ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - TARGET 70 SC - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - TARGET 70 SC

λουβουδιά πολύσπερμη: Πλατύφυλλα Ετήσια ζιζάνια

TARGET 70 SC

Metamitron 70%

Συμπ. Αιώρημα (SC) / Βοηθητικές ουσίες: 40.76%


Οδηγίες εφαρμογής για ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

Δόσεις σκευάσματος

Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αγριοπιπεριά (Persicaria maculosa)
170 σε συνδυασμό με 400 – 500 κ. εκ. λάδι ή 100-200 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αγριομπαμπακιά (Abutilon theophrasti)
Λουβουδιά Πολύσπερμη (Chenopodium polyspermum)
170 σε συνδυασμό με 400 – 500 κ. εκ. λάδι Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Τραχύ Βλήτο (Amaranthus retroflexus)
Καπνόχορτο (Matricaria sp.)
Μαρτιάκος (Senecio vulgaris)
200-300 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis)
170 με 400 – 500 κ. εκ. λάδι ή 100-200 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Κοινό Χαμομήλι (Matricaria chamomilla)
170 σε συνδυασμό με 400 – 500 κ. εκ. λάδι η 100-200 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Λουβουδιά (Chenopodium album)
200-300 ή 170 σε συνδυασμό με 400–500 κ. εκ. λάδι ή 100-200 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)
100-200 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
200-300 η 170 με 400–500 κ. εκ. λάδι ή100-200 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium)
200-300 ή 170 σε συνδυασμό με 400 – 500 κ. εκ. λάδι Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Πλατύφυλλα Ετήσια, Χρήση ησσονος σηµασίας ζιζάνια (όσα αναφέρουν τη σχετική ένδειξη),
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 8 - 40 λίτρα / στρέμμα
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1 έως 3
Mεσοδιάστηµα µεταξύ των εφαρµογών: 6 - 14 ηµέρες
-Προφυτρωτικά, αμέσως μετά τη σπορά BBCH 00-09 -Σπαστές εφαρμογές μεταφυτρωτικά έως τα οκτώ φύλλα της καλλιέργειας BBCH 18 - 1η εφαρμογή: προφυτρωτικά αμέσως μετά τη σπορά ή νωρίς μεταφυτρωτικά BBCH 00-10 2η εφαρμογή: μετά από 6-14 ημέρες 3η εφαρμογή: μεταφυτρωτικά έως τα οκτώ φύλλα της καλλιέργειας BBCH 18
Το σκέυασμα συνταγογραφείται στην καλλιέργεια "ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ" τις κατηγορίας "ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ".
Για την καλλιέργεια "ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ": Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για χρήση "ήσσονος σημασίας" όπως φαίνεται στη παραπάνω σχετική λιστα με τις δόσεις εφαρμογής του σκευάσματος.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Εκλεκτικό, διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για τη καταπολέμηση ετησίων πλατύφυλλων ζιζανίων στις καλλιέργειες ζαχαρότευτλου, κτηνοτροφικού τεύτλου και παντζαριού. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και μερικώς από το φύλλωμα των ζιζανίων και μετακινείται ακροπεταλικά. Αναστέλλει τη φωτοσύνθεση των ζιζανίων.
Μέθοδος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός με 10-40 λίτρα νερό ανά στρέμμα με μπεκ τύπου σκούπας, πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 ατμόσφαιρες (45 psi) με σταθερή ταχύτητα υπό συνεχή ανάδευση.
1.Η προφυτρωτική εφαρμογή συνιστάται σε εδάφη με επιφανειακή υγρασία και καλή προετοιμασία. Να αποφεύγεται η εφαρμογή σε πολύ ελαφρά ή οργανικά εδάφη. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται εάν ακολουθήσει βροχή (φυσική ή τεχνητή).
2.Η μεταφυτρωτική εφαρμογή δίνει καλύτερα αποτελέσματα από την προφυτρωτική σε βαριά εδάφη. Ο ψεκασμός γίνεται από το στάδιο των δύο πρώτων πραγματικών φύλλων των τεύτλων, όταν δεν έχει προηγηθεί ψεκασμός προφυτρωτικά ή όταν εφαρμόστηκε μόνο TARGET 70 SC και από το στάδιο των τεσσάρων πραγματικών φύλλων, όταν έχει προηγηθεί προφυτρωτικός ψεκασμός με άλλα ζιζανιοκτόνα.
3.Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα όταν είναι μικρά, στο στάδιο των 2-4 φύλλων.
4.Μην το εφαρμόζετε σε φυτά που βρίσκονται σε συνθήκες στρες.
5.Σε περιπτώσεις έντονης ηλιοφάνειας και υψηλής θερμοκρασίας (>25°C) συνιστάται ο ψεκασμός να γίνεται τις απογευματινές ώρες.
6.Η συνολική ποσότητα σκευάσματος/καλλιεργητική περίοδο δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 500 κ.εκ./στρ.
Η μέγιστη δόση είναι 300 γρ./στρ. σε προφυτρωτική εφαρμογή και 200 γρ./στρ. σε μεταφυτρωτική εφαρμογή.

7.Καταπολεμούμενα ζιζάνια
Προφυτρωτική εφαρμογή
Ευαίσθητα ζιζάνια:
Amaranthus retroflexus AMARE (Βλήτο), Chenopodium album CHEAL (Λουβουδιά), Matricaria sp. MATSS (Χαμομήλι), Senecio vulgaris SENVU (Μαρτιάκος), Solanum nigrum SOLNI (Αγριοντοματιά ή Στύφνος), Xanthium strumarium XANST (Αγριομελιτζάνα).
1η εφαρμογή προφυτρωτικά σε συνδυασμό με 2 εφαρμογές μεταφυτρωτικά
Ευαίσθητα ζιζάνια
Alopecurus myosuroides ALOMY (Αλεπονουρά), Anagallis arvensis ANGAR (Περδικούλι),
Solanum nigrum SOLNI (Αγριοντοματιά ή Στύφνος).
Μετρίως ευαίσθητα:
Abutilon theophrasti ABUTH (Αγριομπαμπακιά), Amaranthus retroflexus AMARE (Βλήτα), Chenopodium polyspermum CHEPO (Λουβουδιά πολύσπερµη), Matricaria chamomilla MATCH (Χαμομήλι), Polygonum persicaria POLPE (Αγριοπιπεριά), Senecio vulgaris SENVU (Μαρτιάκος),
Xanthium strumarium XANST (Αγριομελιτζάνα).
3.Σπαστές εφαρμογές μεταφυτρωτικά σε συνδυασμό με λάδι
Ευαίσθητα ζιζάνια:
Anagallis arvensis ANGAR (Περδικούλι), Polygonum aviculare POLAV (Πολυκόμπι), Solanum nigrum SOLNI (Αγριοντοματιά ή Στύφνος).
Μετρίως ευαίσθητα:
Abutilon theophrasti ABUTH (Αγριομπαμπακιά), Alopecurus myosuroides ALOMY (Αλεπονουρά),
Chenopodium album CHEAL (Λουβουδιά), Matricaria chamomilla MATCH (Χαμομήλι), Polygonum persicaria POLPE (Αγριοπιπεριά).
*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια του παντζαριού από τη χρήση του σκευάσματος. Για την εν λόγω χρήση ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Η προφυτρωτική εφαρμογή συνιστάται σε εδάφη με επιφανειακή υγρασία και καλή προετοιμασία. Να αποφεύγεται η εφαρμογή σε πολύ ελαφρά ή οργανικά εδάφη. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται εάν ακολουθήσει βροχή (φυσική ή τεχνητή). 2.Η μεταφυτρωτική εφαρμογή δίνει καλύτερα αποτελέσματα από την προφυτρωτική σε βαριά εδάφη. Ο ψεκασμός γίνεται από το στάδιο των δύο πρώτων πραγματικών φύλλων των τεύτλων, όταν δεν έχει προηγηθεί ψεκασμός προφυτρωτικά ή όταν εφαρμόστηκε μόνο TARGET 70 SC και από το στάδιο των τεσσάρων πραγματικών φύλλων, όταν έχει προηγηθεί προφυτρωτικός ψεκασμός με άλλα ζιζανιοκτόνα. 3.Τα ζιζάνια είναι ευαίσθητα όταν είναι μικρά, στο στάδιο των 2-4 φύλλων. 4.Μην το εφαρμόζετε σε φυτά που βρίσκονται σε συνθήκες στρες. 5.Σε περιπτώσεις έντονης ηλιοφάνειας και υψηλής θερμοκρασίας (>25°C) συνιστάται ο ψεκασμός να γίνεται τις απογευματινές ώρες. 6.Η συνολική ποσότητα σκευάσματος/καλλιεργητική περίοδο δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 500 κ.εκ./στρ. Η μέγιστη δόση είναι 300 γρ./στρ. σε προφυτρωτική εφαρμογή και 200 γρ./στρ. σε μεταφυτρωτική εφαρμογή. 7.Καταπολεμούμενα ζιζάνια Προφυτρωτική εφαρμογή Ευαίσθητα ζιζάνια: Amaranthus retroflexus AMARE (Βλήτο), Chenopodium album CHEAL (Λουβουδιά), Matricaria sp. MATSS (Χαμομήλι), Senecio vulgaris SENVU (Μαρτιάκος), Solanum nigrum SOLNI (Αγριοντοματιά ή Στύφνος), Xanthium strumarium XANST (Αγριομελιτζάνα). 1η εφαρμογή προφυτρωτικά σε συνδυασμό με 2 εφαρμογές μεταφυτρωτικά Ευαίσθητα ζιζάνια Alopecurus myosuroides ALOMY (Αλεπονουρά), Anagallis arvensis ANGAR (Περδικούλι), Solanum nigrum SOLNI (Αγριοντοματιά ή Στύφνος). Μετρίως ευαίσθητα: Abutilon theophrasti ABUTH (Αγριομπαμπακιά), Amaranthus retroflexus AMARE (Βλήτα), Chenopodium polyspermum CHEPO (Λουβουδιά πολύσπερµη), Matricaria chamomilla MATCH (Χαμομήλι), Polygonum persicaria POLPE (Αγριοπιπεριά), Senecio vulgaris SENVU (Μαρτιάκος), Xanthium strumarium XANST (Αγριομελιτζάνα). 3.Σπαστές εφαρμογές μεταφυτρωτικά σε συνδυασμό με λάδι Ευαίσθητα ζιζάνια: Anagallis arvensis ANGAR (Περδικούλι), Polygonum aviculare POLAV (Πολυκόμπι), Solanum nigrum SOLNI (Αγριοντοματιά ή Στύφνος). Μετρίως ευαίσθητα: Abutilon theophrasti ABUTH (Αγριομπαμπακιά), Alopecurus myosuroides ALOMY (Αλεπονουρά), Chenopodium album CHEAL (Λουβουδιά), Matricaria chamomilla MATCH (Χαμομήλι), Polygonum persicaria POLPE (Αγριοπιπεριά). *«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια του παντζαριού από τη χρήση του σκευάσματος. Για την εν λόγω χρήση ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Είναι εκλεκτικό για την καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων και κτηνοτροφικών τεύτλων και δεν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης και τον τρόπο εφαρμογής.
Συνδυαστικότητα:
Συνδυάζεται με λάδι σε μεταφυτρωτικές εφαρμογές. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις διαλύουμε πρώτα το σκεύασμα στο ψεκαστικό υγρό και μετά προσθέτουμε το λάδι.
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Metamitron 0.01 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Νέα έγκριση (CMS) (άρθρο 37.4)
Λήξη έγκρισης: 30/11/2027
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
UPL Europe Ltd. (Warrington)
Engine Rooms (1st Floor), Birchwood Park
WA3 6YN
Warrington
United Kingdom
TEL: +44 1925 859000
FAX: +44 1925 817 425
e-mail: maria.dalagiorgou@upl-ltd.com
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
UPL Ελλάς Α.Ε.
Ριζαρείου 16
15233
Χαλάνδρι
TEL: 210 5578777
e-mail: info.hellas@upl-ltd.com

Επιστροφή στην σελίδα ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ