ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ - PUMA GOLD EC - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ - PUMA GOLD EC

μικρόκαρπη κολλητσίδα: Πλατύφυλλα Ετήσια ζιζάνια

PUMA GOLD EC

Fenoxaprop-p-ethyl 6.4% / Iodosulfuron-methyl-sodium 0.8%

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) / Βοηθητικές ουσίες: 89.84%


Οδηγίες εφαρμογής για ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ:

Δόσεις σκευάσματος, δραστικές ουσίες και οδηγίες εφαρμογής

Tο περιεχόμενο ειναι ορατό μονο σε συνδρομητές της σελίδας

Για να δείτε την ακριβης δοσολογια, και τρόπο εφαρμογής του PUMA GOLD EC για χρηση σε ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ εισέλθετε στο σύστημα
Plant Protection
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Μεταφυτρωτικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι (σκληρό και μαλακό) και σίκαλη. Το fenoxaprop-P-ethyl ανήκει στην χημική ομάδα των αρυλοξυφαινοξυαλκανοϊκών οξέων και δρα παρεμποδίζοντας το ένζυμο καρβοξυλάση του ακετυλοσυνένζυμου Α και τη βιοσύνθεση λιπαρών οξέων. Το fenoxaprop-P-ethyl δρά αποκλειστικά μέσω του φυλλώματος των ζιζανίων και δεν έχει καμία δράση στο έδαφος. Απορροφάται από τα φύλλα και προκαλεί την άμεση ανάσχεση της ανάπτυξης των ζιζανίων και τελικά την νέκρωσή τους. Το iodosulfuron-methyl-sodium ανήκει στη χημική ομάδα των σουλφονυλουριών και δρα στη βιοσύνθεση της ομάδας του πυροσταφυλικού. Τα ορατά συμπτώματα της δράσης του iodosulfuronmethyl-sodium είναι η διακοπή της ανάπτυξης των ζιζανίων τις πρώτες ημέρες μετά την εφαρμογή του σκευάσματος και η εμφάνιση χλωρωτικών κηλίδων, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί η νέκρωση του βλαστού. Η ανάπτυξη των ζιζανίων σταματάει σχεδόν αμέσως μετά την εφαρμογή. To iodosulfuron-methyl-sodium κινείται διασυστηματικά μέσω των αγγείων του ηθμού και του ξύλου και δρα κυρίως μέσω του φυλλώματος των ζιζανίων.
Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος.
-Παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας, όπως χλώρωση ή καθυστέρηση της ανάπτυξης μπορεί να εμφανιστούν μετά την εφαρμογή όμως αυτά υποχωρούν σύντομα χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγή. Η εμφάνιση των ανωτέρω συμπτωμάτων ευνοείται όταν επικρατούν περιβαλλοντικές συνθήκες μη ευνοϊκές για την ανάπτυξη της καλλιέργειας όπως χαμηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένες βροχοπτώσεις ή εναλλαγές νυχτερινού παγετού με υψηλές θερμοκρασίες ημέρας.
-Kατά τον ψεκασμό προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε να μη μεταφέρονται σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες καλλιέργειες και ιδιαίτερα σε κριθάρι (μονόστιχο και πολύστιχο), βρώμη, ελαιοκράμβη, ζαχαρότευτλα και αρακά.
-Η εφαρμογή όλων των δραστικών ουσιών με παρόμοιο τρόπο δράσης με το iodosulfuron-methyl-sodium (ALS inhibitors όπως ακόμα οι δραστικές ουσίες flupyrsulfuron, mésosulfuron, propoxycarbazone, sulfosulfuron, pyroxsulame κλπ) πρέπει να περιορίζεται σε μία ανά καλλιεργητική περίοδο.
Σε περίπτωση καταστροφής της καλλιέργειας μπορεί να γίνει επανασπορά μόνο με σιτάρι, σίκαλη ή τριτικάλε και εφόσον προηγηθεί άροση του εδάφους.
Σε κανονικό σύστημα αμειψισποράς, μπορεί να σπαρθεί μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, τριτικάλε, ελαιοκράμβη, αρακάς, ζαχαρότευτλα, τριφύλλι (σπορά μετά την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου), πατάτα, ηλίανθος, αραβόσιτος και αντίδι (σπορά την άνοιξη του επόμενου έτους) με την προϋπόθεση να προηγηθεί άροση του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατοστά.
Μην εισέρχεστε σε ψεκασμένες περιοχές πριν περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή με Puma Gold EC.
Συνθήκες εφαρμογής: -Παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας, όπως χλώρωση ή καθυστέρηση της ανάπτυξης μπορεί να εμφανιστούν μετά την εφαρμογή όμως αυτά υποχωρούν σύντομα χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγή. Η εμφάνιση των ανωτέρω συμπτωμάτων ευνοείται όταν επικρατούν περιβαλλοντικές συνθήκες μη ευνοϊκές για την ανάπτυξη της καλλιέργειας όπως χαμηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένες βροχοπτώσεις ή εναλλαγές νυχτερινού παγετού με υψηλές θερμοκρασίες ημέρας. -Kατά τον ψεκασμό προσοχή πρέπει να δίνεται ώστε να μη μεταφέρονται σταγονίδια του ψεκαστικού υγρού σε παρακείμενες καλλιέργειες και ιδιαίτερα σε κριθάρι (μονόστιχο και πολύστιχο), βρώμη, ελαιοκράμβη, ζαχαρότευτλα και αρακά. -Η εφαρμογή όλων των δραστικών ουσιών με παρόμοιο τρόπο δράσης με το iodosulfuron-methyl-sodium (ALS inhibitors όπως ακόμα οι δραστικές ουσίες flupyrsulfuron, mésosulfuron, propoxycarbazone, sulfosulfuron, pyroxsulame κλπ) πρέπει να περιορίζεται σε μία ανά καλλιεργητική περίοδο. Σε περίπτωση καταστροφής της καλλιέργειας μπορεί να γίνει επανασπορά μόνο με σιτάρι, σίκαλη ή τριτικάλε και εφόσον προηγηθεί άροση του εδάφους. Σε κανονικό σύστημα αμειψισποράς, μπορεί να σπαρθεί μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι, σίκαλη, τριτικάλε, ελαιοκράμβη, αρακάς, ζαχαρότευτλα, τριφύλλι (σπορά μετά την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου), πατάτα, ηλίανθος, αραβόσιτος και αντίδι (σπορά την άνοιξη του επόμενου έτους) με την προϋπόθεση να προηγηθεί άροση του εδάφους σε βάθος τουλάχιστον 10 εκατοστά. Μην εισέρχεστε σε ψεκασμένες περιοχές πριν περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή με Puma Gold EC.
Συνδυαστικότητα:
Να μην συνδυάζεται με υγρά λιπάσματα και βελτιωτικά εδάφους. Μεταξύ της εφαρμογής υγρών λιπασμάτων ή βελτιωτικών εδάφους και του σκευάσματος συστήνεται να μεσολαβεί χρονικό διάστημα 7 ημερών.
Φυτοτοξικότητα:
Δεv είναι φυτoτoξικό στο σιτάρι, τη σίκαλη και το τριτικάλε.
Είναι φυτοτοξικό στα υπόλοιπα σιτηρά (κριθάρι μονόστιχο και πολύστιχο, βρώμη).
Παροδικά συμπτώματα φυτοτοξικότητας, όπως χλώρωση ή καθυστέρηση της ανάπτυξης μπορεί να εμφανιστούν μετά την εφαρμογή όμως αυτά υποχωρούν σύντομα χωρίς να επηρεάζεται η παραγωγή. Η εμφάνιση των ανωτέρω συμπτωμάτων ευνοείται όταν επικρατούν περιβαλλοντικές
συνθήκες μη ευνοϊκές για την ανάπτυξη της καλλιέργειας όπως χαμηλές θερμοκρασίες, παρατεταμένες βροχοπτώσεις ή εναλλαγές νυχτερινού παγετού με υψηλές θερμοκρασίες ημέρας.
Διαβάστε τον τρόπο εφαρμογής του ζιζανιοκτόνου

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
Φιάλη ή Δοχείο. 50 κ.εκ. - 15 λίτρα.
Εξωτερικά Coex HDPE και εσωτερικά EVOH.
Εξωτερικά Coex HDPE και εσωτερικά PA.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Επανέγκριση (άρθρο 80.5). Σκευάσματα που υπέβαλαν φάκελο προ 6/2011 και εγκρίθηκαν με το ΠΔ 115
Λήξη έγκρισης: 31/12/2023
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS08+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
Bayer S.A.S. - Division Crop Science (Lyon)
16, rue Jean-Marie Leclair CS 90106
F-69266
Lyon Cedex 09
FRANCE
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, ΜΑΡΟΥΣΙ
15125
ΑΘΗΝΑ
TEL: 210 6166000
FAX: 210 6109100
e-mail: aikaterini.achimastou@bayer.com

Επιστροφή στην σελίδα ΣΙΤΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ