ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - GOLTIX 70 SC - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - GOLTIX 70 SC

πολυκόµπια: Πλατύφυλλα Ετήσια ζιζάνια

GOLTIX 70 SC

Metamitron 70%

Συμπ. Αιώρημα (SC) / Βοηθητικές ουσίες: 40.5%


Οδηγίες εφαρμογής για ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

Δόσεις σκευάσματος

Τραχύ Βλήτο (Amaranthus retroflexus)
Κοινό Ηλιοτρόπιο (Heliotropium europaeum)
Αγριοντοματιά
Στύφνος
(Solanum nigrum)
100 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Χοιροβότανο (Picris echioides)
Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)
Ζωχός (Sonchus oleraceus)
Μικρή Τσουκνίδα (Urtica urens)
200-250 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Λουβουδιά (Chenopodium album)
Τάτουλας (Datura stramonium)
100-400 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)
Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium)
200-400 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Πλατύφυλλα Ετήσια,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 25 - 40 λίτρα / στρέμμα
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1 έως 3
Επιπλέον οδηγίες:
«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια ήσσονος σημασίας Παντζάρι από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».
Για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων α. Προφυτρωτικά, αμέσως μετά τη σπορά: Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους (200 -400 κυβ.εκ./στρέμμα) και Μεταφυτρωτικά: Ψεκασμός μετά το φύτρωμα των τεύτλων όταν τα τεύτλα έχουν 2-4 φύλλα και τα ζιζάνια έως 4-6 φύλλα. (50-200 κυβ.εκ./στρέμμα) β. Μεταφυτρωτικά: Ψεκασμός μετά το φύτρωμα των τεύτλων όταν τα τεύτλα έχουν 2-4 φύλλα και τα ζιζάνια έως 4-6 φύλλα. (100 κ.εκ./ στρέμμα) γ. Προφυτρωτικά, αμέσως μετά τη σπορά: (200-250) + (120-150) κ.εκ./ στρέμμα ETHOFUMESATE AΛΦΑ 50 SC ή ETHOSAT 50 SC Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους δ. Μεταφυτρωτικά: (62.5-100)+ (37.4-60) κ.εκ./ στρέμμαETHOFUMESATE AΛΦΑ 50 SC ή ETHOSAT 50 SC Ψεκασμός μετά το φύτρωμα των τεύτλων όταν τα τεύτλα έχουν 2-4 φύλλα και τα ζιζάνια έως 4-6 φύλλα.
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή: Δεν ορίζεται, λόγω του χρόνου εφαρμογής του προϊόντος
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για τη καταπολέμηση ετησίων πλατύφυλλων ζιζανίων στις καλλιέργειες ζαχαρότευτλα και κτηνοτροφικά τεύτλα. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες αλλά και από το φύλλωμα των ζιζανίων. Αναστέλλει την φωτοσύνθεση.
Μέθοδος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του εδάφους, με μπεκ τύπου σκούπας, πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 ατμ., με σταθερή ταχύτητα και υπό συνεχή ανάδευση.
1.Η προφυτρωτική εφαρμογή συνιστάται σε εδάφη με επιφανειακή υγρασία και καλή προετοιμασία. Να αποφεύγεται η εφαρμογή σε πολύ ελαφρά ή σε οργανικά εδάφη. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται εάν ακολουθήσει βροχή ή τεχνητή βροχή.
2.Η μεταφυτρωτική εφαρμογή δίνει καλύτερα αποτελέσματα από τη προφυτρωτική σε βαρειά εδάφη. Ο ψεκασμός γίνεται από το στάδιο των δύο πρώτων πραγματικών φύλλων των τεύτλων όταν δεν έχει προηγηθεί ψεκασμός προφυτρωτικά ή ψεκάστηκε μόνο GOLTIX και από το στάδιο των τεσσάρων πραγματικών φύλλων όταν έχει προηγηθεί προφυτρωτικός ψεκασμός με άλλα ζιζανιοκτόνα.
3.Η συνολική ποσότητα σκευάσματος / καλλιεργητική περίοδο δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 500 κ.εκ./στρ.
*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια του παντζαριού, του σπανακιού και του σέσκουλου από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».
Για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, να χρησιμοποιούνται ζιζανιοκτόνα διαφορετικών χημικών ομάδων, με διαφορετικούς τρόπους δράσης στα ίδια χωράφια.
Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μπορούν να σπαρούν, εκτός από Ζαχαρότευτλα και κτηνοτροφικά τεύτλα, αρακάς, κουκιά, πατάτες καθώς και αραβόσιτος αφού προηγηθεί άροση (15-20 εκ.).
Μην σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια, εκτός από τις παραπάνω, πριν περάσουν τουλάχιστον 4 μήνες από την εφαρμογή και αφού γίνει άροση και καλλιέργεια του εδάφους σε βάθος 15 – 20 εκ.
-103 ημέρες για την είσοδο των ζώων.
Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό (1 ημέρα) για τους ανθρώπους.
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Η προφυτρωτική εφαρμογή συνιστάται σε εδάφη με επιφανειακή υγρασία και καλή προετοιμασία. Να αποφεύγεται η εφαρμογή σε πολύ ελαφρά ή σε οργανικά εδάφη. Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται εάν ακολουθήσει βροχή ή τεχνητή βροχή. 2.Η μεταφυτρωτική εφαρμογή δίνει καλύτερα αποτελέσματα από τη προφυτρωτική σε βαρειά εδάφη. Ο ψεκασμός γίνεται από το στάδιο των δύο πρώτων πραγματικών φύλλων των τεύτλων όταν δεν έχει προηγηθεί ψεκασμός προφυτρωτικά ή ψεκάστηκε μόνο GOLTIX και από το στάδιο των τεσσάρων πραγματικών φύλλων όταν έχει προηγηθεί προφυτρωτικός ψεκασμός με άλλα ζιζανιοκτόνα. 3.Η συνολική ποσότητα σκευάσματος / καλλιεργητική περίοδο δεν πρέπει να ξεπεράσει τα 500 κ.εκ./στρ. *«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια του παντζαριού, του σπανακιού και του σέσκουλου από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος». Για αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, να χρησιμοποιούνται ζιζανιοκτόνα διαφορετικών χημικών ομάδων, με διαφορετικούς τρόπους δράσης στα ίδια χωράφια. Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μπορούν να σπαρούν, εκτός από Ζαχαρότευτλα και κτηνοτροφικά τεύτλα, αρακάς, κουκιά, πατάτες καθώς και αραβόσιτος αφού προηγηθεί άροση (15-20 εκ.). Μην σπέρνετε ή φυτεύετε άλλη καλλιέργεια, εκτός από τις παραπάνω, πριν περάσουν τουλάχιστον 4 μήνες από την εφαρμογή και αφού γίνει άροση και καλλιέργεια του εδάφους σε βάθος 15 – 20 εκ. -103 ημέρες για την είσοδο των ζώων. Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό (1 ημέρα) για τους ανθρώπους.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Είναι εκλεκτικό για την καλλιέργεια των ζαχαρότευτλων και κτηνοτροφικών τεύτλων και δεν παρουσιάζει καμία φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις συνιστώμενες οδηγίες χρήσης και τον τρόπο εφαρμογής.
Σε περιπτώσεις έντονης ηλιοφάνειας και υψηλής θερμοκρασίας συνιστάται ο ψεκασμός να γίνεται τις απογευματινές ώρες.
Συνδυαστικότητα:
Στις μεταφυτρωτικές εφαρμογές μπορεί να εφαρμοστεί σε μίγμα με το ETHOFUMESATE AΛΦΑ 50 SC ή το ETHOSAT 50 SC.
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Metamitron 0.01 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Επανέγκριση (άρθρο 80.5). Σκευάσματα που υπέβαλαν φάκελο προ 6/2011 και εγκρίθηκαν με το ΠΔ 115
Λήξη έγκρισης: 31/08/2024
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
ADAMA AGAN Ltd (7710201 - Ashdod)
Northern Industrial Zone, P.O. Box 262
7710201
Ashdod
ISRAEL
TEL: +972 526080163
FAX: +972 3232 1315
e-mail: yuval.ronen@adama.com
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
INTEREXPO Α.Ε.
ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
715 00
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Λεωφόρος Κηφισίας 44, Κτήριο Γ
151 25
Μαρούσι
TEL: 211 1205580
FAX: 211 120 5590
e-mail: technical@adama.com

Επιστροφή στην σελίδα ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ