ΚΡΙΘΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ - FOSBURI 600 SC - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΚΡΙΘΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ - FOSBURI 600 SC

ραπανίδα: Πλατύφυλλα Ετήσια ζιζάνια

FOSBURI 600 SC

Flufenacet 40% / Diflufenican 20%

Συμπ. Αιώρημα (SC) / Βοηθητικές ουσίες: 49.41%


Οδηγίες εφαρμογής για ΚΡΙΘΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ:

Δόσεις σκευάσματος

Ήρα (Lolium sp.)
Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides)
Ανεμόχορτο (Apera spica-venti)
Κοινή Πόα (Poa annua)
Κοινό Χαμομήλι (Matricaria chamomilla)
Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)
Μεγαλόκαρπη Κολλητσίδα (Galium aparine)
Γεράνι (Geranium dissectum)
Δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule)
Κοινή Παπαρούνα (Papaver rhoeas)
Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum)
Ρανούνκουλος
Βατράχια
(Ranunculus arvensis)
Άγριο Σινάπι (Sinapis arvensis)
Στελλάρια (Stellaria media)
Βερόνικα (Veronica persica)
Βερόνικα (Veronica hederifolla)
Ποικιλόχρ. Αγριοπανσές (Viola tricolor)
Βερόνικα (Veronica arvensis)
60 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Πλατύφυλλα Ετήσια,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 - 30 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Εφαρμογή: Μεταφυτρωτικά
Εφαρμογή το φθινόπωρο όταν η καλλιέργεια είναι στο στάδιο των 1-3 πραγματικών φύλλων (BBCH 11-13) και: τα αγρωστώδη ζιζάνια είναι στο στάδιο πριν το φύτρωμα και μέχρι το στάδιο των 3 φύλλων, ενώ τα πλατύφυλλα ζιζάνια είναι στο στάδιο πριν το φύτρωμα και μέχρι το στάδιο των 4 φύλλων.
Μέθοδος εφαρμογής: ψεκασμός φυλλώματος
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε μαλακό σιτάρι και κριθάρι. Το diflufenican είναι ζιζανιοκτόνο επαφής που χαρακτηρίζεται από περιορισμένη μετακίνηση καθώς και από μεγάλη υπολειμματική διάρκεια. Δρα αναστέλλοντας τη βιοσύνθεση των καροτενοειδών προκαλώντας έντονο μεταχρωματισμό ή λεύκανση των νεαρών ζιζανίων. Το κόκκινο-πορφυρό χρώμα του φυλλώματος το οποίο συχνά παρατηρείται μετά την εφαρμογή είναι αποτέλεσμα του στρες που προκαλείται από την έλλειψη των καροτενοειδών. Στη συνέχεια, τα νεαρά ζιζάνια νεκρώνονται. Το flufenacet είναι εκλεκτικό διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο που μετακινείται κυρίως αποπλαστικά και εφαρμόζεται για την καταπολέμηση ετήσιων ζιζανίων. Δρα παρεμποδίζοντας τη διαίρεση και την αύξηση των μεριστωματικών κυττάρων με αποτέλεσμα να σταματά η αύξηση του ριζικού συστήματος και να διακόπτεται η ανάπτυξη των ζιζανίων, τα οποία τελικά νεκρώνονται. Το diflufenican και το flufenacet απορροφούνται κυρίως από τη ρίζα αλλά και από το φύλλωμα των νεαρών ζιζανίων.
Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός φυλλώματος με ψεκαστήρα χαμηλής πίεσης και ακροφύσια τύπου σκούπας.
Καταπολεμούμενα ζιζάνια:
Eυαίσθητα ζιζάνια
Κονή Πόα (Poa annua, POAAN), Ανεμόχορτο (Apera spica-venti, APESV), Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides, ALOMY), Ήρα (Lolium sp., LOLSS), Παπαρούνα (Papaver rhoeas, PAPRH), Καπνόχορτο (Fumaria officinalis, FUMOF), Μεγαλόκαρπη Κολλητσίδα (Galium aparine, GALAP), Δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule, LAMAM), Άγριο Σινάπι (Sinapis arvensis, SINAR), Στελλάρια (Stellaria media, STEME), Αγριοπανσές (Viola tricolor, VIOTR), Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum, RAPRA), Ρανούνκουλος (Ranunculus arvensis, RANAR), Βερονίκη (Veronica arvensis, V. persica, V. hederifolia, VERAR, VERPE, VERHE), Γεράνιο (Geranium dissectum, GERDI), Χαμομήλι (Matricaria chamomilla, MATCH).
Συνθήκες εφαρμογής: Καταπολεμούμενα ζιζάνια: Eυαίσθητα ζιζάνια Κονή Πόα (Poa annua, POAAN), Ανεμόχορτο (Apera spica-venti, APESV), Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides, ALOMY), Ήρα (Lolium sp., LOLSS), Παπαρούνα (Papaver rhoeas, PAPRH), Καπνόχορτο (Fumaria officinalis, FUMOF), Μεγαλόκαρπη Κολλητσίδα (Galium aparine, GALAP), Δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule, LAMAM), Άγριο Σινάπι (Sinapis arvensis, SINAR), Στελλάρια (Stellaria media, STEME), Αγριοπανσές (Viola tricolor, VIOTR), Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum, RAPRA), Ρανούνκουλος (Ranunculus arvensis, RANAR), Βερονίκη (Veronica arvensis, V. persica, V. hederifolia, VERAR, VERPE, VERHE), Γεράνιο (Geranium dissectum, GERDI), Χαμομήλι (Matricaria chamomilla, MATCH).
Φυτοτοξικότητα:
Δεv είναι φυτoτoξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες για τις συνιστώμενες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό: Φιάλη/ Δοχείο. 100 κ.εκ. έως 15 λίτρα. HDPE.

Τύπος έγκρισης: Αμοιβαία αναγνώριση (άρθρο 40)
Λήξη έγκρισης: 31/10/2021
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS08+GHS09

Επιστροφή στην σελίδα ΚΡΙΘΑΡΙ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ