ΓΛΥΣΙΝΙΑ ή ΓΛΥΤΣΙΝΑ ή ΒΙΣΤΑΡΙΑ - ACTIVUS 40 SC - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΓΛΥΣΙΝΙΑ η ΓΛΥΤΣΙΝΑ η ΒΙΣΤΑΡΙΑ - ACTIVUS 40 SC

Αγρια ρόκα: Πλατύφυλλα Ετήσια ζιζάνια

ACTIVUS 40 SC

Pendimethaline 40%

Συμπ. Αιώρημα (SC) / Βοηθητικές ουσίες: 62.07%


Οδηγίες εφαρμογής για ΓΛΥΣΙΝΙΑ ή ΓΛΥΤΣΙΝΑ ή ΒΙΣΤΑΡΙΑ:

Δόσεις σκευάσματος

Φάλαρη (Phalaris sp.)
Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis)
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)
Λεπτή Ήρα (Lolium rigidum)
Πράσινη Σετάρια (Setaria viridis)
Άσπρο Βλήτο (Amaranthus albus)
Πλαγιαστό Βλήτο (Amaranthus blitoides)
Τραχύ Βλήτο (Amaranthus retroflexus)
Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis)
Χοιροβότανο (Picris echioides)
Λουβουδιά (Chenopodium album)
Αγριομαργαρίτα (Chrysanthemum segetum)
Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)
Αγριομάρουλο (Lactuca serriola)
Κοινή Παπαρούνα (Papaver rhoeas)
Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)
Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria)
Γλυστρίδα (Αντράκλα) (Portulaca oleracea)
Αλμυρίδι (Salsola kali / iberica / kali subsp. Iberica)
Ημερο Σινάπι (Sinapis alba)
Άγριο Σινάπι (Sinapis arvensis)
Σισύμπριο (Sisymbrium sp.)
Αγριοντοματιά
Στύφνος
(Solanum nigrum)
Ζωχός (Sonchus oleraceus)
Βερόνικα (Veronica hederifolla)
Αγρια Ρόκα (Diplotaxis sp.)
250-300 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Πλατύφυλλα Ετήσια,
Κατευθυνόµενος ψεκασµός προφυτρωτικά των ζιζανίων µεταξύ των γραµµών φύτευσης µετά την μεταφύτευση, σε καλά εγκατεστηµένες φυτείες.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέµηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων κατά το φύτρωµά τους, σε διάφορες καλλιέργειες. Εφαρµόζεται και ως αντιφυλλιζιακό καπνού. Στο βιοχηµικό επίπεδο επηρεάζει τη λειτουργία της µίτωσης µε παρεµπόδιση του σχηµατισµού των µικροσωληνίσκων της µιτωτικής ατράκτου. ∆ρα δι΄ επαφής και παρεµποδίζει την ανάπτυξη των µασχαλιαίων οφθαλµών-φυλλίζια, που ακολουθεί το κορυφολόγηµα των αµερικανικών καπνών Μπέρλεϋ και Βιρτζίνια.
Μέθοδος εφαρμογής: Εφαρµόζεται ανάλογα µε την καλλιέργεια, προσπαρτικά µε ενσωµάτωση, προφυτρωτικά επιφανειακά ή νωρίς µεταφυτρωτικά. Στην επιφανειακή εφαρµογή αν δεν βρέξει µέσα σε 5-6 ηµέρες χρειάζεται πότισµα.
Επίσης εφαρµόζεται ως αντιφυλλιζιακό καπνού ψεκάζοντας τα κορυφολογηµένα καπνόφυτα.
Χρησιµοποιείτε µπεκ τύπου σκούπας και ψεκάστε µε πίεση ψεκαστικού µικρότερη από 3 –4 ατµόσφαιρες (45-60 PSI).

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Το ACTIVUS 40 SC Χρησιμοποιεί την εγκρίση κυκλοφορίας του σκευάσματος PENDIGAN 40 SC
Τύπος έγκρισης: Αμοιβαία αναγνώριση (άρθρο 40)
Λήξη έγκρισης: 31/12/2019
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS08+GHS09

Επιστροφή στην σελίδα ΓΛΥΣΙΝΙΑ ή ΓΛΥΤΣΙΝΑ ή ΒΙΣΤΑΡΙΑ