ΦΑΚΕΣ - LENTAGRAN - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΦΑΚΕΣ - LENTAGRAN

πολυκόµπια: Πλατύφυλλα Ετήσια ζιζάνια

LENTAGRAN

Pyridate 45%

Βρέξιμη Σκόνη (WP) / Βοηθητικές ουσίες: 50%


Οδηγίες εφαρμογής για ΦΑΚΕΣ:

Δόσεις σκευάσματος

Νεραγριάδα (Digitaria sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Σετάρια (Setaria sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αγριομπαμπακιά (Abutilon theophrasti)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Καλινσόγκα (Galinsoga sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Τραχύ Βλήτο (Amaranthus retroflexus)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Ανθεμίδα (Anthemis arvensis)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Κοινό Χαμομήλι (Matricaria chamomilla)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Λουβουδιά (Chenopodium album)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Ψαλίδα (Bidens tripartita)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Τάτουλας (Datura stramonium)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Μεγαλόκαρπη Κολλητσίδα (Galium aparine)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Σκαρολάχανο (Mercurialis annua)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Λαπάτσα (Polygonum lapathifolium)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Περικοκλάδα Ετήσια (Polygonum convolvulus)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αγριοντοματιά
Στύφνος
(Solanum nigrum)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Σπεργούλα (Spergula arvensis)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Θλάσπι (Thlaspi arvense)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Μικρή Τσουκνίδα (Urtica urens)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αγριόβικος (Vicia sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Στάχυς (Stachys annua)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Ερίγκερο
Κόνιζα
(Erigeron canadensis)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Γαλέοψη (Galeopsis sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
200 γραμμάρια στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Πλατύφυλλα Ετήσια, Χρήση ησσονος σηµασίας ζιζάνια (όσα αναφέρουν τη σχετική ένδειξη),
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 - 40 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Εφαρμογή: Μεταφυτρωτικά
Μεταφυτρωτικά της καλλιέργειας. Εφαρμογή όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο των 10-12 φύλλων.
Μέθοδος εφαρμογής: ψεκασμός φυλλώματος
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 49
Για την καλλιέργεια "ΦΑΚΕΣ": Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για χρήση "ήσσονος σημασίας" όπως φαίνεται στη παραπάνω σχετική λιστα με τις δόσεις εφαρμογής του σκευάσματος.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο επαφής για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Στο βιοχημικό επίπεδο δρα ως αναστολέας του φωτοσυστήματος II, παρεμποδίζοντας τη λειτουργία της φωτοσύνθεσης.
Τρόπος Εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός φυλλώματος των ζιζανίων. Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες.
1.Απορροφάται και ιδιαίτερα γρήγορα κυρίως μέσω των φύλλων.
2.Ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογος της πυκνότητας και της ανάπτυξης των ζιζανίων.
3.Συνιστάται η εφαρμογή να γίνεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 10 °C και 25 °C.
4.Το προϊόν εκδηλώνει την αποτελεσματικότητά του όταν τα ζιζάνια έχουν πλήρως εμφανιστεί, και μέχρι να φτάσουν τα 10 φύλλα.
5.Εάν βρέξει σε διάστημα μισής ώρας μετά από τον ψεκασμό, τότε αυτός δεν πρέπει να επαναληφθεί, διότι δεν επηρεάζεται η αποτελεσματικότητά του.
6.Πριν από την εφαρμογή LENTAGRAN, μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε ζιζανιοκτόνο, πριν από τη σπορά ή πριν ή μετά την εμφάνιση ζιζανίων.
Ανθεκτικά ζιζάνια:
Περικοκλάδα (Convolvulus arvensis) Λειβαδοπόα (Poa trivialis)
Εκουίζετον το αρουραίον (Equiselum arvense) Ανεμόχορτο (Apera spica venti)
Πολυκόμπι (Polygonum aviculare) Κοινή παπαρούνα (Papaver rhoeas)
Σινάπι άγριο ή βρούβα (Sinapis arvensis) Κοινός αγριοπανσές (Viola arvensìs)
Ραπανίδα ή άγριο ράπανο (Raphanus raphanistrum) Κίρσιο (Cirsium arvense)
Αλωπέκουρος ή Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides) Αγριοβρώμη (Avena fatua)
Διαχείριση ανθεκτικότητας:
Η δραστική ουσία pyridate ανήκει στη χημική ομάδα των φαινυλοπυριδαζινών και ειδικότερα στην Ομάδα Τρόπου Δράσης C3, σύμφωνα με την ταξινόμηση της επιτροπής HRAC (Herbicides Resistance Action Committee), χωρίς να εμφανίζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα με καμιά από τις γνωστές ομάδες ζιζανιοκτόνων.
Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας.
Σε περίπτωση εφαρμογής του προϊόντος σε αγρό με παρακείμενη καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων, να αφήσετε μεταξύ τους μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 3 μέτρων.
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Απορροφάται και ιδιαίτερα γρήγορα κυρίως μέσω των φύλλων. 2.Ο όγκος ψεκαστικού υγρού είναι ανάλογος της πυκνότητας και της ανάπτυξης των ζιζανίων. 3.Συνιστάται η εφαρμογή να γίνεται σε θερμοκρασίες μεταξύ 10 °C και 25 °C. 4.Το προϊόν εκδηλώνει την αποτελεσματικότητά του όταν τα ζιζάνια έχουν πλήρως εμφανιστεί, και μέχρι να φτάσουν τα 10 φύλλα. 5.Εάν βρέξει σε διάστημα μισής ώρας μετά από τον ψεκασμό, τότε αυτός δεν πρέπει να επαναληφθεί, διότι δεν επηρεάζεται η αποτελεσματικότητά του. 6.Πριν από την εφαρμογή LENTAGRAN, μπορεί να έχει χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε ζιζανιοκτόνο, πριν από τη σπορά ή πριν ή μετά την εμφάνιση ζιζανίων. Ανθεκτικά ζιζάνια: Περικοκλάδα (Convolvulus arvensis) Λειβαδοπόα (Poa trivialis) Εκουίζετον το αρουραίον (Equiselum arvense) Ανεμόχορτο (Apera spica venti) Πολυκόμπι (Polygonum aviculare) Κοινή παπαρούνα (Papaver rhoeas) Σινάπι άγριο ή βρούβα (Sinapis arvensis) Κοινός αγριοπανσές (Viola arvensìs) Ραπανίδα ή άγριο ράπανο (Raphanus raphanistrum) Κίρσιο (Cirsium arvense) Αλωπέκουρος ή Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides) Αγριοβρώμη (Avena fatua) Διαχείριση ανθεκτικότητας: Η δραστική ουσία pyridate ανήκει στη χημική ομάδα των φαινυλοπυριδαζινών και ειδικότερα στην Ομάδα Τρόπου Δράσης C3, σύμφωνα με την ταξινόμηση της επιτροπής HRAC (Herbicides Resistance Action Committee), χωρίς να εμφανίζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα με καμιά από τις γνωστές ομάδες ζιζανιοκτόνων. Εάν διαπιστωθούν περιπτώσεις μειωμένης αποτελεσματικότητας, οι εφαρμογές που ακολουθούν θα πρέπει να γίνονται με σκευάσματα διαφορετικής ομάδας. Σε περίπτωση εφαρμογής του προϊόντος σε αγρό με παρακείμενη καλλιέργεια ζαχαροτεύτλων, να αφήσετε μεταξύ τους μια αψέκαστη ζώνη προστασίας 3 μέτρων.
Συνδυαστικότητα:
Δεν συνδυάζεται με άλλα σκευάσματα.
Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.
Για μείωση του κινδύνου εμφάνισης φυτοτοξικότητας συνιστώνται τα παρακάτω:
Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε θερμοκρασίες κάτω των 5°C ή/και αν προβλέπονται νύχτες παγετού, με χαμηλές θερμοκρασίες και υψηλή υγρασία.
Μην εφαρμόζετε το προϊόν όταν τα φύλλα των ζιζανίων είναι βρεγμένα ή όταν προβλέπεται βροχή σε διάστημα κάτω των 2 ωρών από την εφαρμογή.
Μην προσθέτετε μεταλλικά ή διαβρεκτικά έλαια.
Αποφύγετε τη διαφυγή ψεκαστικού υγρού προς παρακείμενες ή ευαίσθητες καλλιέργειες όπως αμπέλι, ζαχαρότευτλα, τομάτες, κινέζικο λάχανο και Σουηδικό γογγύλι, διότι μπορεί να προκληθεί ζημιά.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
Κουτί 200 γραμμαρίων και του 1 κιλού (περιέχει είτε 1 σακ. είτε 5x200 γραμ.). Κουτί χάρτινο με εσωτερική υδατοδιαλυτή σακούλα (PVA).
Σακούλα 200 γραμμαρίων, του 1κιλού και των 2, 5, 10, 15, 20 κιλών. Σακούλα (Χαρτί/ΡΕ ή άλλο σύνθετο υλικό π.χ. PE TER/AL/PE) με εσωτερική υδατοδιαλυτή σακούλα (PVA) (μία ή πολλές των 200 γραμ. ή του ενός (1) κιλού).

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Αμοιβαία αναγνώριση (άρθρο 40)
Λήξη έγκρισης: 31/12/2016
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
BELCHIM CROP PROTECTION N.V.
Technologielaan 7
1840
Londerzeel
BELGIUM
TEL: +32(0)52 319218
FAX: +32(0)52 301135
e-mail: Egbert.panman@belchim.com
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
Belchim Criop Protection Greece ΜΕΠΕ
Ακτή Μιαούλη 93
185 38
Πειραιάς
e-mail: neny.gouma@starfitness.gr

Επιστροφή στην σελίδα ΦΑΚΕΣ