ΑΜΠΕΛΙ: Επιτραπέζιες Ποικιλίες - PLEDGE 50 WP - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΑΜΠΕΛΙ: Επιτραπεζιες Ποικιλιες - PLEDGE 50 WP

πολυκόµπια: Πλατύφυλλα Ετήσια ζιζάνια

PLEDGE 50 WP

Flumioxazine 50%

Βρέξιμη Σκόνη (WP) / Βοηθητικές ουσίες: 47.92%


Οδηγίες εφαρμογής για ΑΜΠΕΛΙ: Επιτραπέζιες Ποικιλίες:

Δόσεις σκευάσματος

Ήρα (Lolium sp.)
Φάλαρη (Phalaris sp.)
Αγριοβρώμες (Avena sp.)
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)
Αγριοκρίθαρο (Hordeum murinum)
Κοινή Πόα (Poa annua)
Σετάρια (Setaria sp.)
Αναγαλλίδα (Anagallis arvensis)
Βλήτο (Amaranthus sp.)
Ανθεμίδα (Anthemis sp.)
Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris)
Κεράστιο (Cerastium arvense)
Λουβουδιά (Chenopodium album)
Κόνυζα (Conyza sp.)
Βελονίδα (Erodium cicutarium)
Γαλατσίδα (Euphorbia sp.)
Κοινό Ηλιοτρόπιο (Heliotropium europaeum)
Αγροϊβίσκος (Hibiscus trionum)
Δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule)
Κοινή Παπαρούνα (Papaver rhoeas)
Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)
Γλυστρίδα (Αντράκλα) (Portulaca oleracea)
Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum)
Μαρτιάκος (Senecio vulgaris)
Σισύμπριο (Sisymbrium sp.)
Αγριοντοματιά
Στύφνος
(Solanum nigrum)
Ζωχός (Sonchus sp.)
Στελλάρια (Stellaria sp.)
Τριβόλι (Tribulus terrestris)
Μικρή Τσουκνίδα (Urtica urens)
Βερόνικα (Veronica sp.)
Κίρσιο (Cirsium arvense)
Γεράνι (Geranium sp.)
Μολόχα (Malva sp.)
30-120 γραμμάρια στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Πλατύφυλλα Ετήσια,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 - 40 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Εφαρμογή: Προφυτρωτικά
Κατευθυνόμενος ψεκασμός στο έδαφος, προφυτρωτικά των ζιζανίων. Εφαρμογή κατά την περίοδο του ληθάργου σε πρέμνα ηλικίας άνω των 4 ετών. Εάν οι οφθαλμοί είναι σε απόσταση από το έδαφος μικρότερη των 40cm να εφαρμόζεται το αργότερο 3 εβδομάδες πριν την έκπτυξη των οφθαλμών.
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 90
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Μη διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο, με προφυτρωτική κυρίως δράση, εναντίον ετήσιων πλατύφυλλων και αγροστωδών ζιζανίων σε καλλιέργειες αμπέλου, ελιάς, εσπεριδοειδών και βαμβακιού. Δρα ως αναστολέας βιοσύνθεσης της χλωροφύλλης (παρεμπόδιση του ενζύμου οξειδάση του πρωτοπορφυρινογόνου PPG-O).
Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός σε γυμνό έδαφος.
Για αμπέλι, ελιά και εσπεριδοειδή
-Φυτρωμένα ζιζάνια σε νεαρό στάδιο (2-4 φύλλα) θα καταπολεμηθούν επίσης. Σε περίπτωση παρουσίας ικανού αριθμού φυτρωμένων ζιζανίων, συνίσταται η μεγαλύτερη προτεινόμενη δόση ανά καλλιέργεια.
-Σε περίπτωση παρουσίας στον αγρό ζιζανίων μεγαλύτερου σταδίου ανάπτυξης, πρέπει να προηγηθεί είτε η καταστροφή τους με σκεύασμα glyphosate 36 SL (στην εγκεκριμένη δοσολογία του) είτε το Pledge 50 WP να χρησιμοποιηθεί ως μίγμα βυτίου (στην δόση των 40γρ/στρέμμα) με glyphosate 36 SL (στην εγκεκριμένη δοσολογία του).
-Διάρκεια δράσης: 4-6 μήνες, ανάλογα με την δόση. Οι μέγιστες δόσεις παρέχουν τη μεγαλύτερη διάρκεια προστασίας.
-Οι μικρότερες δόσεις συνίστανται σε ελαφρά – μέσης σύστασης εδάφη καθώς και σε αναμενόμενη χαμηλή πυκνότητα ζιζανίων, ενώ οι υψηλότερες δόσεις συνίστανται σε βαριά εδάφη και σε αναμενόμενη υψηλή πυκνότητα ζιζανίων.
-Αν δεν βρέξει τις πρώτες 10 ημέρες μετά την εφαρμογή, συνιστάται πότισμα.
Στον ίδιο αγρό, το επόμενο φθινόπωρο μπορεί να σπαρεί μόνο σιτάρι αφού προηγηθεί βαθιά άροση.
Συνθήκες εφαρμογής: Για αμπέλι, ελιά και εσπεριδοειδή -Φυτρωμένα ζιζάνια σε νεαρό στάδιο (2-4 φύλλα) θα καταπολεμηθούν επίσης. Σε περίπτωση παρουσίας ικανού αριθμού φυτρωμένων ζιζανίων, συνίσταται η μεγαλύτερη προτεινόμενη δόση ανά καλλιέργεια. -Σε περίπτωση παρουσίας στον αγρό ζιζανίων μεγαλύτερου σταδίου ανάπτυξης, πρέπει να προηγηθεί είτε η καταστροφή τους με σκεύασμα glyphosate 36 SL (στην εγκεκριμένη δοσολογία του) είτε το Pledge 50 WP να χρησιμοποιηθεί ως μίγμα βυτίου (στην δόση των 40γρ/στρέμμα) με glyphosate 36 SL (στην εγκεκριμένη δοσολογία του). -Διάρκεια δράσης: 4-6 μήνες, ανάλογα με την δόση. Οι μέγιστες δόσεις παρέχουν τη μεγαλύτερη διάρκεια προστασίας. -Οι μικρότερες δόσεις συνίστανται σε ελαφρά – μέσης σύστασης εδάφη καθώς και σε αναμενόμενη χαμηλή πυκνότητα ζιζανίων, ενώ οι υψηλότερες δόσεις συνίστανται σε βαριά εδάφη και σε αναμενόμενη υψηλή πυκνότητα ζιζανίων. -Αν δεν βρέξει τις πρώτες 10 ημέρες μετά την εφαρμογή, συνιστάται πότισμα. Στον ίδιο αγρό, το επόμενο φθινόπωρο μπορεί να σπαρεί μόνο σιτάρι αφού προηγηθεί βαθιά άροση.
Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
1.Υδατοδιαλυτά σακουλάκια μέσα σε σακούλα και σε κουτί 200 g, 400 g, 600g, 800g, 1kg, 1,2 kg, 1,4 kg, 1,6kg Υδατοδιαλυτά σακουλάκια (PVAL-Film/450mm/ 35µm) μέσα σε σακούλα πολυαιθυλενίου & σε κουτί χάρτινο.
2.Υδατοδιαλυτά σακουλάκια μέσα σε σακούλα 200 g, 400 g, 600g, 800g, 1kg, 1,2 kg, 1,4 kg, 1,6kg Υδατοδιαλυτά σακουλάκια (PVAL-Film / 450mm / 35µm) μέσα σε σακούλα πολυαιθυλενίου ή LDPE ή PET 12/Alu 8/PE 100 my.

Τύπος έγκρισης: Οριστική έγκριση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1107/2009
Λήξη έγκρισης: 30/06/2022
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS08+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.S
Parc d’Affaires de Crecy - 10A Rue de la Voie Lactee
69370
Saint Didier au Mont d’Or
FRANCE
TEL: +33 (0)4 78643250
FAX: +33 (0)4 78 47 25 45
e-mail: Florence.ROUX@sumitomo-chem.fr
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε.
1o χλμ. Λεωφόρου Παιανίας - Μαρκοπούλου
19002
Παιανία
TEL: 210 6800900
FAX: 210 6833488
e-mail: info@hellafarm.gr

Επιστροφή στην σελίδα ΑΜΠΕΛΙ: Επιτραπέζιες Ποικιλίες