ΚΥΔΩΝΙΑ - SMERCH - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΚΥΔΩΝΙΑ - SMERCH

Βλήτο: Πλατύφυλλα Ετήσια ζιζάνια

SMERCH

Oxyfluorfen 24%

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) / Βοηθητικές ουσίες: 76.6%


Οδηγίες εφαρμογής για ΚΥΔΩΝΙΑ:

Δόσεις σκευάσματος

Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)
Πολύανθη Ήρα (Lolium multiflorum)
Λεπτή Ήρα (Lolium rigidum)
Κοινή Πόα (Poa annua)
Πλαγιαστό Βλήτο (Amaranthus blitoides)
Τραχύ Βλήτο (Amaranthus retroflexus)
Καλεντούλα (Calendula arvensis)
Λουβουδιά (Chenopodium album)
Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)
Γλυστρίδα (Αντράκλα) (Portulaca oleracea)
Μαρτιάκος (Senecio vulgaris)
Ζωχός (Sonchus sp.)
Αγριο Φαγόπυρο (Fallopia convolvulus)
Αγρια Ρόκα (Diplotaxis erucoides)
Diplotaxis muralis
Περικοκλάδα (Calystegia Convolvulus arvensis)
Περικοκλάδα (Convolvulus althaeoides)
Κοινή Μολόχα (Malva sylvestris)
62.5 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Πλατύφυλλα Ετήσια,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 - 50 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Ψεκασμός κοντά στο έδαφος σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το Φθινόπωρο έως τις αρχές της Άνοιξης κατά το λήθαργο. (BBCH 00). Μην εφαρμόζετε το σκεύασμα μετά τις 30η Απριλίου.
Μέθοδος εφαρμογής: ψεκασμός εδάφους
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή: Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου eφαρμογής.
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά. Εφαρμόζεται με ψεκασμό κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης.
Τρόπος Εφαρμογής: Εφαρμόζεται με ψεκασμό κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού, από το φθινόπωρο έως τις αρχές της άνοιξης, με ακροφύσιο τύπου σκούπας και πίεση 2 - 3 Atm.
1.Εφαρμόζεται με ψεκασμό κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού.
2.Η συνολικής ποσότητα δ.ο./έτος δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 15 γραμ. δ.ο./στρ.
3.Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο.
4.Να μη συλλέγονται ελιές από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθούν υπολείμματα.
5.Καταπολεµούµενα ζιζάνια:
Ευαίσθητα ζιζάνια (>85%):
Βλήτα (Amaranthus blitoides – AMABL), (Amaranthus retroflexus – AMARE), Καλεντούλα (Calendula arvensis) CLDAR, Λουβουδιά (Chenopodium album – CHEAL), Περιπλοκάδα (Convolvulus arvensis - CONAR, (Convolvulus althaeoides –CONAL), (Diplotaxis erucoides –DIPER), (Diplotaxis muralis –DIPMU), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli – ECHCG), Αναρριχώμενο πολίγωνο (Fallopia convolvulus – POLCO), Ήρες (Lolium multiflorum subsp. gaudini – LOLMG), (Lolium rigidum – LOLRI), Μολόχα (Malva sylvestris – MALSI), Κοινή πόα (Poa annua – POAAN), Πολυκόμπι (Polygonum aviculare – POLAV), Αντράκλα (Portulaca oleracea) POROL), Μαρτιάκος (Senecio vulgaris – SENVU).
Μέτρια ευαίσθητα ζιζάνια (70-85%): Ζοχός (Sonchus sp. – SONSS).
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Εφαρμόζεται με ψεκασμό κοντά στο έδαφος, σε λωρίδες που καλύπτουν το 30% της συνολικής επιφάνειας του αγρού. 2.Η συνολικής ποσότητα δ.ο./έτος δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 15 γραμ. δ.ο./στρ. 3.Για τις επιτραπέζιες ελιές επιτρέπεται η συλλογή τους μόνο από το δένδρο. 4.Να μη συλλέγονται ελιές από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθούν υπολείμματα. 5.Καταπολεµούµενα ζιζάνια: Ευαίσθητα ζιζάνια (>85%): Βλήτα (Amaranthus blitoides – AMABL), (Amaranthus retroflexus – AMARE), Καλεντούλα (Calendula arvensis) CLDAR, Λουβουδιά (Chenopodium album – CHEAL), Περιπλοκάδα (Convolvulus arvensis - CONAR, (Convolvulus althaeoides –CONAL), (Diplotaxis erucoides –DIPER), (Diplotaxis muralis –DIPMU), Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli – ECHCG), Αναρριχώμενο πολίγωνο (Fallopia convolvulus – POLCO), Ήρες (Lolium multiflorum subsp. gaudini – LOLMG), (Lolium rigidum – LOLRI), Μολόχα (Malva sylvestris – MALSI), Κοινή πόα (Poa annua – POAAN), Πολυκόμπι (Polygonum aviculare – POLAV), Αντράκλα (Portulaca oleracea) POROL), Μαρτιάκος (Senecio vulgaris – SENVU). Μέτρια ευαίσθητα ζιζάνια (70-85%): Ζοχός (Sonchus sp. – SONSS).

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Σε ευαίσθητες καλλιέργειες, μπορεί να προκληθεί φυτοτοξικότητα από την διασπορά σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού. Στον ηλίανθο μπορεί να παρατηρηθούν παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας (χλώρωσης).
Συνδυαστικότητα:
Να μη συνδυάζεται με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Εφαρμόζεται μόνο του.
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Oxyfluorfen 0.1 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Αμοιβαία αναγνώριση (άρθρο 40)
Λήξη έγκρισης: 31/12/2025
Ημερομηνία απόσυρσης: 13/09/2023
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS08+GHS09

Επιστροφή στην σελίδα ΚΥΔΩΝΙΑ