυετή.
8.Δεν καταπολεμά την κοινή πόα (Poa annua).
9.Ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια είναι: α) Ετήσια: αγριοβρώμη (Avena spp.), ήρα (Lolium spp.), σετάρια (Setaria spp.), μουχρίτσα (Echinochloa spp.), βρώμος (Bromus spp.), αλεπονούρα (Alopecurus spp.), αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis), β) Πολυετή: βέλιουρας (Sorghum spp.).
10.Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε ζιζάνια που βρίσκονται υπό stress (ξηρασία, χαμηλές θερμοκρασίες, βοσκή). Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος μπορεί να ελαττωθεί όταν το έδαφος είναι στεγνό και η σχετική υγρασία μικρότερη του 60%.
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Στα ζαχαρότευτλα για τα ετήσια αγρωστώδη ζιζάνια και ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξής τους, η χαμηλή δόση εφαρμόζεται στα μικρά ζιζάνια και η υψηλή στα μεγάλα. 2.Οι χαμηλές εφαρμόζονται στα ετήσια ζιζάνια και οι υψηλές στα πολυετή. 3.Δεν καταπολεμά την κοινή πόα (Poa annua). 4.Ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια είναι: α) Ετήσια: αγριοβρώμη (Avena spp.), ήρα (Lolium spp.), σετάρια (Setaria spp.), μουχρίτσα (Echinochloa spp.), βρώμος (Bromus spp.), αλεπονούρα (Alopecurus spp.), αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis), β) Πολυετή: βέλιουρας (Sorghum spp.). 5.Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε ζιζάνια που βρίσκονται υπό stress (ξηρασία, χαμηλές θερμοκρασίες, βοσκή). Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος μπορεί να ελαττωθεί όταν το έδαφος είναι στεγνό και η σχετική υγρασία μικρότερη του 60%. 6.Δεν επιτρέπεται η χρήση για τομάτες βιομηχανικές βιολογικού κύκλου μικρότερου των 90 ημερών. 7.Οι χαμηλές εφαρμόζονται στα ετήσια ζιζάνια και οι υψηλές στα πολυετή. 8.Δεν καταπολεμά την κοινή πόα (Poa annua). 9.Ευαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια είναι: α) Ετήσια: αγριοβρώμη (Avena spp.), ήρα (Lolium spp.), σετάρια (Setaria spp.), μουχρίτσα (Echinochloa spp.), βρώμος (Bromus spp.), αλεπονούρα (Alopecurus spp.), αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis), β) Πολυετή: βέλιουρας (Sorghum spp.). 10.Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα σε ζιζάνια που βρίσκονται υπό stress (ξηρασία, χαμηλές θερμοκρασίες, βοσκή). Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος μπορεί να ελαττωθεί όταν το έδαφος είναι στεγνό και η σχετική υγρασία μικρότερη του 60%.
Συνδυαστικότητα:
Συνδυάζεται με πλατυφυλλοκτόνα όπως τα Betanal-Goltix-Lontrel-Sencor. Δεν συνδυάζεται με Basagran.
Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Το FUSILADE 12,5 EC Χρησιμοποιεί την εγκρίση κυκλοφορίας του σκευάσματος FUSILADE 12,5 EC
Τύπος έγκρισης: Οριστική έγκριση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1107/2009
Λήξη έγκρισης: 31/12/2015
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS08+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
Syngenta Ltd.
PO Box A38 Huddersfield
HD2 1FF, UK
West Yorkshire
United Kingdom

Επιστροφή στην σελίδα ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΑ