ΚΙΤΡΙΑ - CARIMBO - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΚΙΤΡΙΑ - CARIMBO

αγριοτρίφυλλο: Πλατύφυλλα Ετήσια ζιζάνια

CARIMBO

Glyphosate 18% / MCPA 18%

Πυκνό Διάλυμα (SL) / Βοηθητικές ουσίες: 56.4%


Οδηγίες εφαρμογής για ΚΙΤΡΙΑ:

Δόσεις σκευάσματος

Ήρα (Lolium sp.)
Βρόμος (Bromus sp.)
Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis)
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)
Κοινή Πόα (Poa annua)
Σετάρια (Setaria sp.)
Τραχύ Βλήτο (Amaranthus retroflexus)
Καψέλλα (Capsella bursa-pastoris)
Καπνόχορτο (Matricaria sp.)
Μαρτιάκος (Senecio vulgaris)
Ημερο Σινάπι (Sinapis alba)
Ζωχός (Sonchus oleraceus)
Στελλάρια (Stellaria media)
Βερόνικα (Veronica sp.)
Αγρια Ρόκα (Diplotaxis erucoides)
Καρδαμίνα (Cardamine hirsuta)
Erigeron sp.
Περικοκλάδα (Convolvulus sp.)
Περικοκλάδα (Calystegia Convolvulus arvensis)
Ρανούνκουλος (Ranunculus repens)
Κοινή Μολόχα (Malva sylvestris)
400-600 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αγριάδα (Cynodon dactylon)
Τραχύς Ζωχός (Sonchus asper)
Αλογοουρά (Equisetum sp.)
Μέντα (Mentha sp.)
Οξαλίδα (Oxalis pes-caprae / cernua)
Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Πεντάνευρο (Plantago sp.)
Αγριοτρίφυλλο (Trifolium arvense)
Αγριοτρίφυλλο (Trifolium repens)
600 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Αγρωστώδη Πολυετή, Πλατύφυλλα Ετήσια,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 - 50 λίτρα / στρέμμα
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1 έως 2
(άνω των 3 ετών) Κατευθυνόμενος ψεκασμός όταν τα ζιζάνια βρίσκονται στο στάδιο της ζωηρής τους ανάπτυξης (Άνοιξη-Καλοκαίρι)
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή: --
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών (αγρωστωδών και πλατύφυλλων) ζιζανίων. Συνδυασμός ενός μη εκλεκτικού ζιζανιοκτόνου (glyphosate) και ενός ορμονικού (MCPA). Το glyphosate απορροφάται από τα φύλλα και τους τρυφερούς βλαστούς των ζιζανίων και παρεμποδίζει το ένζυμο EPSPS αναστέλλοντας την βιοσύνθεση των αρωματικών αμινοξέων. Το MCPA απορροφάται από τα φύλλα και τις ρίζες των πλατύφυλλων ζιζανίων και μετακινείται δια μέσου συμπλάστη και αποπλάστη και συγκεντρώνεται στους νεαρούς μεριστωματικούς ιστούς, αναστέλλοντας την ανάπτυξη των ζιζανίων. Τα συμπτώματα εμφανίζονται 2 – 4 ημέρες μετά τον ψεκασμό.
Μέθοδος εφαρμογής: Κατευθυνόμενος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-50 λίτρα νερό στο στρέμμα, χωρίς να έλθουν σε επαφή τα σταγονίδια με το φύλλωμα ή τους τρυφερούς βλαστούς ή τους καρπούς των καλλιεργειών προς αποφυγήν τυχόν συσσώρευσης υπολειμμάτων τους καρπούς. Χρησιμοποιείτε ακροφύσια τύπου σκούπας και ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 2 ατμόσφαιρες (30 PSI).
1.Εφαρμόζεται σε ήδη φυτρωμένα ζιζάνια. Τα αποτελέσματα της επέμβασης μπορούν να παρατηρηθούν σε 2-4 ημέρες μετά την εφαρμογή (ή μία εβδομάδα σε περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών).
2.Για να επιτευχθεί μακρόχρονη δράση να αποφεύγονται οργώματα ή φρεζαρίσματα ένα μήνα πριν και 2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή.
Καταπολεμούμενα Ζιζάνια:
1.Ετήσια Αγρωστώδη:
Bromus sp. – BROSS (Βρόμοι), Digitaria sanguinalis – DIGSA (Αιματόχορτο), Echinochloa crus-galli – ECHCG (Mουχρίτσα), Lolium spp. – LOLSS, Poa annua – POAAN, Setaria sp – SETSS (Σετάριες).
2.Eτήσια Πλατύφυλλα:
Amaranthus retroflexus – AMARE (Βλήτα), Capsella bursa-pastoris – CAPBP (Καψέλλα),
Cardamine hirsuta – CARHI (Καρδαμίνα), Conyza sp - CNDSS (Kόνυζα), Convolvulus arvensis – CONAR (Περικοκλάδα), Diplotaxis erucoides – DIPER (Άγρια ρόκα), Erigeron sp – ERISS,
Malva sylvestris – MALSI (Μολόχα), Medicago sp – MEDSS (Μηδική), Ranunculus repens – RANRE (Ρανούγκουλος), Senecio vulgaris – SENVU (Μαρτιάκος), Sinapis alba – SINAL (Ήμερο σινάπι), Sonchus oleraceus – SONOL (Ζωχοί), Stellaria media – STEME (Στελλάρια), Veronica sp – VERSS (Βερόνικα).
3.Πολυετή ζιζάνια:
Cynodon dactylon – CYNDA (Aγριάδα), Equisetum sp – EQUSS (αλογοουρά), Mentha sp – MENSS (Μέντα), Oxalis per carpae - OXASS (Οξαλίδα), Plantago spp. – PLASS (Πεντάνευρο), Taraxacum officinale – TAROF (Ταραξάκος), Trifolium repens – TRFRE (Αγριοτρίφυλλο).
Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια:
Sonchus asper - SONAS (Ζωχοί), Trifolium arvense – TRFAR (Αγριοτρίφυλλο).
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Εφαρμόζεται σε ήδη φυτρωμένα ζιζάνια. Τα αποτελέσματα της επέμβασης μπορούν να παρατηρηθούν σε 2-4 ημέρες μετά την εφαρμογή (ή μία εβδομάδα σε περίπτωση χαμηλών θερμοκρασιών). 2.Για να επιτευχθεί μακρόχρονη δράση να αποφεύγονται οργώματα ή φρεζαρίσματα ένα μήνα πριν και 2 εβδομάδες μετά την εφαρμογή. Καταπολεμούμενα Ζιζάνια: 1.Ετήσια Αγρωστώδη: Bromus sp. – BROSS (Βρόμοι), Digitaria sanguinalis – DIGSA (Αιματόχορτο), Echinochloa crus-galli – ECHCG (Mουχρίτσα), Lolium spp. – LOLSS, Poa annua – POAAN, Setaria sp – SETSS (Σετάριες). 2.Eτήσια Πλατύφυλλα: Amaranthus retroflexus – AMARE (Βλήτα), Capsella bursa-pastoris – CAPBP (Καψέλλα), Cardamine hirsuta – CARHI (Καρδαμίνα), Conyza sp - CNDSS (Kόνυζα), Convolvulus arvensis – CONAR (Περικοκλάδα), Diplotaxis erucoides – DIPER (Άγρια ρόκα), Erigeron sp – ERISS, Malva sylvestris – MALSI (Μολόχα), Medicago sp – MEDSS (Μηδική), Ranunculus repens – RANRE (Ρανούγκουλος), Senecio vulgaris – SENVU (Μαρτιάκος), Sinapis alba – SINAL (Ήμερο σινάπι), Sonchus oleraceus – SONOL (Ζωχοί), Stellaria media – STEME (Στελλάρια), Veronica sp – VERSS (Βερόνικα). 3.Πολυετή ζιζάνια: Cynodon dactylon – CYNDA (Aγριάδα), Equisetum sp – EQUSS (αλογοουρά), Mentha sp – MENSS (Μέντα), Oxalis per carpae - OXASS (Οξαλίδα), Plantago spp. – PLASS (Πεντάνευρο), Taraxacum officinale – TAROF (Ταραξάκος), Trifolium repens – TRFRE (Αγριοτρίφυλλο). Μετρίως ευαίσθητα ζιζάνια: Sonchus asper - SONAS (Ζωχοί), Trifolium arvense – TRFAR (Αγριοτρίφυλλο).

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Το προϊόν μπορεί να βλάψει ευαίσθητες καλλιέργειες όπως αμπέλι, άλλα οπωροφόρα δένδρα, κηπευτικά, μηδική κ.α., γι’ αυτό αποφύγετε την επαφή του προϊόντος με τις καλλιέργειες αυτές ακόμη και με τη μορφή αερομεταφερόμενων σταγονιδίων του ψεκαστικού
διαλύματος. Στην περίπτωση γειτνίασης με καλλιέργειες μηδικής, πραγματοποιήστε την εφαρμογή τουλάχιστον 15 ημέρες πριν τη σπορά της καλλιέργειας αυτής.

Τύπος έγκρισης: Νέα έγκριση (ZRMS) (άρθρο 33)
Λήξη έγκρισης: 15/12/2024
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS09

Επιστροφή στην σελίδα ΚΙΤΡΙΑ