ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ - HELOSATE PLUS 450 SL - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ - HELOSATE PLUS 450 SL

Βλήτο: Πλατύφυλλα Ετήσια ζιζάνια

HELOSATE PLUS 450 SL

Glyphosate, σε οξύ 45%

Πυκνό Διάλυμα (SL) / Βοηθητικές ουσίες: 60.39%


Οδηγίες εφαρμογής για ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ:

Δόσεις σκευάσματος

Αγριοβρώμη (Avena fatua)
Αγριοκρίθαρο (Hordeum murinum)
Πολύανθη Ήρα (Lolium multiflorum)
Τραχεία Λειβαδοπόα (Poa trivialis)
Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis)
Χοιροβότανο (Picris echioides)
Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris)
Κεράστιο (Cerastium arvense)
Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)
Γεράνι (Geranium dissectum)
Πορφυρό Λάμιο (Lamium purpureum)
Μαρτιάκος (Senecio vulgaris)
Άγριο Σινάπι (Sinapis arvensis)
Αγριομαργαρίτα (Bellis perennis)
Πολυετής Ζωχός (Sonchus arvensis)
Κοινή Μολόχα (Malva sylvestris)
480 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis)
Κοινή Πόα (Poa annua)
Τραχύ Βλήτο (Amaranthus retroflexus)
Καλεντούλα (Calendula arvensis)
Αγριοντοματιά
Στύφνος
(Solanum nigrum)
Ζωχός (Sonchus oleraceus)
Αγρια Ρόκα (Diplotaxis erucoides)
320 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)
Λεπτή Ήρα (Lolium rigidum)
Λουβουδιά (Chenopodium album)
Βερόνικα (Veronica persica)
Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium)
Ερίγκερο
Κόνιζα
(Erigeron canadensis)
Πικραλίδα (Crepis sancta)
400 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αγριάδα (Cynodon dactylon)
Bidens aurea
Κίρσιο (Cirsium arvense)
Περικοκλάδα (Calystegia Convolvulus arvensis)
Οξαλίδα (Oxalis acetosella)
Ρανούνκουλος (Ranunculus repens)
Μεγάλο Λάπαθο (Rumex obtusifolius)
Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Πολυετής Τσουκνίδα (Urtica dioica)
Πεντάνευρο (Plantago lanceolata)
640 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule)
Στελλάρια (Stellaria media)
320 canadensis) Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Αγρωστώδη Πολυετή, Πλατύφυλλα Ετήσια,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 10 - 40 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Κατευθυνόμενος ψεκασμός όταν τα ζιζάνια έχουν ύψος 10-20 εκατ. και μέχρι το τέλος της άνθησης των ζιζανίων (BBCH 65—69). Η εφαρμογή να γίνεται πριν το τέλος της άνθησης της καλλιέργειας. (BBCH < 69)
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 21
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Διασυστηματικό, μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών, πλατύφυλλων ζιζανίων). Απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων.
Μέθοδος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 10-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα και χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα, τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγήν τυχόν συσσώρευσης υπολειμμάτων στους καρπούς.
-Κατά την διάρκεια της ανάμιξης / φόρτωσης: Γάντια από νιτρίλιο (ΕΝ 374-3), ολόσωμη φόρμα εργασίας από πολυεστέρα 65%/βαμβάκι 35% με βάρος 230 g/m2 ή περισσότερο με επεξεργασία υδατοαπωθητικότητας, μερικό εξοπλισμό ατομικής προστασίας (ΕΡΙ) (μπλούζα) κατηγορίας ΙΙΙ και τύπου ΡΒ (3) ο οποίος σαν φοριέται από πάνω από την ολόσωμη φόρμα που προαναφέρθηκε, προστατευτικές μπότες (ΕΝ 13 832-3), προστατευτικά γυαλιά (ΕΝ 166).
-Κατά την διάρκεια της εφαρμογής: Ολόσωμη φόρμα εργασίας από πολυεστέρα 65%/βαμβάκι 35% με βάρος 230 g/m2 ή περισσότερο με επεξεργασία υδατοαπωθητικότητας, προστατευτικές μπότες (ΕΝ 13 832-3).
Εφόσον πραγματοποιείται εφαρμογή με τρακτέρ χωρίς καμπίνα: Γάντια από νιτρίλιο (ΕΝ 374-3) μιας χρήσεως κατά την διάρκεια της εφαρμογής και σε περίπτωση παρέμβασης επί του υλικού κατά την φάση του ψεκασμού.
Εφόσον πραγματοποιείται εφαρμογή με τρακτέρ με καμπίνα: Τα γάντια από νιτρίλιο (ΕΝ 374-3) μιας χρήσεως δεν είναι απαραίτητα παρά μόνο κατά την παρέμβαση επί του εξοπλισμού του ψεκασμού. Στην περίπτωση αυτή, τα γάντια δεν πρέπει να φοριούνται παρά μόνο στο εξωτερικό της καμπίνας και πρέπει να αποθηκεύονται κατόπιν της χρήσης στο εξωτερικό της καμπίνας.
Εφόσον η εφαρμογή πραγματοποιείται με φορητό ψεκαστήρα πλάτης ή με ακροφύσιο το οποία κρατείται στο χέρι: Γάντια από νιτρίλιο (ΕΝ 374-3) επαναχρησιμοποιούμενα, αδιαπέραστος ρουχισμός, μπλούζα με μακριά μανίκια η οποία να συμμορφώνεται προς τους πιστοποιημένους κανονισμούς της κατηγορίας ΙΙΙ και του τύπου ΡΒ 3, ο οποίος να φοριέται από πάνω από την ολόσωμη φόρμα.
Κατά την διάρκεια του καθαρισμού του εξοπλισμού του ψεκασμού: Γάντια από νιτρίλιο (ΕΝ 374-3), ολόσωμη φόρμα εργασίας από πολυεστέρα 65%/βαμβάκι 35% με βάρος 230 g/m2 ή περισσότερο με επεξεργασία υδατοαπωθητικότητας, μερικός εξοπλισμός ατομικής προστασίας (ΕΡΙ) (μπλούζα) κατηγορίας ΙΙΙ και τύπου ΡΒ (3) ο οποίος φοριέται από πάνω από την ολόσωμη φόρμα που προαναφέρθηκε, προστατευτικές μπότες (ΕΝ 13 832-3), προστατευτικά γυαλιά (ΕΝ 166).
1) Στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα Αμπέλια, ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκαταστημένους οπωρώνες ή αμπελώνες από το τέταρτο (4ο) έτος από τη φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών.
2) Για εφαρμογή σε εκτάσεις πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας, πρέπει να μεσολαβεί ένα μεσοδιάστημα τεσσάρων (4) ημερών από τον ψεκασμό μέχρι την άροση του εδάφους.
3) Στην περίπτωση συγκομιδής της Ελιάς στο έδαφος (και όχι στο δένδρο), η μέγιστη επιτρεπόμενη δόση καθορίζεται στα 480 κ.εκ./στρ.
 Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στην δραστική ουσία glyphosate.
Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική κλειστή συσκευασία του και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Συνθήκες εφαρμογής: -Κατά την διάρκεια της ανάμιξης / φόρτωσης: Γάντια από νιτρίλιο (ΕΝ 374-3), ολόσωμη φόρμα εργασίας από πολυεστέρα 65%/βαμβάκι 35% με βάρος 230 g/m2 ή περισσότερο με επεξεργασία υδατοαπωθητικότητας, μερικό εξοπλισμό ατομικής προστασίας (ΕΡΙ) (μπλούζα) κατηγορίας ΙΙΙ και τύπου ΡΒ (3) ο οποίος σαν φοριέται από πάνω από την ολόσωμη φόρμα που προαναφέρθηκε, προστατευτικές μπότες (ΕΝ 13 832-3), προστατευτικά γυαλιά (ΕΝ 166). -Κατά την διάρκεια της εφαρμογής: Ολόσωμη φόρμα εργασίας από πολυεστέρα 65%/βαμβάκι 35% με βάρος 230 g/m2 ή περισσότερο με επεξεργασία υδατοαπωθητικότητας, προστατευτικές μπότες (ΕΝ 13 832-3). Εφόσον πραγματοποιείται εφαρμογή με τρακτέρ χωρίς καμπίνα: Γάντια από νιτρίλιο (ΕΝ 374-3) μιας χρήσεως κατά την διάρκεια της εφαρμογής και σε περίπτωση παρέμβασης επί του υλικού κατά την φάση του ψεκασμού. Εφόσον πραγματοποιείται εφαρμογή με τρακτέρ με καμπίνα: Τα γάντια από νιτρίλιο (ΕΝ 374-3) μιας χρήσεως δεν είναι απαραίτητα παρά μόνο κατά την παρέμβαση επί του εξοπλισμού του ψεκασμού. Στην περίπτωση αυτή, τα γάντια δεν πρέπει να φοριούνται παρά μόνο στο εξωτερικό της καμπίνας και πρέπει να αποθηκεύονται κατόπιν της χρήσης στο εξωτερικό της καμπίνας. Εφόσον η εφαρμογή πραγματοποιείται με φορητό ψεκαστήρα πλάτης ή με ακροφύσιο το οποία κρατείται στο χέρι: Γάντια από νιτρίλιο (ΕΝ 374-3) επαναχρησιμοποιούμενα, αδιαπέραστος ρουχισμός, μπλούζα με μακριά μανίκια η οποία να συμμορφώνεται προς τους πιστοποιημένους κανονισμούς της κατηγορίας ΙΙΙ και του τύπου ΡΒ 3, ο οποίος να φοριέται από πάνω από την ολόσωμη φόρμα. Κατά την διάρκεια του καθαρισμού του εξοπλισμού του ψεκασμού: Γάντια από νιτρίλιο (ΕΝ 374-3), ολόσωμη φόρμα εργασίας από πολυεστέρα 65%/βαμβάκι 35% με βάρος 230 g/m2 ή περισσότερο με επεξεργασία υδατοαπωθητικότητας, μερικός εξοπλισμός ατομικής προστασίας (ΕΡΙ) (μπλούζα) κατηγορίας ΙΙΙ και τύπου ΡΒ (3) ο οποίος φοριέται από πάνω από την ολόσωμη φόρμα που προαναφέρθηκε, προστατευτικές μπότες (ΕΝ 13 832-3), προστατευτικά γυαλιά (ΕΝ 166). 1) Στις δενδρώδεις καλλιέργειες και στα Αμπέλια, ο ψεκασμός των ζιζανίων πρέπει να είναι κατευθυνόμενος αποφεύγοντας επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με φύλλωμα, τρυφερούς βλαστούς, παραφυάδες και μη επουλωμένες πληγές κλαδέματος. Ο ψεκασμός επιτρέπεται μόνο σε εγκαταστημένους οπωρώνες ή αμπελώνες από το τέταρτο (4ο) έτος από τη φύτευσή τους και μετά, ανάλογα με την ανάπτυξη των φυτών. 2) Για εφαρμογή σε εκτάσεις πριν την εγκατάσταση της καλλιέργειας, πρέπει να μεσολαβεί ένα μεσοδιάστημα τεσσάρων (4) ημερών από τον ψεκασμό μέχρι την άροση του εδάφους. 3) Στην περίπτωση συγκομιδής της Ελιάς στο έδαφος (και όχι στο δένδρο), η μέγιστη επιτρεπόμενη δόση καθορίζεται στα 480 κ.εκ./στρ.  Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατό και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων (ζιζανιοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης) για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων στην δραστική ουσία glyphosate. Το σκεύασμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια τουλάχιστον όταν αποθηκεύεται, στην αρχική κλειστή συσκευασία του και σε θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Glyphosate 0.5 mg/kg

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Ανανέωση της άδειας μετά την ανανέωση της δ.ο. για CMS (άρθρο 43)
Λήξη έγκρισης: 16/12/2024
Ημερομηνία απόσυρσης: 16/05/2026
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: 16/05/2026
Επικίνδυνο για το περιβάλλον (GHS09)

Επιστροφή στην σελίδα ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ