ΒΑΜΒΑΚΙ - FIBERAN - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΒΑΜΒΑΚΙ - FIBERAN

πορφυρό λάμιο: Πλατύφυλλα Ετήσια ζιζάνια

FIBERAN

Fluometuron 50%

Συμπ. Αιώρημα (SC) / Βοηθητικές ουσίες: 53.78%


Οδηγίες εφαρμογής για ΒΑΜΒΑΚΙ:

Δόσεις σκευάσματος

Μουχρίτσες (Echinochloa sp.)
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)
Σετάρια (Setaria sp.)
Τραχύ Βλήτο (Amaranthus retroflexus)
Βλήτο (Amaranthus sp.)
Λουβουδιά (Chenopodium sp.)
Κοινό Χαμομήλι (Matricaria chamomilla)
Λουβουδιά (Chenopodium album)
Χρωζοφόρα (Chrozophora tinctoria)
Τάτουλας (Datura stramonium)
Δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule)
Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)
Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria)
Γλυστρίδα (Αντράκλα) (Portulaca oleracea)
Μαρτιάκος (Senecio vulgaris)
Άγριο Σινάπι (Sinapis arvensis)
Αγριοντοματιά
Στύφνος
(Solanum nigrum)
Ζωχός (Sonchus sp.)
Τριβόλι (Tribulus terrestris)
Λάπαθο (Rumex sp.)
200-400 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αγριομπαμπακιά (Abutilon theophrasti)
Κοινό Ηλιοτρόπιο (Heliotropium europaeum)
Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium)
400 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Πλατύφυλλα Ετήσια,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 - 50 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Εφαρμογή: Προφυτρωτικά
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμός εδάφους
Προσπαρτικά με ενσωμάτωση Προφυτρωτικά αμέσως μετά τη σπορά. Σπαστή εφαρμογή: 1. Προσπαρτικά με ενσωμάτωση + 2. Προφυτρωτικά
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων στο βαμβάκι. Δρα διασυστηματικά. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως από το φύλλωμα. Παρεμποδίζει την φωτοσύνθεση.
Μέθοδος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους προσπαρτικά με ενσωμάτωση ή προφυτρωτικά-αμέσως μετά την σπορά. Η εφαρμογή να γίνεται με μπεκ τύπου σκούπας, πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 atm (45 psi) και με σταθερή ταχύτητα 4 περίπου χιλιομέτρων ανά ώρα, υπό συνεχή ανάδευση.
1.Η δόση είναι ανάλογα με τον τύπο εδάφους. Οι μεγαλύτερες δόσεις στα βαριά εδάφη και οι
μικρότερες στα ελαφριά εδάφη.
2.Η προσπαρτική εφαρμογή με ενσωμάτωση συνιστάται για ξηρά εδάφη ή όταν αναμένεται να
επικρατήσουν συνθήκες ξηρασίας μετά την εφαρμογή.
3.Σε 7-10 μέρες από την προφυτρωτική εφαρμογή του, να ακολουθήσει βροχή ή άρδευση, με 20-30 κ.μ. νερό/στρ. ώστε να ‘ενεργοποιηθεί’ το fluometuron.
4.Μην το χρησιμοποιείτε σε αμμώδη εδάφη.
5.Καταπολεμούμενα ζιζάνια:
Eυαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια: Μουχρίτσα (Echinochloa spp.)- ECHSS.
Eυαίσθητα πλατύφυλλα ζιζάνια: Βλήτα (Amaranthus spp.)- AMASS, Αγριοβαµβακιά (Abutilon theophrasti)*- ABUTH, Λουβουδιές (Chenopodium spp.)- CHESS, Τάτουλας (Datura stramonium)- DATST, Χαμομήλι (Chamomilla recutita) - MATCH, Ηλιοτρόπιο (Heliotropium europaeum)*- HEOEU, Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria)- POLPE, Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)- POLAV, Αντράκλα (Portulaca oleracea)-POROL, Λάπαθο (Rumex spp.) - RUMSS, Μαρτιάκος (Senecio vulgaris) - SENVU, Άγριο σινάπι (Sinapis arvensis) - SINAR, Αγριοντοµατιά (Solanum nigrum) - SOLNI, Ζωχοί (Sonchus sp) - SONSS, Αγριοµελιτζάνα (Xanthium strumarium)* - XANST, Τριβόλι (Tribulus terrestris) - TRBTE.
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Χρωζοφόρα (Chrozophora tinctoria) - CRZTI, Σετάριες (Setaria spp.) -SETSS, Δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule) - LAMAM.
*Καταπολεμούνται καλύτερα με τη μεγάλη δόση.
6.Για την καταπολέμηση ευρύτερου φάσματος αγρωστωδών ζιζανίων τo FIBERBEST 50 SC μπορεί να συνδυαστεί με Pendigan 33 EC, Activus 33 EC ή Orient 33 EC.
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Η δόση είναι ανάλογα με τον τύπο εδάφους. Οι μεγαλύτερες δόσεις στα βαριά εδάφη και οι μικρότερες στα ελαφριά εδάφη. 2.Η προσπαρτική εφαρμογή με ενσωμάτωση συνιστάται για ξηρά εδάφη ή όταν αναμένεται να επικρατήσουν συνθήκες ξηρασίας μετά την εφαρμογή. 3.Σε 7-10 μέρες από την προφυτρωτική εφαρμογή του, να ακολουθήσει βροχή ή άρδευση, με 20-30 κ.μ. νερό/στρ. ώστε να ‘ενεργοποιηθεί’ το fluometuron. 4.Μην το χρησιμοποιείτε σε αμμώδη εδάφη. 5.Καταπολεμούμενα ζιζάνια: Eυαίσθητα αγρωστώδη ζιζάνια: Μουχρίτσα (Echinochloa spp.)- ECHSS. Eυαίσθητα πλατύφυλλα ζιζάνια: Βλήτα (Amaranthus spp.)- AMASS, Αγριοβαµβακιά (Abutilon theophrasti)*- ABUTH, Λουβουδιές (Chenopodium spp.)- CHESS, Τάτουλας (Datura stramonium)- DATST, Χαμομήλι (Chamomilla recutita) - MATCH, Ηλιοτρόπιο (Heliotropium europaeum)*- HEOEU, Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria)- POLPE, Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)- POLAV, Αντράκλα (Portulaca oleracea)-POROL, Λάπαθο (Rumex spp.) - RUMSS, Μαρτιάκος (Senecio vulgaris) - SENVU, Άγριο σινάπι (Sinapis arvensis) - SINAR, Αγριοντοµατιά (Solanum nigrum) - SOLNI, Ζωχοί (Sonchus sp) - SONSS, Αγριοµελιτζάνα (Xanthium strumarium)* - XANST, Τριβόλι (Tribulus terrestris) - TRBTE. Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Χρωζοφόρα (Chrozophora tinctoria) - CRZTI, Σετάριες (Setaria spp.) -SETSS, Δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule) - LAMAM. *Καταπολεμούνται καλύτερα με τη μεγάλη δόση. 6.Για την καταπολέμηση ευρύτερου φάσματος αγρωστωδών ζιζανίων τo FIBERBEST 50 SC μπορεί να συνδυαστεί με Pendigan 33 EC, Activus 33 EC ή Orient 33 EC.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Είναι εκλεκτικό στο βαμβάκι και δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής
Συνδυαστικότητα:
Συνδυάζεται με τα ζιζανιοκτόνα PENDIGAN 33 EC, ACTIVUS 33 EC & ORIENT 33 EC.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Νέα έγκριση (ZRMS) (άρθρο 33)
Λήξη έγκρισης: 31/05/2025
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS08+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
ADAMA AGAN Ltd (77102 - Ashdod)
Northern Industrial Zone, P.O. Box 262
77102
Ashdod
ISRAEL
TEL: +972 7 32321330
FAX: +972 7 3232 1315
e-mail: yuval.ronen@adama.com
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Λεωφόρος Κηφισίας 44, Κτήριο Γ
151 25
Μαρούσι
TEL: 211 1205580
FAX: 211 120 5590
e-mail: technical@adama.com

Επιστροφή στην σελίδα ΒΑΜΒΑΚΙ