ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ - LONTREL 600 SL - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ - LONTREL 600 SL

χοιροβότανο: Πλατύφυλλα Ετήσια ζιζάνια

LONTREL 600 SL

Clopyralid 60%

Πυκνό Διάλυμα (SL) / Βοηθητικές ουσίες: 39.76%


Οδηγίες εφαρμογής για ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ:

Δόσεις σκευάσματος

Καλινσόγκα (Galinsoga sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Λαψάνα (Lapsana communis)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Ασπροκέφαλος (Ammi majus)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Ανθεμίδα (Anthemis sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αιθούζα (Aethusa cynapium)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Χοιροβότανο (Picris echioides)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Κενταύρια (Centaurea cyanus)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αγριομαργαρίτα (Chrysanthemum segetum)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Τάτουλας (Datura stramonium)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Καπνόχορτο (Matricaria sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Ηλίανθος (Helianthus annuus)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Περικοκλάδα Ετήσια (Polygonum convolvulus)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Μαρτιάκος (Senecio vulgaris)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Ζωχός (Sonchus sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Τοριλίδα (Torilis arvensis)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Τριφύλλι (Medicago sativa)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Ερίγκερο
Κόνιζα
(Erigeron canadensis)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Πικρίς (Picris hieracioides)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Λαθούρι (Lathyrus tuberosus)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αγριόβικος (Vicia sativa)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Κίρσιο (Cirsium arvense)
Πολυετής Ζωχός (Sonchus arvensis)
Χαμολεύκα (Tussilago farfara)
Αγριοτρίφυλλο (Medicago Trifolium sp.)
17 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Πλατύφυλλα Ετήσια, Χρήση ησσονος σηµασίας ζιζάνια (όσα αναφέρουν τη σχετική ένδειξη),
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 - 40 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Εφαρμογή: Μεταφυτρωτικά
Από τα 3 φύλλα και όχι αργότερα από τα 9 BBCH 13 - 16 (άνοιξη/καλοκαίρι)
Για την καλλιέργεια "ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ": Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για χρήση "ήσσονος σημασίας" όπως φαίνεται στη παραπάνω σχετική λιστα με τις δόσεις εφαρμογής του σκευάσματος.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Εκλεκτικό διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο πολυετών και ετησίων πλατύφυλλων ζιζανίων. Το δραστικό του συστατικό ανήκει στην Χημική Ομάδα των Pyridine Carboxylic Acids. Απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες, ενώ κινείται ανοδικά και καθοδικά στο φυτικό σώμα. Συγκεντρώνεται στους μεριστωματικούς ιστούς και διακόπτει τη φυσιολογική ανάπτυξη, οδηγώντας σε νέκρωση και τελικά στο θάνατο του ζιζανίου. Τα πολυετή ζιζάνια θανατώνονται πλήρως και δεν ξαναναπτύσσονται στις επόμενες καλλιέργειες.
Μέθοδος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων.
1)Το LONTREL 600 SL είναι δραστικό σε ετήσια και πολυετή ζιζάνια της οικογένειας Compositae και Leguminosae και σε ορισμένα είδη των οικογενειών Umbelliferae, Polygonaceae και Solanaceae.
2)Επιλέξτε την κατάλληλη δόση για το εκάστοτε μέγεθος των ζιζανίων. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν η εφαρμογή γίνεται σε ζιζάνια που βρίσκονται στα αρχικά ευαίσθητα στάδια ανάπτυξης. Η αποτελεσματικότητα μπορεί να μειωθεί αν τα φυτά έχουν υποστεί στρες ξηρασίας κατά την εφαρμογή.
3)Στα ετήσια ζιζάνια, το LONTREL 600 SL πρέπει να εφαρμόζεται σε νεαρή ηλικία, πριν την επιμήκυνση του στελέχους.
4)Στα πολυετή ζιζάνια, το LONTREL 600 SL πρέπει να εφαρμόζεται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης.
Συνθήκες εφαρμογής: 1)Το LONTREL 600 SL είναι δραστικό σε ετήσια και πολυετή ζιζάνια της οικογένειας Compositae και Leguminosae και σε ορισμένα είδη των οικογενειών Umbelliferae, Polygonaceae και Solanaceae. 2)Επιλέξτε την κατάλληλη δόση για το εκάστοτε μέγεθος των ζιζανίων. Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν η εφαρμογή γίνεται σε ζιζάνια που βρίσκονται στα αρχικά ευαίσθητα στάδια ανάπτυξης. Η αποτελεσματικότητα μπορεί να μειωθεί αν τα φυτά έχουν υποστεί στρες ξηρασίας κατά την εφαρμογή. 3)Στα ετήσια ζιζάνια, το LONTREL 600 SL πρέπει να εφαρμόζεται σε νεαρή ηλικία, πριν την επιμήκυνση του στελέχους. 4)Στα πολυετή ζιζάνια, το LONTREL 600 SL πρέπει να εφαρμόζεται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε στάδιο ανάπτυξης.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Δεv είvαι φυτoτoξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συvιστώμεvες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.
Συνδυαστικότητα:
Δε συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Clopyralid 2 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Νέα έγκριση (CMS) (άρθρο 37.4)
Λήξη έγκρισης: 30/04/2023
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Επιστροφή στην σελίδα ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ