ΣΙΚΑΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ - BEFLEX 50 SC - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΣΙΚΑΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ - BEFLEX 50 SC

Βερόνικα: Πλατύφυλλα Ετήσια ζιζάνια

BEFLEX 50 SC

beflubutamid 50%

Συμπ. Αιώρημα (SC) / Βοηθητικές ουσίες: 56.2%


Οδηγίες εφαρμογής για ΣΙΚΑΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ:

Δόσεις σκευάσματος

Κοινή Παπαρούνα (Papaver rhoeas)
Ρανούνκουλος
Βατράχια
(Ranunculus arvensis)
Άγριο Σινάπι (Sinapis arvensis)
Βερόνικα (Veronica sp.)
50 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Πλατύφυλλα Ετήσια,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 - 40 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Μέθοδος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός
Μεταφυτρωτικά καθολικός ψεκασμός από το στάδιο όπου το 1ο φύλλο εξέρχεται από το κολεόπτιλο έως το 5ο αδέλφωμα BBCH 10-25
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Το BEFLEX 50 SC είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την αντιμετώπιση πλατύφυλλων ζιζανίων στα σιτηρά. Παρεμποδίζει τη βιοσύνθεση των καροτενοειδών (μέσω της παρεμπόδισης της δράσης του ενζύμου phytoene desaturase-PDS) προκαλώντας φωτοοξείδωση της χλωροφύλλης η οποία οδηγεί σε χλώρωση, μάρανση και θάνατο των νεαρών ζιζανίων.
Μέθοδος εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και με 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού στο στρέμμα.
Καταπολεμούμενα ζιζάνια:
Ευαίσθητα ζιζάνια:
Βερόνικα (Veronica spp – VERSS), Παπαρούνα κοινή (Papaver rhoeas – PAPRH), Ρανούνκουλος (Ranunculus arvensis – RANAR), Σινάπι άγριο (Sinapis arvensis – SINAR).
1.Εφαρμόστε κατά προτίμηση λίγο πριν την εμφάνιση των ζιζανίων ή λίγο μετά και όχι αργότερα από το στάδιο BBCH 16 (6 φύλλων) των ζιζανίων.
Συνθήκες εφαρμογής: Καταπολεμούμενα ζιζάνια: Ευαίσθητα ζιζάνια: Βερόνικα (Veronica spp – VERSS), Παπαρούνα κοινή (Papaver rhoeas – PAPRH), Ρανούνκουλος (Ranunculus arvensis – RANAR), Σινάπι άγριο (Sinapis arvensis – SINAR). 1.Εφαρμόστε κατά προτίμηση λίγο πριν την εμφάνιση των ζιζανίων ή λίγο μετά και όχι αργότερα από το στάδιο BBCH 16 (6 φύλλων) των ζιζανίων.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην ετικέτα του.
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Beflubutamid 0.05 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Αμοιβαία αναγνώριση (άρθρο 40)
Λήξη έγκρισης: 31/07/2024
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Επικίνδυνο για το περιβάλλον (GHS09)
Παρασκευάζεται από την:
Cheminova A/S (Harboore)
Thyboronvej 78
DK-7673
Harboore
DENMARK
TEL: +45 96909690
FAX: +45 96909691
e-mail: Eric.Nectoux@fmc.com
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
FMC ΧΗΜΙΚΑ ΕΛΛΑΣ Μ.ΕΠΕ
Λεωφ. Συγγρού 348
17674
Καλλιθέα
TEL: +30 211 1983903
FAX: +30 211 113 8614
e-mail: Galenos George

Επιστροφή στην σελίδα ΣΙΚΑΛΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ