ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ - ATLANTIS ACTIV - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ - ATLANTIS ACTIV

Αναγαλλίδα: Πλατύφυλλα Ετήσια ζιζάνια

ATLANTIS ACTIV

Mesosulfuron-methyl 4.5% / Iodosulfuron-methyl-sodium 0.9%

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG) / Βοηθητικές ουσίες: 92.42%


Οδηγίες εφαρμογής για ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ:

Δόσεις σκευάσματος

Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides)
Μεγάλη Αγριοβρώμη (Avena sterilis)
Αγριοβρώμη (Avena fatua)
Κοινή Πόα (Poa annua)
Τραχεία Λειβαδοπόα (Poa trivialis)
Καλεντούλα (Calendula arvensis)
Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris)
Κοινό Χαμομήλι (Matricaria chamomilla)
Λουβουδιά (Chenopodium album)
Αγρια Ρόκα (Diplotaxis sp.)
Περικοκλάδα (Calystegia Convolvulus arvensis)
25-33 με την προσθήκη Biopower 100 ml/στρ γραμμάρια στο στρέμμα
Βρόμος (Bromus sterilis)
Βρόμος (Bromus diandrus)
Πολύανθη Ήρα (Lolium multiflorum)
Λεπτή Ήρα (Lolium rigidum)
Κοντή Φάλαρη (Phalaris brachystachys)
Μικρόκαρπη Φάλαρη (Phalaris minor)
Παράδοξη Φάλαρη (Phalaris paradoxa)
Άδωνης (Adonis aestivalis)
Ανθεμίδα (Anthemis arvensis)
Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)
Μεγαλόκαρπη Κολλητσίδα (Galium aparine)
Γεράνι (Geranium dissectum)
Δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule)
Κοινή Παπαρούνα (Papaver rhoeas)
Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)
Προβατόχορτο (Sherardia arvensis)
Άγριο Σινάπι (Sinapis arvensis)
Στελλάρια (Stellaria media)
Βερόνικα (Veronica persica)
Λιθόσπερμο (Lithospermum arvense)
Τριφύλλι (Medicago sativa)
33 με την προσθήκη Biopower 100 ml/στρ γραμμάρια στο στρέμμα
Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis)
25 με την προσθήκη Biopower 100 ml/στρ γραμμάρια στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Αγρωστώδη Πολυετή, Πλατύφυλλα Ετήσια,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 10 - 40 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Εφαρμογή: Μεταφυτρωτικά
Μεταφυτρωτικά, από το στάδιο των 3 πραγματικών φύλλων έως το σχηματισμό του δεύτερου κόμβου (BBCH 13-32)
Μέθοδος εφαρμογής: κατευθυνόμενος ψεκασμός
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι (σκληρό και μαλακό). Το iodosulfuron-methyl-sodium και το mesosulfuron-methyl (χημική ομάδα σουλφονυλουριών) καθώς και το thiencarbazone-methyl (χημική ομάδα θειοτριαζολινονών) δρουν παρεμποδίζοντας το ένζυμο ALS, συνθετάση του οξειγαλακτικού, οπότε σταματά στα ζιζάνια η βιοσύνθεση αμινοξέων απαραίτητων για την ανάπτυξή τους (λευκίνης, ισολευκίνης, βαλίνης) με αποτέλεσμα να γίνονται χλωρωτικά και τελικά να νεκρώνονται. Μετά την απορρόφηση από το ζιζάνιο, μεταφέρονται τόσο με τον ανιόντα όσο και με τον κατιόντα χυμό. Κύριο σημείο δράσης είναι οι μεριστωμτικοί ιστοί των ζιζανίων. Η ανάπτυξη των ζιζανίων σταματάει αμέσως μετά την εφαρμογή και μετά από λίγες ημέρες εμφανίζεται μάρανση και χλώρωση του φυλλώματος. Πλήρης νέκρωση επέρχεται σε διάστημα 4-6 εβδομάδων. Στα λιγότερο ευαίσθητα ζιζάνια παρατηρείται καθυστέρηση της ανάπτυξης τους, με αποτέλεσμα να είναι λιγότερο ανταγωνιστικά ως προς την καλλιέργεια.
Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός της επιφάνειας της καλλιέργειας και των ζιζανίων με μπεκ τύπου σκούπας.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό: Φιάλη ή Δοχείο 100 γραμ. έως 10 κιλά. HDPE, Coex HDPE/PA.

Mesosulfuron-methyl 0.01 mg/kg

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Νέα έγκριση (CMS) (άρθρο 37.4)
Λήξη έγκρισης: 30/06/2025
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS05+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
Bayer S.A.S. - Division Crop Science (Lyon)
16, rue Jean-Marie Leclair CS 90106
F-69266
Lyon Cedex 09
FRANCE
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, ΜΑΡΟΥΣΙ
15125
ΑΘΗΝΑ
TEL: 210 6166000
FAX: 210 6109100
e-mail: aikaterini.achimastou@bayer.com

Επιστροφή στην σελίδα ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ