ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ - RUSH - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ - RUSH

χοιροβότανο: Πλατύφυλλα Ετήσια ζιζάνια

RUSH

Rimsulfuron 25%

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG) / Βοηθητικές ουσίες: 73.96%


Οδηγίες εφαρμογής για ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ:

Δόσεις σκευάσματος

Φάλαρη (Phalaris sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αγριοβρώμες (Avena sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Νεραγριάδα (Digitaria sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Μουχρίτσες (Echinochloa sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Σετάρια (Setaria sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Πάνικο (Panicum dichotomiflorum)
Πάνικο (Panicum miliaceum)
Βέλιουρας Από Ριζώματα (Sorghum halepense)
Βέλιουρας Από Σπόρο (Sorghum halepense)
Αγριομπαμπακιά (Abutilon theophrasti)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αμβροσία (Ambrosia sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Πλαγιαστό Βλήτο (Amaranthus blitoides)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Τραχύ Βλήτο (Amaranthus retroflexus)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Ασπροκέφαλος (Ammi majus)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Χοιροβότανο (Picris echioides)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Κοινό Χαμομήλι (Matricaria chamomilla)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Bidens bipinnata(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Τάτουλας (Datura stramonium)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Ρανούνκουλος (Ranunculus sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Ράπιστρο (Rapistrum rugosum)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Άγριο Σινάπι (Sinapis arvensis)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αγριοντοματιά
Στύφνος
(Solanum nigrum)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Ζωχός (Sonchus sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αγκαθι (Xanthium sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Καλινσόγκα (Galinsoga parviflora)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αγρια Ρόκα (Diplotaxis sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Μεγάλη Περικοκλάδα (Calystegia sepium)
Αγκινάρα Ιερουσαλήμ (Jerusalem artichokex)
Οροβάγχη (Orobanche sp.)
5-6 + επιφανειοδραστικού VIVOLT 0.1% κατ’ όγκο γραμμάρια στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Αγρωστώδη Πολυετή, Επίφυτα, Πλατύφυλλα Ετήσια, Χρήση ησσονος σηµασίας ζιζάνια (όσα αναφέρουν τη σχετική ένδειξη),
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 - 40 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 2
Στο αραβόσιτο μεταφυτρωτικά από τα 2 έως τα 8 πλήρως ανεπτυγμένα φύλλα με προσθήκη επιφανειοδραστικού Trend 90 σε αναλογία 0,1% κατ’ όγκο
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 80
Για την καλλιέργεια "ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ": Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για χρήση "ήσσονος σημασίας" όπως φαίνεται στη παραπάνω σχετική λιστα με τις δόσεις εφαρμογής του σκευάσματος.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Το RUSH WG είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο της ομάδας των σουλφονυλουριών για την καταπολέμηση του βέλιουρα και άλλων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλαμπόκι, τομάτα και πατάτα. Δρά διασυστηματικά. Απορροφάται κυρίως από το φύλλωμα και δευτερευόντως από τη ρίζα των ζιζανίων. Μετακινείται στα ακραία μεριστώματα βλαστού και ρίζας και εμποδίζει την ανάπτυξη των ζιζανίων. Στο έδαφος διασπάται πολύ γρήγορα και ως εκ τούτου δεν έχει υπολειμματική δράση.
Μέθοδος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με ακροφύσια σε σχήμα βεντάλιας και μεσαίες-χαμηλές πιέσεις.
*Συνιστάται η μικρότερη δόση για αγρωστώδη και ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια στα πρώτα στάδια ανάπτυξης και η μεγαλύτερη δόση για πολυετή ζιζάνια, ετήσια ζιζάνια που έχουν ήδη αναπτυχθεί και για το αιματόχορτο. Για εδάφη τυρφώδη ή κατά των ζιζανίων που εμφανίζονται βαθμιαία (Αγριομπαμπακιά, Κυπεριδοειδή, Αιματόχορτο, κ.ά.) και γενικά κατά των πολυετών ζιζανίων μπορείτε να πραγματοποιήσετε έναν ψεκασμό με 4-5 γρ./στρ και περίπου δύο εβδομάδες αργότερα έναν δεύτερο ψεκασμό με 3 γρ./στρ. Σε περίπτωση ύπαρξης πολυετών ζιζανίων, το μηχανικό βοτάνισμα της καλλιέργειας πρέπει να πραγματοποιείται όχι νωρίτερα από 8-10 ημέρες από τον ψεκασμό.
**Σε περίπτωση αναβλάστησης ή εμφάνισης νέων ζιζανίων, η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί χρησιμοποιώντας 3 γρ. /στρ.
***Σε περίπτωση ύπαρξης Solanum nigrum (αγριοντοματιάς) εφαρμόστε 5 γρ. RUSH /στρ μαζί με VIVOLT σε αναλογία 0,1% κατ’ όγκο, το αργότερο κατά το στάδιο των κοτυληδόνων των ζιζανίων, επαναλαμβάνοντας τη χρήση μετά από 7-10 ημέρες. Σε περίπτωση ύπαρξης Chenopodium spp. (λουβουδιά), Polygonum spp. (πολυγόνατου) και Portulaca oleracea (αντράκλας) συνιστάται η ανάμειξη με Metribuzin σε δόση των 7 - 17,5 γρ. δραστικής ουσίας/στρ. Το εν λόγω μείγμα μπορεί να εφαρμοστεί από τα δύο πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας. Σε περίπτωση αναβλάστησης ή εμφάνισης νέων ζιζανίων πραγματοποιήστε δεύτερο ψεκασμό με 3 γρ. /στρ μαζί με VIVOLT σε αναλογία 0,1% κατ’ όγκο έπειτα από 7-10 ημέρες.
Σε περίπτωση ύπαρξης Orobanche spp. (οροβάγχης) προβλέπονται 2-3 παρεμβάσεις μέσω του δικτύου στάδγην άρδευσης σε δόσεις που κυμαίνονται μεταξύ 3 και 5 γρ./στρ και δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 11 γρ./στρ. Για σπαρμένες και μεταφυτευμένες καλλιέργειες, η πρώτη εφαρμογή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με το άνοιγμα των πρώτων ανθέων. Οι επόμενες εφαρμογές θα πρέπει να γίνουν έπειτα από μεσοδιάστημα 10-15 ημερών από την πρώτη εφαρμογή, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τηρώντας το μικρότερο μεσοδιάστημα για όψιμες σπορές.
Συνθήκες εφαρμογής: *Συνιστάται η μικρότερη δόση για αγρωστώδη και ετήσια πλατύφυλλα ζιζάνια στα πρώτα στάδια ανάπτυξης και η μεγαλύτερη δόση για πολυετή ζιζάνια, ετήσια ζιζάνια που έχουν ήδη αναπτυχθεί και για το αιματόχορτο. Για εδάφη τυρφώδη ή κατά των ζιζανίων που εμφανίζονται βαθμιαία (Αγριομπαμπακιά, Κυπεριδοειδή, Αιματόχορτο, κ.ά.) και γενικά κατά των πολυετών ζιζανίων μπορείτε να πραγματοποιήσετε έναν ψεκασμό με 4-5 γρ./στρ και περίπου δύο εβδομάδες αργότερα έναν δεύτερο ψεκασμό με 3 γρ./στρ. Σε περίπτωση ύπαρξης πολυετών ζιζανίων, το μηχανικό βοτάνισμα της καλλιέργειας πρέπει να πραγματοποιείται όχι νωρίτερα από 8-10 ημέρες από τον ψεκασμό. **Σε περίπτωση αναβλάστησης ή εμφάνισης νέων ζιζανίων, η εφαρμογή μπορεί να επαναληφθεί χρησιμοποιώντας 3 γρ. /στρ. ***Σε περίπτωση ύπαρξης Solanum nigrum (αγριοντοματιάς) εφαρμόστε 5 γρ. RUSH /στρ μαζί με VIVOLT σε αναλογία 0,1% κατ’ όγκο, το αργότερο κατά το στάδιο των κοτυληδόνων των ζιζανίων, επαναλαμβάνοντας τη χρήση μετά από 7-10 ημέρες. Σε περίπτωση ύπαρξης Chenopodium spp. (λουβουδιά), Polygonum spp. (πολυγόνατου) και Portulaca oleracea (αντράκλας) συνιστάται η ανάμειξη με Metribuzin σε δόση των 7 - 17,5 γρ. δραστικής ουσίας/στρ. Το εν λόγω μείγμα μπορεί να εφαρμοστεί από τα δύο πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας. Σε περίπτωση αναβλάστησης ή εμφάνισης νέων ζιζανίων πραγματοποιήστε δεύτερο ψεκασμό με 3 γρ. /στρ μαζί με VIVOLT σε αναλογία 0,1% κατ’ όγκο έπειτα από 7-10 ημέρες. Σε περίπτωση ύπαρξης Orobanche spp. (οροβάγχης) προβλέπονται 2-3 παρεμβάσεις μέσω του δικτύου στάδγην άρδευσης σε δόσεις που κυμαίνονται μεταξύ 3 και 5 γρ./στρ και δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 11 γρ./στρ. Για σπαρμένες και μεταφυτευμένες καλλιέργειες, η πρώτη εφαρμογή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με το άνοιγμα των πρώτων ανθέων. Οι επόμενες εφαρμογές θα πρέπει να γίνουν έπειτα από μεσοδιάστημα 10-15 ημερών από την πρώτη εφαρμογή, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τηρώντας το μικρότερο μεσοδιάστημα για όψιμες σπορές.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
-Να μην εφαρμόζεται όταν το καλαμπόκι ξεπερνάει το στάδιο των 8 φύλλων.
-Να μην εφαρμόζεται σε ποικιλίες γλυκού καλαμποκιού.
-Να μην ψεκάζεται με RUSH καλλιέργεια καλαμποκιού στην οποία έχει γίνει την ίδια χρονιά εφαρμογή διασυστηματικού οργανοφωσφορικού κοκκώδους εντομοκτόνου κατά τη σπορά.
-Να μην ψεκάζονται με RUSH καλλιέργειες που υποφέρουν από προσβολές εντόμων ή ασθενειών, ζημιές από προηγούμενες εφαρμογές ζιζανιοκτόνων, νεροκρατήματα ή πολύ υψηλές (> 25°C) ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες < (13°C).
-Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες πατάτας που προορίζονται για σποροπαραγωγή.
-Σε καλλιέργεια πατάτας να αποφεύγεται η εφαρμογή του μετά από παρατεταμένες βροχοπτώσεις καθώς και όταν υπάρχει συνδυασμός υψηλών θερμοκρασιών (> 30°C) με ισχυρή ηλιοφάνεια.
Ο ψεκασμός στην πατάτα συνιστάται να γίνεται αργά τις απογευματινές ώρες, ώστε να αποφεύγονται πιθανά παροδικά κιτρινίσματα στο φύλλωμα της πατάτας.
Συνδυαστικότητα:
Δεν συνιστάται η ανάμειξη του με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που δεν αναγράφονται στην ετικέτα. Σε περίπτωση ανάμειξης με άλλο γεωργικό φάρμακο, συστήνεται να μπαίνει πρώτα το RUSH WG στο βυτίο και το ψεκαστικό διάλυμα να εφαρμόζεται σε σύντομο χρονικό διάστημα από την παρασκευή του. Το RUSH WG δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε ανάμειξη ή συγχρόνως με οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα σε ψεκασμούς φυλλώματος. Μπορεί να γίνει εφαρμογή οργανοφωσφορικού εντομοκτόνου με ψεκασμό φυλλώματος τουλάχιστον 7 μέρες πριν και 4 μέρες μετά την εφαρμογή του RUSH WG. Σε περίπτωση ανάμειξης με άλλα σκευάσματα πρέπει να τηρείται μεγαλύτερη περίοδος αναμονής. Επίσης, πρέπει να τηρούνται οι κανόνες
προφύλαξης που προβλέπονται για τα πλέον τοξικά προϊόντα.
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Rimsulfuron 0.01 mg/kg

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Αμοιβαία αναγνώριση (άρθρο 40)
Λήξη έγκρισης: 15/08/2026
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Επικίνδυνο για το περιβάλλον (GHS09)

Επιστροφή στην σελίδα ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ