ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ - SEKATOR OD - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ - SEKATOR OD

Αναγαλλίδα: Πλατύφυλλα Ετήσια ζιζάνια

SEKATOR OD

Amidosulfuron 10% / Iodosulfuron-methyl-sodium 2.5%

Ελαιώδες εναιώρημα (OD) / Βοηθητικές ουσίες: 64.85%


Οδηγίες εφαρμογής για ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ:

Δόσεις σκευάσματος

Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis)
Ανθεμίδα (Anthemis sp.)
Μπιφόρα (Bifora radians)
Καλεντούλα (Calendula arvensis)
Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris)
Κοινό Χαμομήλι (Matricaria chamomilla)
Αγριομαργαρίτα (Chrysanthemum segetum)
Μεγαλόκαρπη Κολλητσίδα (Galium aparine)
Μικρόκαρπη Κολλητσίδα (Galium spurium)
Δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule)
Κοινή Παπαρούνα (Papaver rhoeas)
Πολύγωνο (Polygonum amphibium)
Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum)
Μυρώνι (Scandix pecten-veneris)
Ημερο Σινάπι (Sinapis alba)
Άγριο Σινάπι (Sinapis arvensis)
Σισύμπριο (Sisymbrium irio)
Στελλάρια (Stellaria media)
Βερόνικα (Veronica hederifolla)
15 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Πλατύφυλλα Ετήσια,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 - 30 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Εφαρμογή: Μεταφυτρωτικά
Μεταφυτρωτικός ψεκασμός ως προς την καλλιέργεια και τα ζιζάνια όταν η καλλιέργεια βρίσκεται στο στάδιο των 2-6 φύλλων έως το τέλος του αδελφώματος.
Μέθοδος εφαρμογής: ψεκασμοί καλύψεως
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή: Δεν ορίζεται, λόγω του χρόνου εφαρμογής του προϊόντος
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Μεταφυτρωτικό διασυστηματικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο της οικογένειας των σουλφονυλουριών για την καταπολέμηση πλατυφύλλων ζιζανίων σε σκληρό και μαλακό σιτάρι. Απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και σε πολύ μικρό βαθμό από τις ρίζες και στη συνέχεια μεταφέρεται τόσο με τον ανιόντα όσο και με τον κατιόντα χυμό. Η ανάπτυξη των ζιζανίων σταματά αμέσως μετά τον ψεκασμό και τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται. Η πλήρης νέκρωσή τους επέρχεται σε διάστημα 4-6 εβδομάδων.
Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός της επιφάνειας της καλλιέργειας και των ζιζανίων.
Να αποφεύγεται η εφαρμογή του σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε κατάσταση στρες από χαμηλές θερμοκρασίες (χαμηλότερες από 10°C) υπερβολική υγρασία ή ξηρασία, ή άλλους λόγους καθώς επίσης και όταν αναμένονται θερμοκρασίες υψηλότερες από 25-30°C, σε συνδυασμό με έντονη ηλιοφάνεια και έλλειψη επαρκούς εδαφικής υγρασίας.
Η δράση του Sekator OD δεν θα επηρεαστεί εάν ακολουθήσει βροχόπτωση ή πότισμα με καταιονισμό, μετά την πάροδο 2 ωρών μετά τον ψεκασμό.
Να αποφεύγεται ο ψεκασμός φυτών τα οποία είναι υγρά λόγω βροχής ή ατμοσφαιρικής υγρασίας
Το Sekator OD εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στο σιτάρι (μαλακό και σκληρό). Όλες οι άλλες καλλιέργειες είναι ευαίσθητες γι’ αυτό να αποφεύγεται η διασπορά ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες ευαίσθητες καλλιέργειες.
Για αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας, να χρησιμοποιούνται ζιζανιοκτόνα διαφορετικών χημικών ομάδων, με διαφορετικούς τρόπους δράσης στα ίδια χωράφια, στα πλαίσια αμειψισποράς.
Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, στην οποία εφαρμόσθηκε το ζιζανιοκτόνο, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρεί αραβόσιτος (40 ημέρες μετά την εφαρμογή) ή σιτάρι (15 ημέρες μετά), αφού προηγηθεί βαθιά άροση.
Μετά την συγκομιδή του σιταριού μπορούν να σπαρούν χειμερινή ελαιοκράμβη και χειμερινά σιτηρά (τουλάχιστον 120 ημέρες μετά) ενώ ζαχαρότευτλα, μηδική και ηλίανθος την επόμενη άνοιξη, αφού προηγηθεί βαθιά άροση
H είσοδος για μηχανική εργασία στον αγρό όπου έχει εφαρμοστεί το Sekator OD συνιστάται να είναι 3 ημέρες μετά τον ψεκασμό.
Συνθήκες εφαρμογής: Να αποφεύγεται η εφαρμογή του σε καλλιέργειες που βρίσκονται σε κατάσταση στρες από χαμηλές θερμοκρασίες (χαμηλότερες από 10°C) υπερβολική υγρασία ή ξηρασία, ή άλλους λόγους καθώς επίσης και όταν αναμένονται θερμοκρασίες υψηλότερες από 25-30°C, σε συνδυασμό με έντονη ηλιοφάνεια και έλλειψη επαρκούς εδαφικής υγρασίας. Η δράση του Sekator OD δεν θα επηρεαστεί εάν ακολουθήσει βροχόπτωση ή πότισμα με καταιονισμό, μετά την πάροδο 2 ωρών μετά τον ψεκασμό. Να αποφεύγεται ο ψεκασμός φυτών τα οποία είναι υγρά λόγω βροχής ή ατμοσφαιρικής υγρασίας Το Sekator OD εφαρμόζεται αποκλειστικά και μόνο στο σιτάρι (μαλακό και σκληρό). Όλες οι άλλες καλλιέργειες είναι ευαίσθητες γι’ αυτό να αποφεύγεται η διασπορά ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες ευαίσθητες καλλιέργειες. Για αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας, να χρησιμοποιούνται ζιζανιοκτόνα διαφορετικών χημικών ομάδων, με διαφορετικούς τρόπους δράσης στα ίδια χωράφια, στα πλαίσια αμειψισποράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, στην οποία εφαρμόσθηκε το ζιζανιοκτόνο, στο ίδιο χωράφι μπορεί να ξανασπαρεί αραβόσιτος (40 ημέρες μετά την εφαρμογή) ή σιτάρι (15 ημέρες μετά), αφού προηγηθεί βαθιά άροση. Μετά την συγκομιδή του σιταριού μπορούν να σπαρούν χειμερινή ελαιοκράμβη και χειμερινά σιτηρά (τουλάχιστον 120 ημέρες μετά) ενώ ζαχαρότευτλα, μηδική και ηλίανθος την επόμενη άνοιξη, αφού προηγηθεί βαθιά άροση H είσοδος για μηχανική εργασία στον αγρό όπου έχει εφαρμοστεί το Sekator OD συνιστάται να είναι 3 ημέρες μετά τον ψεκασμό.
Φυτοτοξικότητα:
Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό: Φιάλη ή Δοχείο. 50 κ.εκ. - 10 λίτρα.
Εξωτερικά Coex HDPE και εσωτερικά EVOH.
Εξωτερικά Coex HDPE και εσωτερικά PA.

Amidosulfuron 0.01 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Επανέγκριση (άρθρο 80.5). Σκευάσματα που υπέβαλαν φάκελο προ 6/2011 και εγκρίθηκαν με το ΠΔ 115
Λήξη έγκρισης: 31/12/2023
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
Bayer S.A.S., Division Crop Science, Environmental Science
16, rue Jean-Marie Leclair, CP 90106
69266
Lyon Cedex 09
FRANCE
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, ΜΑΡΟΥΣΙ
15125
ΑΘΗΝΑ
TEL: 210 6166000
FAX: 210 6109100
e-mail: aikaterini.achimastou@bayer.com

Επιστροφή στην σελίδα ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ