ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ - LUPO - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ - LUPO

Βλήτο: Πλατύφυλλα Ετήσια ζιζάνια

LUPO

Pendimethaline 36.5%

Εναιώρημα Μικροκαψουλών (CS) / Βοηθητικές ουσίες: 64.02%


Οδηγίες εφαρμογής για ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ:

Δόσεις σκευάσματος

Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides)
Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis)
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)
Κοινή Πόα (Poa annua)
Σπονδυλωτή Σετάρια (Setaria verticillata)
Πράσινη Σετάρια (Setaria viridis)
Πάνικο (Panicum dichotomiflorum)
Πλαγιαστό Βλήτο (Amaranthus blitoides)
Τραχύ Βλήτο (Amaranthus retroflexus)
Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis)
Αναρριχώμενο Πολύγωνο (Bilderdykia convolvulus)
Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris)
Λουβουδιά (Chenopodium album)
Γαλατσίδα (Euphorbia sp.)
Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)
Λαπάτσα (Polygonum lapathifolium)
Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria)
Γλυστρίδα (Αντράκλα) (Portulaca oleracea)
Αγριοντοματιά
Στύφνος
(Solanum nigrum)
Ζωχός (Sonchus oleraceus)
Στελλάρια (Stellaria media)
Βερόνικα (Veronica persica)
Μικρή Τσουκνίδα (Urtica urens)
Βερόνικα (Veronica hederifolla)
Κοινός Αγριοπανσές (Viola arvensis)
Καρδαμίνα (Cardamine hirsuta)
Στάχυς (Stachys annua)
250-300 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Αγρωστώδη Πολυετή, Πλατύφυλλα Ετήσια,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 - 40 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Κατευθυνόμενος ψεκασμός προφυτρωτικά των ζιζανίων μεταξύ των γραμμών φύτευσης την άνοιξη ή το φθινόπωρο χωρίς να βρέχονται τα πράσινα μέρη των δένδρων.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέµηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Στο βιοχηµικό επίπεδο επηρεάζει τη λειτουργία της µίτωσης µε παρεµπόδιση του σχηµατισµού των µικροσωληνίσκων της µιτωτικής ατράκτου.
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασµός εδάφους προφυτρωτικά ή µεταφυτρωτικά. Χρησιµοποιείτε µπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε µε πίεση ψεκαστικού µικρότερη από 3 –4 ατµόσφαιρες (45-60 PSI).

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
∆εν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώµενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρµογής. Το προϊόν είναι αποτελεσµατικό και καταπολεµά τα ζιζάνια που φυτρώνουν ή βρίσκονται σε πολύ νεαρό στάδιο (φύτρωµα - κοτυληδόνες). Εφόσον υπάρχουν φυτρωµένα ζιζάνια θα πρέπει προηγουµένως να καταστραφούν µε σκάλισµα ή βοτάνισµα ή µε κατάλληλο µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο. Η εκλεκτικότητα ως προς τις παραπάνω καλλιέργειες που σπέρνονται εξαρτάται άµεσα από την τήρηση των οδηγιών του χρόνου και του βάθους σποράς. Σε περίπτωση ανοµοιόµορφης σποράς σε πολύ µικρό βάθος, η εκλεκτικότητα µπορεί να είναι περιορισµένη, ειδικά εάν ακολουθήσουν ισχυρές βροχοπτώσεις µετά την εφαρµογή. Οι µεταφυτευτικές εφαρµογές, πρέπει να γίνονται 7-8 ηµέρες πριν την εγκατάσταση των φυτών, στα οποία δεν πρέπει να γίνει γέµισµα (τράβηγµα χώµατος στην ρίζα) πριν περάσει ένας µήνας. Στα κρεµµύδια, καρότα, καλαµπόκι και ηλίανθο, χρησιµοποιήστε τις µικρότερες δόσεις στα ελαφρά εδάφη. Κατά τις εφαρµογές σε καλλωπιστικά φυτά, το σκεύασµα να µην έρχεται σε επαφή µε το φύλλωµα ή τα µη καλά ξυλοποιηµένα µέρη των φυτών. Το σκεύασµα µπορεί να είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που δεν αναφέρονται σε αυτή την ετικέτα.

Τύπος έγκρισης: Νέα έγκριση (CMS) (άρθρο 37.4)
Λήξη έγκρισης: 31/07/2019
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS08+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
SIPCAM OXON S.p.A. (Milano)
Via Sempione 195
20016 20016
Pero (Milano)
ITALY
TEL: 00390371 596229
FAX: 00390371 596230
e-mail: vricci@sipcam.it
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
SIPCAM ΕΛΛΑΣ Μ. Α.Ε.
Βασιλέως Κωνσταντίνου 32
19400
ΚΟΡΩΠΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
TEL: +30 2105223834
e-mail: info@sipcam.gr

Επιστροφή στην σελίδα ΜΑΝΤΑΡΙΝΙΑ