ΚΡΙΘΑΡΙ - GRANSTAR 50 SG - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΚΡΙΘΑΡΙ - GRANSTAR 50 SG

σισύμπριο: Πλατύφυλλα Ετήσια ζιζάνια

GRANSTAR 50 SG

Tribenuron-methyl methyl 50%

Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG) / Βοηθητικές ουσίες: 47.4%


Οδηγίες εφαρμογής για ΚΡΙΘΑΡΙ:

Δόσεις σκευάσματος

Ανθεμίδα (Anthemis arvensis)
Μπιφόρα (Bifora radians)
Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris)
Κοινό Χαμομήλι (Matricaria chamomilla)
Αγριομαργαρίτα (Chrysanthemum segetum)
Μεγαλόκαρπη Κολλητσίδα (Galium aparine)
Μικρόκαρπη Κολλητσίδα (Galium spurium)
Κοινή Παπαρούνα (Papaver rhoeas)
Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)
Άγριο Σινάπι (Sinapis arvensis)
Σισύμπριο (Sisymbrium sp.)
Στελλάρια (Stellaria media)
Αγριόβικος (Vicia sp.)
Κοινός Αγριοπανσές (Viola arvensis)
Κίρσιο (Cirsium arvense)
2-3 γραμμάρια στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Πλατύφυλλα Ετήσια,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 - 40 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Μεταφυτρωτική εφαρμογή μετά τα 3 φύλλα της καλλιέργειας και μέχρι την πλήρη έκπτυξη του «φύλλου σημαία».
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή: καλύπτεται από το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας κατά την εφαρμογή
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Το GRANSTAR 50 SG, είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά (μαλακό και σκληρό σιτάρι, κριθάρι), ελιά και ηλίανθο. Tο tribenuron-methyl δρα διασυστηματικά, απορροφάται κυρίως από το φύλλωμα και δευτερευόντως από τη ρίζα των ζιζανίων, μετακινείται στα ακραία μεριστώματα, βλαστού και ρίζας και εμποδίζει την ανάπτυξή τους. Δρα ως παρεμποδιστής του ενζύμου συνθετάση του οξικογαλακτικού (ALS) με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση της βιοσύνθεσης των αμινοξέων.
Μέθοδος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση μικρότερη από 2,7 ατμόσφαιρες (40 psi) και συνεχή ανάδευση με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού στο στρέμμα.
Καταπολεμούμενα ζιζάνια:
ΣΙΤΑΡΙ (ΜΑΛΑΚΟ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟ) ΚΑΙ ΚΡΙΘΑΡΙ
*Ευαίσθητα: μπιφόρα (Bifora radians), καψέλλα (Capsella bursa-pastoris), αγριομαργαρίτα
(Chrysanthemum segetum), κίρσιο (Cirsium arvense), μικρόκαρπη κολλητσίδα (Galium spurium), κοινή παπαρούνα (Papaver rhoeas), χαμομήλι (Chamomilla recutita), πολυκόμπι (Polygonum aviculare), άγριο σινάπι (Sinapis arvensis), στελλάρια (Stellaria media), ανθεμίδα (Anthemis arvensis), σισύμπριο (Sisymbrium spp.), κοινός αγριοπανσές (Viola arvensis).
*Μετρίως ευαίσθητα: μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (Galium aparine), αγριόβικος (Vicia spp.).
ΕΛΙΑ
**Ευαίσθητα:
ανθεμίδα (Anthemis arvensis), καλεντούλα (Calendula arvensis), καψέλλα (Capsella bursa-pastoris),
λουβουδιά (Chenopodium album), κοινή παπαρούνα (Papaver rhoeas), άγριο σινάπι (Sinapis
arvensis), πολυετής ζωχός (Sonchus arvensis), ζωχός (Sonchus oleraceus), στελλάρια (Stellaria media), πολυετής τσουκνίδα (Urtica dioica).
**Μετρίως ευαίσθητα:
αναγαλλίδα (Anagallis arvensis), μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (Galium aparine), γεράνι (Geranium molle), δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule), κουφάγκαθο (Silybum marianum).
ΗΛΙΑΝΘΟΣ
***Ευαίσθητα:
δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule), κοινή παπαρούνα (Papaver rhoeas), πλαγιαστό βλήτο (Amaranthus blitoides), τραχύ βλήτο (Amaranthus retroflexus), τραχύς ζωχός (Sonchus asper),
περιπλοκάδα (Convolvulus arvensis), μαρτιάκος (Senecio vulgaris), καπνόχορτο (Fumaria officinalis),
βρωμολουβουδιά (Chenopodium vulvaria), λουβουδία (Chenopodium album), πολυκόμπι (Polygonum aviculare), σινάπι (Sinapis spp.), αντράκλα (Portulaca oleracea), πικραγγουριά (Ecballium elaterium), κόνυζα (Conyza spp.), αγριοντοματιά (Solanum nigrum).
***Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:
αναγαλλίδα (Anagallis arvensis).
Παρατηρήσεις:
1.Στο σιτάρι (μαλακό και σκληρό) και στο κριθάρι για τα ζιζάνια μπιφόρα (Bifora radians),
μικρόκαρπη κολλητσίδα (Galium spurium), μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (Galium aparine), πολυκόμπι (Polygonum aviculare) και κίρσιο (Cirsium arvense) να χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη δόση.
2.Στο σιτάρι (μαλακό και σκληρό) και στο κριθάρι η προσθήκη μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού TREND 90 SL σε αναλογία 0.05% κατ’ όγκο είναι απαραίτητη για την καλύτερη δράση του σκευάσματος στα ζιζάνια ανθεμίδα (Anthemis arvensis), μπιφόρα (Bifora radians), μικρόκαρπη κολλητσίδα (Galium spurium), μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (Galium aparine), κίρσιο (Cirsium arvense) και αγριόβικος (Vicia spp.).
3.Στην Ελιά η προσθήκη μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού TREND 90 SL σε αναλογία 0.1% κατ’ όγκο είναι απαραίτητη για την καλύτερη δράση του σκευάσματος.
4.Στον Ηλίανθο η προσθήκη μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού TREND 90 SL σε αναλογία 0.1% κατ’ όγκο ή CODACIDE στη δόση 125 κ.εκ/στρ είναι απαραίτητη για την καλύτερη δράση του σκευάσματος.
5.Η δόση είναι ανάλογη του σταδίου ανάπτυξης των ζιζανίων.
6.Υγρασία του εδάφους και ο ζεστός καιρός επιταχύνουν την δράση του ενώ μεγάλη ξηρασία και
πολύ κρύο την επιβραδύνουν.
7.Δεν χρειάζεται επανάληψη του ψεκασμού αν βρέξει αφού περάσουν 2 ώρες από τον ψεκασμό.
8.Τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν ο ψεκασμός γίνεται νωρίς και τα ζιζάνια είναι μικρά και
στο στάδιο της ζωηρής ανάπτυξής τους.
9.ΤΑ ΧΛΩΡΑ ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ GRANSTAR 50 SG ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΑΝ ΖΩΟΤΡΟΦΗ Η ΓΙΑ ΝΟΜΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ.
10.Χρησιμοποιείται μόνο σε Υβρίδια ηλίανθου ανθεκτικά στο GRANSTAR 50 SG. Πριν την
εφαρμογή ελέγξατε την ανθεκτικότητα των ποικιλιών ηλίανθου με τον κάτοχο της άδειας, την
εταιρεία FMC.
Συνθήκες εφαρμογής: Καταπολεμούμενα ζιζάνια: ΣΙΤΑΡΙ (ΜΑΛΑΚΟ ΚΑΙ ΣΚΛΗΡΟ) ΚΑΙ ΚΡΙΘΑΡΙ *Ευαίσθητα: μπιφόρα (Bifora radians), καψέλλα (Capsella bursa-pastoris), αγριομαργαρίτα (Chrysanthemum segetum), κίρσιο (Cirsium arvense), μικρόκαρπη κολλητσίδα (Galium spurium), κοινή παπαρούνα (Papaver rhoeas), χαμομήλι (Chamomilla recutita), πολυκόμπι (Polygonum aviculare), άγριο σινάπι (Sinapis arvensis), στελλάρια (Stellaria media), ανθεμίδα (Anthemis arvensis), σισύμπριο (Sisymbrium spp.), κοινός αγριοπανσές (Viola arvensis). *Μετρίως ευαίσθητα: μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (Galium aparine), αγριόβικος (Vicia spp.). ΕΛΙΑ **Ευαίσθητα: ανθεμίδα (Anthemis arvensis), καλεντούλα (Calendula arvensis), καψέλλα (Capsella bursa-pastoris), λουβουδιά (Chenopodium album), κοινή παπαρούνα (Papaver rhoeas), άγριο σινάπι (Sinapis arvensis), πολυετής ζωχός (Sonchus arvensis), ζωχός (Sonchus oleraceus), στελλάρια (Stellaria media), πολυετής τσουκνίδα (Urtica dioica). **Μετρίως ευαίσθητα: αναγαλλίδα (Anagallis arvensis), μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (Galium aparine), γεράνι (Geranium molle), δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule), κουφάγκαθο (Silybum marianum). ΗΛΙΑΝΘΟΣ ***Ευαίσθητα: δωδεκάνθι (Lamium amplexicaule), κοινή παπαρούνα (Papaver rhoeas), πλαγιαστό βλήτο (Amaranthus blitoides), τραχύ βλήτο (Amaranthus retroflexus), τραχύς ζωχός (Sonchus asper), περιπλοκάδα (Convolvulus arvensis), μαρτιάκος (Senecio vulgaris), καπνόχορτο (Fumaria officinalis), βρωμολουβουδιά (Chenopodium vulvaria), λουβουδία (Chenopodium album), πολυκόμπι (Polygonum aviculare), σινάπι (Sinapis spp.), αντράκλα (Portulaca oleracea), πικραγγουριά (Ecballium elaterium), κόνυζα (Conyza spp.), αγριοντοματιά (Solanum nigrum). ***Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: αναγαλλίδα (Anagallis arvensis). Παρατηρήσεις: 1.Στο σιτάρι (μαλακό και σκληρό) και στο κριθάρι για τα ζιζάνια μπιφόρα (Bifora radians), μικρόκαρπη κολλητσίδα (Galium spurium), μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (Galium aparine), πολυκόμπι (Polygonum aviculare) και κίρσιο (Cirsium arvense) να χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη δόση. 2.Στο σιτάρι (μαλακό και σκληρό) και στο κριθάρι η προσθήκη μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού TREND 90 SL σε αναλογία 0.05% κατ’ όγκο είναι απαραίτητη για την καλύτερη δράση του σκευάσματος στα ζιζάνια ανθεμίδα (Anthemis arvensis), μπιφόρα (Bifora radians), μικρόκαρπη κολλητσίδα (Galium spurium), μεγαλόκαρπη κολλητσίδα (Galium aparine), κίρσιο (Cirsium arvense) και αγριόβικος (Vicia spp.). 3.Στην Ελιά η προσθήκη μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού TREND 90 SL σε αναλογία 0.1% κατ’ όγκο είναι απαραίτητη για την καλύτερη δράση του σκευάσματος. 4.Στον Ηλίανθο η προσθήκη μη ιονιζόμενου επιφανειοδραστικού TREND 90 SL σε αναλογία 0.1% κατ’ όγκο ή CODACIDE στη δόση 125 κ.εκ/στρ είναι απαραίτητη για την καλύτερη δράση του σκευάσματος. 5.Η δόση είναι ανάλογη του σταδίου ανάπτυξης των ζιζανίων. 6.Υγρασία του εδάφους και ο ζεστός καιρός επιταχύνουν την δράση του ενώ μεγάλη ξηρασία και πολύ κρύο την επιβραδύνουν. 7.Δεν χρειάζεται επανάληψη του ψεκασμού αν βρέξει αφού περάσουν 2 ώρες από τον ψεκασμό. 8.Τα αποτελέσματα είναι καλύτερα όταν ο ψεκασμός γίνεται νωρίς και τα ζιζάνια είναι μικρά και στο στάδιο της ζωηρής ανάπτυξής τους. 9.ΤΑ ΧΛΩΡΑ ΜΕΡΗ ΤΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ GRANSTAR 50 SG ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΑΝ ΖΩΟΤΡΟΦΗ Η ΓΙΑ ΝΟΜΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΤΟΥ ΣΠΟΡΟΥ. 10.Χρησιμοποιείται μόνο σε Υβρίδια ηλίανθου ανθεκτικά στο GRANSTAR 50 SG. Πριν την εφαρμογή ελέγξατε την ανθεκτικότητα των ποικιλιών ηλίανθου με τον κάτοχο της άδειας, την εταιρεία FMC.
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Tribenuron-methyl 0.01 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Οριστική έγκριση για ΔΟ του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΕ (σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 91/414/ΕΕ)
Λήξη έγκρισης: 31/10/2019
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS08+GHS09

Επιστροφή στην σελίδα ΚΡΙΘΑΡΙ