ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - MISTRAL 70 WG - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ - MISTRAL 70 WG

Βερόνικα: Πλατύφυλλα Ετήσια ζιζάνια

MISTRAL 70 WG

Metribuzin 70%

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG) / Βοηθητικές ουσίες: 24.73%


Οδηγίες εφαρμογής για ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

Δόσεις σκευάσματος

Ήρα (Lolium sp.)
Βραχιάρα (Brachiaria sp.)
Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides)
Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis)
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)
Ελευσίνη (Eleusine indica)
Πόα (Poa sp.)
Σετάρια (Setaria sp.)
Κομελίνα (Commelina sp.)
Σκυλάκι (Antirrhinum sp.)
Πυραλίδα Ή Χοιροβότανο (Picris sp.)
Λαψάνα (Lapsana communis)
Βλήτο (Amaranthus sp.)
Ανθεμίδα (Anthemis arvensis)
Κενταύρια (Centaurea cyanus)
Κοινό Χαμομήλι (Matricaria chamomilla)
Λουβουδιά (Chenopodium album)
Αγριοκαρδαμούδα (Lepidium draba)
Τάτουλας (Datura stramonium)
Καπνόχορτο (Fumaria officinalis)
Λάμιο (Lamium sp.)
Σκαρολάχανο (Mercurialis annua)
Κοινή Παπαρούνα (Papaver rhoeas)
Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)
Γλυστρίδα (Αντράκλα) (Portulaca oleracea)
Μαρτιάκος (Senecio vulgaris)
Άγριο Σινάπι (Sinapis arvensis)
Ζωχός (Sonchus sp.)
Τσουκνίδα (Urtica sp.)
Βακκάρια (Vaccaria pyramidata)
Βερόνικα (Veronica sp.)
Αγκαθι (Xanthium sp.)
Οξαλίδα (Oxalis sp.)
Περδικούλι (Parietaria sp.)
Σκυλόχορτο (Pulicaria dysenterica)
Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
40 γραμμάρια στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Πλατύφυλλα Ετήσια,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 40 - 50 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Α. Προφυτρωτικά: Εφαρμογή αμέσως μετά τη σπορά μέχρι το κέντρωμα των σπόρων Ή Β. Μεταφυτρωτικά: Εφαρμογή στο στάδιο των 2-4 πραγματικών φύλλων μετά από αυλάκωμα ή το σχηματισμό «τραπεζιών». Ή ΣΕ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΟΜΕΝΗ ΤΟΜΑΤΑ Εφαρμογή 20 ημέρες μετά τη μεταφύτευση και όταν τα φυτά έχουν «ριζοπιάσει» και έχουν 3-4 πραγματικά φύλλα. Όταν εφαρμόζεται στα σαμάρια και στα αυλάκια η δοσολογία μειώνεται ανάλογα με την ψεκαζόμενη επιφάνεια.
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 60
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγροστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων σε καλλιέργειες πατάτας, τομάτας, μηδικής, σόγιας, καρότου και σπαραγγιού.
Μέθοδος εφαρμογής: Το MISTRAL 70 WG εφαρμόζεται πριν ή μετά το φύτρωμα τόσο των καλλιεργειών όσο και των ζιζανίων. Πριν την εφαρμογή του, προετοιμάστε καλά το χωράφι, ώστε να είναι ψιλοχωματισμένο. Η συνιστώμενη κατά περίπτωση δοσολογία εφαρμόζεται με 20-50 λίτρα νερού/στρ. Οι διάφορες καλλιεργητικές φροντίδες (αυλάκωμα, παράχωμα, κ.λ.π.) πρέπει να γίνονται πριν την εφαρμογή του προϊόντος. Η ύπαρξης αρκετής υγρασίας στο έδαφος κατά την εφαρμογή του ευνοεί τη δράση του σκευάσματος. Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 45 psi (2-3 atm.). Χρησιμοποιείστε μπεκ τύπου σκούπας.
1.Οι δόσεις είναι ανάλογα με το είδος του εδάφους. Οι χαμηλές δόσεις στα ελαφρά εδάφη, οι υψηλές δόσεις στα βαριά εδάφη.
2.Η προφυτρωτική εφαρμογή στην ΠΑΤΑΤΑ συνιστάται στις ποικιλίες: Atica, Apollo, Arran-Banner, Fina, Kennebek, Claustar, Maryke, Ostara, Sebago, Spuda, Agria, Hermes, Hertha, Minerva, Nicola, Ovetlk. Ειδικά για τις ποικιλίες Colmo, & Jaerla οι δοσολογίες είναι: 50-75 γρ./στρέμμα σε βαρειά ή μέσης σύστασης εδάφη και 50 γρ./στρέμμα σε ελαφρά εδάφη.
3.Η μεταφυτρωτική εφαρμογή στην ΠΑΤΑΤΑ συνιστάται στις ποικιλίες: Arran-Banner, Kennebek, Claustar, Sebago, Spuda, Martona, Blance, Ausonia, Enzina, Arcula, Concurrent, Hermes, Crista, Mondial, Timate.
4.H εφαρμογή του σκευάσματος στην ΤΟΜΑΤΑ, (προφυτρωτικά - μεταφυτρωτικά), συνιστάται στις ποικιλίες: Roma V.F., Super Roma, Super California, Roma Nova, Ventura, Napoli V.F., Red River, CAL J. Campell 33, Perlita, Petomec, Heirtz 1706, AT 70/14, TOKO-70, ES 58, VF 65, VF 198, Euromeck, ACE-55, Early Pack-7. Στην ποικιλία Fantastic η εφαρμογή γίνεται μόνο στα αυλάκια, χωρίς να βρέχονται τα τοματόφυτα. Το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιείται και στις υπόλοιπες ποικιλίες τομάτας σε δοσολογία 30 γρ./στρέμμα και με εφαρμογή μόνο με ψεκαστικό με μπάρα ή ψεκαστήρα πλάτης και μπεκ τύπου σκούπας.
5.Στις ευρωπαϊκές ποικιλίες ΣΟΓΙΑΣ πρέπει να γίνει δοκιμή ανεκτικότητας των φυτών σε μικρή κλίμακα.
Ανθεκτικά ζιζάνια: Αγριοβρώμη (Avena sp.) Κίρσιο (Cirsium arvense), Μεγάλη κολλητσίδα (Gallium aparine), Μολόχα (Malva spp.), Στύφνος ή αγριοντοματιά (Solanum nigrum).
Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην ίδια περίοδο μπορεί να καλλιεργηθεί, μετά από όργωμα του χωραφιού, πατάτα, τομάτα ή καλαμπόκι.
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Οι δόσεις είναι ανάλογα με το είδος του εδάφους. Οι χαμηλές δόσεις στα ελαφρά εδάφη, οι υψηλές δόσεις στα βαριά εδάφη. 2.Η προφυτρωτική εφαρμογή στην ΠΑΤΑΤΑ συνιστάται στις ποικιλίες: Atica, Apollo, Arran-Banner, Fina, Kennebek, Claustar, Maryke, Ostara, Sebago, Spuda, Agria, Hermes, Hertha, Minerva, Nicola, Ovetlk. Ειδικά για τις ποικιλίες Colmo, & Jaerla οι δοσολογίες είναι: 50-75 γρ./στρέμμα σε βαρειά ή μέσης σύστασης εδάφη και 50 γρ./στρέμμα σε ελαφρά εδάφη. 3.Η μεταφυτρωτική εφαρμογή στην ΠΑΤΑΤΑ συνιστάται στις ποικιλίες: Arran-Banner, Kennebek, Claustar, Sebago, Spuda, Martona, Blance, Ausonia, Enzina, Arcula, Concurrent, Hermes, Crista, Mondial, Timate. 4.H εφαρμογή του σκευάσματος στην ΤΟΜΑΤΑ, (προφυτρωτικά - μεταφυτρωτικά), συνιστάται στις ποικιλίες: Roma V.F., Super Roma, Super California, Roma Nova, Ventura, Napoli V.F., Red River, CAL J. Campell 33, Perlita, Petomec, Heirtz 1706, AT 70/14, TOKO-70, ES 58, VF 65, VF 198, Euromeck, ACE-55, Early Pack-7. Στην ποικιλία Fantastic η εφαρμογή γίνεται μόνο στα αυλάκια, χωρίς να βρέχονται τα τοματόφυτα. Το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιείται και στις υπόλοιπες ποικιλίες τομάτας σε δοσολογία 30 γρ./στρέμμα και με εφαρμογή μόνο με ψεκαστικό με μπάρα ή ψεκαστήρα πλάτης και μπεκ τύπου σκούπας. 5.Στις ευρωπαϊκές ποικιλίες ΣΟΓΙΑΣ πρέπει να γίνει δοκιμή ανεκτικότητας των φυτών σε μικρή κλίμακα. Ανθεκτικά ζιζάνια: Αγριοβρώμη (Avena sp.) Κίρσιο (Cirsium arvense), Μεγάλη κολλητσίδα (Gallium aparine), Μολόχα (Malva spp.), Στύφνος ή αγριοντοματιά (Solanum nigrum). Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας στην ίδια περίοδο μπορεί να καλλιεργηθεί, μετά από όργωμα του χωραφιού, πατάτα, τομάτα ή καλαμπόκι.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα στις καλλιέργειες και ποικιλίες που αναφέρονται στην ετικέτα.
Συνδυαστικότητα:
Το σκεύασμα εφαρμόζεται μόνο του.

Metribuzin:
Συνδυάζεται με: Fluazifop-p-butyl, S-metolachlor,
Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων εφαρμόζεται μόνο του.
Αν στην ετικέτα ή οι πίνακες συνδυαστικότητας δεν δίδονται πληροφορίες για τη συνδυαστικότητα, θα πρέπει να γίνεται δοκιµαστική ανάµειξη για να εξετασθεί τουλάχιστον η περίπτωση φυσικής ασυµβατότητας του συνδυασµού.
H προσθήκη των φυτοφαρμάκων με τη σειρά: WP, FL, WDG και EC ή S
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Metribuzin 0.1 mg/kg

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Παλιές δραστικές ουσίες, οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται ακόμη στο Παράρτημα 1 της Οδηγίας 91/414/ΕΕ
Λήξη έγκρισης: 30/09/2011
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Επικίνδυνο για το περιβάλλον (GHS09)
Παρασκευάζεται από την:
ADAMA Deutschland GmbH
Edmund Rumpler Str. 6
51149
Koln
GERMANY
TEL: +49 2203 5039501
FAX: +49 2203 5039-501
e-mail: Wolfgang.Busch@de.adama.com
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
ΣΕΓΕ ΑΒΕΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 84
15231
ΑΘΗΝΑ
TEL: 210 6717794
FAX: 210 6722310
e-mail: sege@otenet.gr

Επιστροφή στην σελίδα ΤΟΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ