ΓΚΡΕΙΠ ΦΡΟΥΤ - PLEDGE 50 WP - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΓΚΡΕΙΠ ΦΡΟΥΤ - PLEDGE 50 WP

πορφυρό λάμιο: Πλατύφυλλα Ετήσια ζιζάνια

PLEDGE 50 WP

Flumioxazine 50%

Βρέξιμη Σκόνη (WP) / Βοηθητικές ουσίες: 47.92%


Οδηγίες εφαρμογής για ΓΚΡΕΙΠ ΦΡΟΥΤ:

Δόσεις σκευάσματος

Ήρα (Lolium sp.)
Φάλαρη (Phalaris sp.)
Αγριοβρώμες (Avena sp.)
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)
Αγριοκρίθαρο (Hordeum murinum)
Κοινή Πόα (Poa annua)
Σετάρια (Setaria sp.)
Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis)
Βλήτο (Amaranthus sp.)
Ανθεμίδα (Anthemis sp.)
Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris)
Κεράστιο (Cerastium arvense)
Λουβουδιά (Chenopodium album)
Κόνυζα (Conyza sp.)
Βελονίδα (Erodium cicutarium)
Γαλατσίδα (Euphorbia sp.)
Κοινό Ηλιοτρόπιο (Heliotropium europaeum)
Αγροϊβίσκος (Hibiscus trionum)
Δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule)
Κοινή Παπαρούνα (Papaver rhoeas)
Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)
Γλυστρίδα (Αντράκλα) (Portulaca oleracea)
Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum)
Μαρτιάκος (Senecio vulgaris)
Σισύμπριο (Sisymbrium sp.)
Αγριοντοματιά
Στύφνος
(Solanum nigrum)
Ζωχός (Sonchus sp.)
Στελλάρια (Stellaria sp.)
Τριβόλι (Tribulus terrestris)
Μικρή Τσουκνίδα (Urtica urens)
Βερόνικα (Veronica sp.)
Κίρσιο (Cirsium arvense)
Γεράνι (Geranium sp.)
Μολόχα (Malva sp.)
30-80 γραμμάρια στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Πλατύφυλλα Ετήσια,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 - 40 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 2
Εφαρμογή: Προφυτρωτικά
Κατευθυνόμενος ψεκασμός στο έδαφος στη γραμμή φύτευσης, προφυτρωτικά των ζιζανίων
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 14
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Μη διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο, με προφυτρωτική κυρίως δράση εναντίον ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων σε καλλιέργειες αμπέλου, ελιάς, εσπεριδοειδών και βαμβακιού. Δρα ως αναστολέας βιοσύνθεσης της χλωροφύλλης (παρεμπόδιση του ενζύμου οξειδάση του πρωτοπροφυρινογόνου PPG-O).
Μέθοδος εφαρμογής: Ψεκασμός σε γυμνό έδαφος.
Γ. Παρατηρήσεις για το αμπέλι, την ελιά και τα εσπεριδοειδή:
1. Φυτρωμένα ζιζάνια σε νεαρό στάδιο (2-4 φύλλα) θα καταπολεμηθούν επίσης. Σε περίπτωση παρουσίας ικανού αριθμού φυτρωμένων ζιζανίων, συνιστάται η μεγαλύτερη προτεινόμενη δόση ανά καλλιέργεια.
2. Διάρκεια δράσης: 4-6 μήνες ανάλογα με τη δόση. Οι μέγιστες δόσεις παρέχουν τη μεγαλύτερη διάρκεια προστασίας.
3. Οι μικρότερες δόσεις συνιστώνται σε ελαφρά-μέσης σύστασης εδάφη καθώς και σε αναμενόμενη χαμηλή πυκνότητα ζιζανίων ενώ οι υψηλότερες δόσεις συνιστώνται σε βαριά εδάφη και σε αναμενόμενη υψηλή πυκνότητα ζιζανίων.
4. Αν δεν βρέξει τις πρώτες 10 ημέρες μετά την εφαρμογή, συνιστάται πότισμα.
5. Λόγω της εφαρμογής του σκευάσματος αποκλειστικά στις γραμμές φύτευσης, η απαιτούμενη ποσότητα πρέπει να υπολογίζεται βάσει της πραγματικά ψεκαζόμενης επιφάνειας.
Δ. Παρατηρήσεις για το βαμβάκι:
1. Σε εδάφη με περιεκτικότητα σε άμμο πάνω από 60% υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας σε περίπτωση βροχόπτωσης υψηλής έντασης κατά το στάδιο της έκπτυξης ως το στάδιο των κοτυλυδόνων. Σε αυτά τα εδάφη, για τον ίδιο λόγο προτείνεται η αποφυγή ποτίσματος με κανόνι ή μπεκ κατά το κρίσιμο στάδιο της έκπττυξης της καλλιέργειας ως το στάδιο των κοτυληδόνων.
2. Να γίνεται πότισμα μετά την εφαρμογή και πάντα πριν την έναρξη φυτρώματος του βαμβακιού (εάν μετά την εφαρμογή ακολουθήσει βροχή, δεν απαιτείται πότισμα). Να μην γίνεται μηχανική ενσωμάτωση.
3. Οι μικρότερες δόσεις συνιστώνται σε ελαφράς σύστασης εδάφη ενώ οι υψηλότερες δόσεις συνιστώνται σε βαριά εδάφη.
Συνθήκες εφαρμογής: Γ. Παρατηρήσεις για το αμπέλι, την ελιά και τα εσπεριδοειδή: 1. Φυτρωμένα ζιζάνια σε νεαρό στάδιο (2-4 φύλλα) θα καταπολεμηθούν επίσης. Σε περίπτωση παρουσίας ικανού αριθμού φυτρωμένων ζιζανίων, συνιστάται η μεγαλύτερη προτεινόμενη δόση ανά καλλιέργεια. 2. Διάρκεια δράσης: 4-6 μήνες ανάλογα με τη δόση. Οι μέγιστες δόσεις παρέχουν τη μεγαλύτερη διάρκεια προστασίας. 3. Οι μικρότερες δόσεις συνιστώνται σε ελαφρά-μέσης σύστασης εδάφη καθώς και σε αναμενόμενη χαμηλή πυκνότητα ζιζανίων ενώ οι υψηλότερες δόσεις συνιστώνται σε βαριά εδάφη και σε αναμενόμενη υψηλή πυκνότητα ζιζανίων. 4. Αν δεν βρέξει τις πρώτες 10 ημέρες μετά την εφαρμογή, συνιστάται πότισμα. 5. Λόγω της εφαρμογής του σκευάσματος αποκλειστικά στις γραμμές φύτευσης, η απαιτούμενη ποσότητα πρέπει να υπολογίζεται βάσει της πραγματικά ψεκαζόμενης επιφάνειας. Δ. Παρατηρήσεις για το βαμβάκι: 1. Σε εδάφη με περιεκτικότητα σε άμμο πάνω από 60% υπάρχει κίνδυνος φυτοτοξικότητας σε περίπτωση βροχόπτωσης υψηλής έντασης κατά το στάδιο της έκπτυξης ως το στάδιο των κοτυλυδόνων. Σε αυτά τα εδάφη, για τον ίδιο λόγο προτείνεται η αποφυγή ποτίσματος με κανόνι ή μπεκ κατά το κρίσιμο στάδιο της έκπττυξης της καλλιέργειας ως το στάδιο των κοτυληδόνων. 2. Να γίνεται πότισμα μετά την εφαρμογή και πάντα πριν την έναρξη φυτρώματος του βαμβακιού (εάν μετά την εφαρμογή ακολουθήσει βροχή, δεν απαιτείται πότισμα). Να μην γίνεται μηχανική ενσωμάτωση. 3. Οι μικρότερες δόσεις συνιστώνται σε ελαφράς σύστασης εδάφη ενώ οι υψηλότερες δόσεις συνιστώνται σε βαριά εδάφη.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Flumioxazine 0.02 mg/kg

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Ανανέωση της άδειας μετά την ανανέωση της δ.ο. για ZRMS (άρθρο 43)
Λήξη έγκρισης: 28/02/2038
Ημερομηνία απόσυρσης: 04/03/2025
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: 04/03/2025
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS08+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S
Parc d’Affaires de Crecy - 10A Rue de la Voie Lactee
69370
Saint Didier au Mont d’Or
FRANCE
TEL: +33 (0) 664356541
FAX: +33 (0) 4-78-64-14-19
e-mail: alexia.faure@sumitomo-chem.fr
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
1o χλμ. Λεωφόρου Παιανίας - Μαρκοπούλου, ΤΘ 100
19002
Παιανία
TEL: 210 6800900
FAX: 210 6833488
e-mail: info@hellafarm.gr

Επιστροφή στην σελίδα ΓΚΡΕΙΠ ΦΡΟΥΤ