ΠΑΤΑΤΕΣ - ARCADE 880 EC - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΠΑΤΑΤΕΣ - ARCADE 880 EC

τσουκνίδα: Πλατύφυλλα Ετήσια ζιζάνια

ARCADE 880 EC

Prosulfocarb 80% / Metribuzin 8%

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) / Βοηθητικές ουσίες: 12.5%


Οδηγίες εφαρμογής για ΠΑΤΑΤΕΣ:

Δόσεις σκευάσματος

Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)
Λεπτή Ήρα (Lolium rigidum)
Πράσινη Σετάρια (Setaria viridis)
Πλαγιαστό Βλήτο (Amaranthus blitoides)
Τραχύ Βλήτο (Amaranthus retroflexus)
Αιθούζα (Aethusa cynapium)
Αστροφάγι (Atriplex patula)
Λουβουδιά (Chenopodium album)
Τάτουλας (Datura stramonium)
Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)
Σκαρολάχανο (Mercurialis annua)
Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Λαπάτσα (Polygonum lapathifolium)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Περικοκλάδα Ετήσια (Polygonum convolvulus)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Μαρτιάκος (Senecio vulgaris)
Τσουκνίδα (Urtica sp.)
Ασπράγκαθο (Xanthium spinosum)
400-500 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Πλατύφυλλα Ετήσια, Χρήση ησσονος σηµασίας ζιζάνια (όσα αναφέρουν τη σχετική ένδειξη),
Εφαρμογή: Προφυτρωτικά
Προφυτρωτικά Η μεγάλη δόση εφαρμόζεται σε βαριά, οργανικά εδάφη και σε περίπτωση μεγάλων πληθυσμών ζιζανίων
Για την καλλιέργεια "ΠΑΤΑΤΕΣ": Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για χρήση "ήσσονος σημασίας" όπως φαίνεται στη παραπάνω σχετική λιστα με τις δόσεις εφαρμογής του σκευάσματος.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε πατάτα. Περιέχει συνδυασμό δύο δραστικών συστατικών του prosulfocarb (Θειοκαρβαμιδικό) και του metribuzin (τριαζινόνη) με ζιζανιοκτόνο δράση.
Τρόπος Εφαρμογής: Καθολικός ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του εδάφους με ψεκαστήρα υψηλού όγκου και ψεκαστικό υγρό 20-40 λίτρα/στρέμμα.
Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μετά την εφαρμογή του Arcade 880EC μπορεί να επανασπαρθεί μόνο πατάτα.
Σε προγράμματα αμιψεισποράς , μετά την εφαρμογή του προϊόντος μπορούν να επανασπαρθούν όλες οι καλλιέργειες.
Οι εργάτες κατά την είσοδο τους στον αγρό μετά την εφαρμογή πρέπει να φορούν γάντια και κατάλληλα υποδήματα
Συνθήκες εφαρμογής: Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας, μετά την εφαρμογή του Arcade 880EC μπορεί να επανασπαρθεί μόνο πατάτα. Σε προγράμματα αμιψεισποράς , μετά την εφαρμογή του προϊόντος μπορούν να επανασπαρθούν όλες οι καλλιέργειες. Οι εργάτες κατά την είσοδο τους στον αγρό μετά την εφαρμογή πρέπει να φορούν γάντια και κατάλληλα υποδήματα
Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες και στις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
Φιάλη 1 λίτρο f-HDPE, ΗDPE/PA.
Φιάλη 5 λίτρα f-HDPE, ΗDPE/PA.
Μπιτόνι 10 λίτρα f-HDPE, ΗDPE/PA.
Μπιτόνι 20 λίτρα f-HDPE, ΗDPE/PA.

Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Metribuzin 0.1 mg/kg
Prosulfocarb 0.01 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Επανέγκριση (άρθρο 80.5). Σκευάσματα που υπέβαλαν φάκελο προ 6/2011 και εγκρίθηκαν με το ΠΔ 115
Λήξη έγκρισης: 31/07/2023
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Επικίνδυνο για το περιβάλλον (GHS09)

Επιστροφή στην σελίδα ΠΑΤΑΤΕΣ