ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ - ARIGO 51 WG - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ - ARIGO 51 WG

ραπανίδα: Πλατύφυλλα Ετήσια ζιζάνια

ARIGO 51 WG

Mesotrione 36% / Nicosulfuron 12% / Rimsulfuron 3%

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG) / Βοηθητικές ουσίες: 44.55%


Οδηγίες εφαρμογής για ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ:

Δόσεις σκευάσματος

Αγριοβρώμη (Avena fatua)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Κοινή Πόα (Poa annua)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Σπονδυλωτή Σετάρια (Setaria verticillata)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Πράσινη Σετάρια (Setaria viridis)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Σετάρια (Setaria glauca)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Άγρωστη (Agrostis stolonifera)
Έλυμος (Elymus repens)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Πολυετής Ήρα (Lolium perenne)
Πάνικο (Panicum dichotomiflorum)
Πάνικο (Panicum miliaceum)
Βέλιουρας Από Ριζώματα (Sorghum halepense)
Καλινσόγκα (Galinsoga sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Τραχύ Βλήτο (Amaranthus retroflexus)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αστροφάγι (Atriplex patula)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Λουβουδιά (Chenopodium album)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Τάτουλας (Datura stramonium)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Μεγαλόκαρπη Κολλητσίδα (Galium aparine)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Ψευδή Χαμομήλι Ή Καπνόχορτο (Matricaria (Tripleurospermum) inodora/perforata (inodorum/perforatum))(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Ηλίανθος (Helianthus annuus)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Πορφυρό Λάμιο (Lamium purpureum)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Σκαρολάχανο (Mercurialis annua)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αγριοπιπεριά (Persicaria maculosa)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Ραπανίδα (Raphanus raphanistrum)
Μαρτιάκος (Senecio sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Άγριο Σινάπι (Sinapis arvensis)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αγριοντοματιά
Στύφνος
(Solanum nigrum)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Τραχύς Ζωχός (Sonchus asper)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Στελλάρια (Stellaria sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Θλάσπι (Thlaspi arvense)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Βερόνικα (Veronica persica)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αγκαθι (Xanthium sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αγριο Φαγόπυρο (Fallopia convolvulus)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Άγριο Γογγύλι (Brassica napus)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Λαπάτσα (Persicaria lapathifolia)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Κίρσιο (Cirsium arvense)
Πολυετής Ζωχός (Sonchus arvensis)
Γεράνι (Geranium sp.)
33+επιφανειοδραστικό γραμμάρια στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Αγρωστώδη Πολυετή, Πλατύφυλλα Ετήσια, Χρήση ησσονος σηµασίας ζιζάνια (όσα αναφέρουν τη σχετική ένδειξη),
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 - 40 λίτρα / στρέμμα
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1 έως 2
Εφαρμογή: Μεταφυτρωτικά
1 έως 2* Σε περίπτωση κλιμακωτής φύτρωσης, πραγματοποιήστε μία πρώτη εφαρμογή με Arigo® σε δοσολογία 16,5 g/ ανά στρέμμα, που ακολουθείται από μία συμπληρωματική εφαρμογή σε δοσολογία 16,5 g/ ανά στρέμμα, χωρίς όμως η συνολική δοσολογία του Arigo® να ξεπεράσει τα 33 g/ ανά στρέμμα. Στην περίπτωση αυτή, αφήστε να περάσει τουλάχιστον μία εβδομάδα ανάμεσα στις δύο εφαρμογές.
Για την καλλιέργεια "ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ": Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για χρήση "ήσσονος σημασίας" όπως φαίνεται στη παραπάνω σχετική λιστα με τις δόσεις εφαρμογής του σκευάσματος.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο, για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες αραβοσίτου. Το Mesotrione ανήκει στην οικογένεια στην ομάδα των τρικετόνων. Σε είδη ευπαθών ζιζανίων, η ένωση αναστέλλει το ένζυμο HPPD (hydroxy phenylpyruvate dioxygenase), το οποίο είναι βασικός καταλύτης στην πορεία της βιοσύνθεσης, που οδηγεί, μέσω του ομογεντισικού οξέος (HGA) και της πλαστοκινόνης σε καροτενοειδή. Το ένζυμο HPPD καταλύει τον σχηματισμό HGA από το υπόστρωμα του p-υδροξυφαινυλικού πυροσταφυλικού οξέος (HPPA). Επειδή το mesotrione είναι δομικά παρόμοιο με το συγκεκριμένο υπόστρωμα, ενεργεί με ανταγωνιστική αναστολή. Τα καροτενοειδή είναι βασικά συστατικά στην παραγωγή χλωροφύλλης και οποιαδήποτε αναστολή αυτής της διαδικασίας οδηγεί σε λεύκανση των φυτικών ιστών. Τα nicosulfuron και rimsulfuron ανήκουν στην ομάδα των σουλφονυλουριών. Και οι δύο δραστικές ουσίες δρουν κύρια από το φύλλωμα και λιγότερο από τις ρίζες ωστόσο, μπορεί να παρατηρηθεί ελάχιστη υπολειμματική δράση σε εδάφη με χαμηλή οργανική ύλη, αμμώδη υπό ιδανικές συνθήκες υγρασίας. Γενικά, το ARIGO 51WG καταπολεμά τα ζιζάνια μέσω δράσης στα φύλλα και τις ρίζες. Το ARIGO 51WG αποδίδει καλύτερα όταν εφαρμόζεται σε ενεργά αναπτυσσόμενα ζιζάνια.
Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος. Το ARIGO 51WG εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά σε καλλιέργειες, χρησιμοποιώντας ψεκαστήρες κάλυψης τοποθετημένους σε τρακτέρ και κατευθυνόμενους στο έδαφος και όγκους που κυμαίνονται μεταξύ 20–40 λιτ/στρ.
1.Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν ο ψεκασμός γίνεται όταν τα ζιζάνια είναι
μικρά και στο στάδιο της ζωηρής ανάπτυξής τους.
2.Δε θα πρέπει να εφαρμόζεται αν τα φυτά βρίσκονται σε δυσμενείς συνθήκες για την ανάπτυξη
τους λόγο παγετού, ξηρασίας, υγρασίας, ασθενειών, παρασίτων , έλλειψης θρεπτικών ουσιών
και / ή άλλων συνθηκών. Η εφαρμογή σε ιδιαίτερα ελαφρύ αμμώδες έδαφος αυξάνει τον
κίνδυνο από τους προαναφερθέντες παράγοντες καταπόνησης.
3.Εφαρμόστε το ARIGO 51WG όταν η θερμοκρασία είναι μεταξύ 4°C και 25°C. Μην εφαρμόζετε το ARIGO 51WG όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 5°C για μεγάλο διάστημα ή έχει διαφορά περισσότερο από 17°C μεταξύ ημέρας και νύχτας.
4.Μην εφαρμόζετε το ARIGO 51WG όταν η θερμοκρασία είναι ανώτερη των 35°C και σε έντονη
ηλιοφάνεια.
5.Όταν η χρήση του Arigo® γίνεται σε περίοδο υψηλής θερμοκρασίας, συνιστάται οι εφαρμογές
να γίνονται νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, ώστε να επικρατούν πιο ευνοϊκές συνθήκες
θερμοκρασίας και υγρασίας και να περιοριστεί ο κίνδυνος πολύ γρήγορης εξάτμισης του
διαλύματος.
6.Η προσθήκη μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού VIVOLT σε αναλογία 0.1% κατ’ όγκο ή λαδιού Codacide EC στη δόση των 125 κ.εκ./στρέμμα είναι απαραίτητη για τη δράση του
ζιζανιοκτόνου.
7.Μην εφαρμόζετε το ARIGO 51WG σε βρεγμένα φυτά (βροχή ή δροσιά).
8.Για την καλύτερη δυνατή διείσδυση του Arigo® στα φυτά, απαιτείται χρονικό διάστημα
τουλάχιστον 4 ωρών ανάμεσα σε εφαρμογή και βροχή.
9.Να μην εφαρμόζεται σε αραβόσιτο που έχει περάσει το στάδιο των οκτώ φύλλων.
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Τα καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν ο ψεκασμός γίνεται όταν τα ζιζάνια είναι μικρά και στο στάδιο της ζωηρής ανάπτυξής τους. 2.Δε θα πρέπει να εφαρμόζεται αν τα φυτά βρίσκονται σε δυσμενείς συνθήκες για την ανάπτυξη τους λόγο παγετού, ξηρασίας, υγρασίας, ασθενειών, παρασίτων , έλλειψης θρεπτικών ουσιών και / ή άλλων συνθηκών. Η εφαρμογή σε ιδιαίτερα ελαφρύ αμμώδες έδαφος αυξάνει τον κίνδυνο από τους προαναφερθέντες παράγοντες καταπόνησης. 3.Εφαρμόστε το ARIGO 51WG όταν η θερμοκρασία είναι μεταξύ 4°C και 25°C. Μην εφαρμόζετε το ARIGO 51WG όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από 5°C για μεγάλο διάστημα ή έχει διαφορά περισσότερο από 17°C μεταξύ ημέρας και νύχτας. 4.Μην εφαρμόζετε το ARIGO 51WG όταν η θερμοκρασία είναι ανώτερη των 35°C και σε έντονη ηλιοφάνεια. 5.Όταν η χρήση του Arigo® γίνεται σε περίοδο υψηλής θερμοκρασίας, συνιστάται οι εφαρμογές να γίνονται νωρίς το πρωί ή αργά το βράδυ, ώστε να επικρατούν πιο ευνοϊκές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας και να περιοριστεί ο κίνδυνος πολύ γρήγορης εξάτμισης του διαλύματος. 6.Η προσθήκη μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού VIVOLT σε αναλογία 0.1% κατ’ όγκο ή λαδιού Codacide EC στη δόση των 125 κ.εκ./στρέμμα είναι απαραίτητη για τη δράση του ζιζανιοκτόνου. 7.Μην εφαρμόζετε το ARIGO 51WG σε βρεγμένα φυτά (βροχή ή δροσιά). 8.Για την καλύτερη δυνατή διείσδυση του Arigo® στα φυτά, απαιτείται χρονικό διάστημα τουλάχιστον 4 ωρών ανάμεσα σε εφαρμογή και βροχή. 9.Να μην εφαρμόζεται σε αραβόσιτο που έχει περάσει το στάδιο των οκτώ φύλλων.
Φυτοτοξικότητα:
-Το σκεύασμα δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Ορισμένες φορές εμφανίζεται ελαφρύ παροδικό κιτρίνισμα κατά τις πρώτες ημέρες μετά τον ψεκασμό, το οποίο ωστόσο δεν έχει βαρύτητα ή συνέπεια για την καλλιέργεια.
-Να μη χρησιμοποιείται όταν ο αραβόσιτος βρίσκεται σε καταπόνηση λόγο έλλειψη υγρασίας και σε θερμοκρασίες πάνω από 25°C και κάτω από 4°C.
-Να μην εφαρμόζεται σε καλλιέργειες στις οποίες έγινε χρήση διασυστηματικού κοκκώδους οργανοφωσφορικού εντομοκτόνου κατά τη σπορά.
-Μην αναμιγνύετε στη δεξαμενή το ARIGO 51WG με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
Αν απαιτείται μία εφαρμογή με bentazone, θα πρέπει να υπάρχει μία καθυστέρηση τουλάχιστον μίας εβδομάδας μεταξύ των επεμβάσεων.
Αν είναι απαραίτητος ο ψεκασμός φυλλώματος με οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα πρέπει να αφήνετε ένα διάστημα τουλάχιστον μίας εβδομάδας μεταξύ των δύο εφαρμογών.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος (γραμμάρια)-Υλικό: Φιάλη 250, 300, 330, 500, 600, 660, 990, 1000,
1650, 2000, 3300. HDPE.

Τύπος έγκρισης: Αμοιβαία αναγνώριση (άρθρο 40)
Λήξη έγκρισης: 31/12/2019
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Επικίνδυνο για το περιβάλλον (GHS09)

Επιστροφή στην σελίδα ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ