ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ - HECTOR MAX WG - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ - HECTOR MAX WG

Αμβροσία: Πλατύφυλλα Ετήσια ζιζάνια

HECTOR MAX WG

Dicamba 55% / Nicosulfuron 9.2% / Rimsulfuron 2.3%

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG) / Βοηθητικές ουσίες: 22.8%


Οδηγίες εφαρμογής για ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ:

Δόσεις σκευάσματος

(χρήση ήσσονος σηµασίας)
(χρήση ήσσονος σηµασίας)
(χρήση ήσσονος σηµασίας)
(χρήση ήσσονος σηµασίας)
(χρήση ήσσονος σηµασίας)
(χρήση ήσσονος σηµασίας)
(χρήση ήσσονος σηµασίας)
(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Πάνικο (Panicum dichotomiflorum)
Πάνικο (Panicum miliaceum)
Βέλιουρας Από Ριζώματα (Sorghum halepense)
Βέλιουρας Από Σπόρο (Sorghum halepense)
(χρήση ήσσονος σηµασίας)
(χρήση ήσσονος σηµασίας)
(χρήση ήσσονος σηµασίας)
(χρήση ήσσονος σηµασίας)
(χρήση ήσσονος σηµασίας)
(χρήση ήσσονος σηµασίας)
(χρήση ήσσονος σηµασίας)
(χρήση ήσσονος σηµασίας)
(χρήση ήσσονος σηµασίας)
(χρήση ήσσονος σηµασίας)
(χρήση ήσσονος σηµασίας)
(χρήση ήσσονος σηµασίας)
(χρήση ήσσονος σηµασίας)
(χρήση ήσσονος σηµασίας)
(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum)
(χρήση ήσσονος σηµασίας)
(χρήση ήσσονος σηµασίας)
(χρήση ήσσονος σηµασίας)
(χρήση ήσσονος σηµασίας)
(χρήση ήσσονος σηµασίας)
(χρήση ήσσονος σηµασίας)
(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Μεγάλη Περικοκλάδα (Calystegia sepium)
Περικοκλάδα (Calystegia Convolvulus arvensis)
Αγκινάρα Ιερουσαλήμ (Jerusalem artichokex)
35-44 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Αγρωστώδη Πολυετή, Πλατύφυλλα Ετήσια, Χρήση ησσονος σηµασίας ζιζάνια (όσα αναφέρουν τη σχετική ένδειξη),
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 - 40 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Εφαρμογή: Μεταφυτρωτικά
Όταν ο αραβόσιτος έχει 2-6 φύλλα Κατά τον ψεκασμό συνιστάται η προσθήκη μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού VIVOLT σε αναλογία 0.1% κατ’ όγκο ή προσκολητικού CODACIDE EC σε δόση 125 κ.εκ./στρέμμα.
Μέθοδος εφαρμογής: ψεκασμός φυλλώματος
Για την καλλιέργεια "ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ": Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για χρήση "ήσσονος σημασίας" όπως φαίνεται στη παραπάνω σχετική λιστα με τις δόσεις εφαρμογής του σκευάσματος.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργεια αραβοσίτου.
Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος. Να χρησιμοποιείτε ακροφύσια σε σχήμα βεντάλιας και μεσαίες-χαμηλές πιέσεις.
1.Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν ο ψεκασμός γίνεται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά και στο στάδιο της ζωηρής ανάπτυξής τους. Η μικρότερη δόση συνιστάται επί μονοετών αγρωστωδών και δικοτυλήδονων ζιζανίων στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Η μεγαλύτερη δόση συνιστάται σε πολυετή ζιζάνια, μονοετή ζιζάνια ήδη ανεπτυγμένα καθώς και στο ζιζάνιο Digitaria spp. (Αιματόχορτο).
2.Το ζιζάνιο Solanum nigrum (Αγριοντομάτα) είναι μετρίως ευαίσθητo.
3.Κατά τον ψεκασμό συνιστάται η προσθήκη μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού VIVOLT SL σε αναλογία 0.1% κατ’ όγκο ή προσκολητικού CODACIDE EC σε δόση 125 κ.εκ./στρέμμα.
-Τυχόν βροχόπτωση εντός 3 ωρών από την εφαρμογή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζιζανιοκτόνο δράση.
-Να μην εφαρμόζετε σε βρεγμένα φυτά.
-Να μην εφαρμόζετε σε εδάφη που περιέχουν ποσοστό άμμου μεγαλύτερο από 80%.
Διαχείριση ανθεκτικότητας
Για την αποφυγή ή την καθυστέρηση εμφάνισης ανθεκτικών ζιζανίων συνιστάται η εναλλαγή ή ανάμειξη σκευασμάτων που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης.
Σε περίπτωση που χρειαστεί επανασπορά των αγρών που έχουν προηγουμένως ψεκαστεί με HECTOR MAX, να επιλέγετε μόνο καλαμπόκι.
Μετά την εφαρμογή του σκευάσματος σε καλαμπόκι, μπορούν να ακολουθήσουν όλες οι χειμερινές ή ανοιξιάτικες καλλιέργειες εκτός τομάτας και καπνού. Την επόμενη άνοιξη ή το 2ο φθινόπωρο μετά την εφαρμογή μπορεί να ακολουθήσει οποιαδήποτε καλλιέργεια.
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν ο ψεκασμός γίνεται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά και στο στάδιο της ζωηρής ανάπτυξής τους. Η μικρότερη δόση συνιστάται επί μονοετών αγρωστωδών και δικοτυλήδονων ζιζανίων στα πρώτα στάδια ανάπτυξης. Η μεγαλύτερη δόση συνιστάται σε πολυετή ζιζάνια, μονοετή ζιζάνια ήδη ανεπτυγμένα καθώς και στο ζιζάνιο Digitaria spp. (Αιματόχορτο). 2.Το ζιζάνιο Solanum nigrum (Αγριοντομάτα) είναι μετρίως ευαίσθητo. 3.Κατά τον ψεκασμό συνιστάται η προσθήκη μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού VIVOLT SL σε αναλογία 0.1% κατ’ όγκο ή προσκολητικού CODACIDE EC σε δόση 125 κ.εκ./στρέμμα. -Τυχόν βροχόπτωση εντός 3 ωρών από την εφαρμογή μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζιζανιοκτόνο δράση. -Να μην εφαρμόζετε σε βρεγμένα φυτά. -Να μην εφαρμόζετε σε εδάφη που περιέχουν ποσοστό άμμου μεγαλύτερο από 80%. Διαχείριση ανθεκτικότητας Για την αποφυγή ή την καθυστέρηση εμφάνισης ανθεκτικών ζιζανίων συνιστάται η εναλλαγή ή ανάμειξη σκευασμάτων που έχουν διαφορετικό τρόπο δράσης. Σε περίπτωση που χρειαστεί επανασπορά των αγρών που έχουν προηγουμένως ψεκαστεί με HECTOR MAX, να επιλέγετε μόνο καλαμπόκι. Μετά την εφαρμογή του σκευάσματος σε καλαμπόκι, μπορούν να ακολουθήσουν όλες οι χειμερινές ή ανοιξιάτικες καλλιέργειες εκτός τομάτας και καπνού. Την επόμενη άνοιξη ή το 2ο φθινόπωρο μετά την εφαρμογή μπορεί να ακολουθήσει οποιαδήποτε καλλιέργεια.
Συνδυαστικότητα:
-Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης.
-Μην αναμιγνύεται το HECTOR MAX με σκευάσματα που περιέχουν bentazone και με οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα. Αν είναι απαραίτητος ο ψεκασμός φυλλώματος με αντίστοιχα σκευάσματα πρέπει να αφήνετε ένα διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας μεταξύ των δύο εφαρμογών.
Φυτοτοξικότητα:
-Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.
-Να μη χρησιμοποιείται όταν ο αραβόσιτος βρίσκεται υπό stress υγρασίας.
-Να μη χρησιμοποιείται στο γλυκό καλαμπόκι (Zea mays var. saccharata και (Zea mays var. rugosa), στο καλαμπόκι ποπ κορν (Zea mays var. everta), στο λευκό καλαμπόκι, στο καλαμπόκι υαλώδους υφής και σε καλαμπόκια που προορίζονται για σποροπαραγωγή.
-Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες στις οποίες έγινε χρήση κοκκώδους οργανοφωσφορικού εντομοκτόνου κατά τη σπορά. Η εφαρμογή του να απέχει τουλάχιστον μία εβδομάδα από τον ψεκασμό φυλλώματος με οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο.
-Να πραγματοποιείται ο ψεκασμός σε θερμοκρασίες 13-25°C.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος (γραμμάρια)-Υλικό:
Βάζο 200, 220, 250, 350, 400, 440, 450, 500, 600, 700, 800, 900 HDPE.
Φιάλη 1000, 1200, 1300, 1500, 2200 HDPE.

Τύπος έγκρισης: Αμοιβαία αναγνώριση (άρθρο 40)
Λήξη έγκρισης: 31/12/2020
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
DuPont International Operations Sarl
SWITZERLAND
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
CORTEVA AGRISCIENCE ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
Ύδρας 2 και Λ. Κηφισίας 280
15232
ΑΘΗΝΑ

Επιστροφή στην σελίδα ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ