ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ - MONSOON ACTIVE - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ - MONSOON ACTIVE

ασπράγκαθο: Πλατύφυλλα Ετήσια ζιζάνια

MONSOON ACTIVE

foramsulfuron 3.15%

Ελαιώδες εναιώρημα (OD) / Βοηθητικές ουσίες: 95.64%


Οδηγίες εφαρμογής για ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ:

Δόσεις σκευάσματος

Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Πράσινη Σετάρια (Setaria viridis)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αγριομπαμπακιά (Abutilon theophrasti)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Τραχύ Βλήτο (Amaranthus retroflexus)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αστροφάγι (Atriplex patula)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Κοινό Χαμομήλι (Matricaria chamomilla)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Λουβουδιά (Chenopodium album)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Τάτουλας (Datura stramonium)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Σκαρολάχανο (Mercurialis annua)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Πολυκόμπι (Polygonum aviculare)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Καλινσόγκα (Galinsoga parviflora)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
150 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Κοινή Πόα (Poa annua)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Σπονδυλωτή Σετάρια (Setaria verticillata)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Σετάρια (Setaria pallidefusca)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Πάνικο (Panicum dichotomiflorum)
Βλήτο (Amaranthus sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Λαπάτσα (Polygonum lapathifolium)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Γλυστρίδα (Αντράκλα) (Portulaca oleracea)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Περικοκλάδα Ετήσια (Polygonum convolvulus)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Μαρτιάκος (Senecio vulgaris)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αγριοντοματιά
Στύφνος
(Solanum nigrum)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Τραχύς Ζωχός (Sonchus asper)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Στελλάρια (Stellaria media)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Λουβουδιά (Chenopodium hybridum)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
100-150 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Βέλιουρας (Sorghum halepense)
200 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Αγρωστώδη Πολυετή, Πλατύφυλλα Ετήσια, Χρήση ησσονος σηµασίας ζιζάνια (όσα αναφέρουν τη σχετική ένδειξη),
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 - 40 λίτρα / στρέμμα
Αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1 έως 2
Μεταφυτρωτική εφαρμογή, στο στάδιο των 2-8 πραγματικών φύλλων της καλλιέργειας. Η υψηλή δόση εφαρμόζεται στο στάδιο των 2-6 πραγματικών φύλλων της καλλιέργειας για Λουβουδιά (Chenopodium album), Αγριοπιπεριά (Polygonum persicaria), Αγριοντοματιά (Solanum nigrum), Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis), Μουχρίτσα (Echinochloa crusgalli), Σκαρολάχανο (Mercurialis annua) Λαπάτσα (Polygonum lapathifolium), Setaria pallidefusca δύο εφαρμογές μεταφυτρωτικά: 1η εφαρμογή στο στάδιο των 2-3 πραγματικών φύλλων της καλλιέργειας και 2η εφαρμογή στο στάδιο των 5-8 πραγματικών φύλλων της καλλιέργειας.
Μέθοδος εφαρμογής: καθολική εφαρμογή
Για την καλλιέργεια "ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ": Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για χρήση "ήσσονος σημασίας" όπως φαίνεται στη παραπάνω σχετική λιστα με τις δόσεις εφαρμογής του σκευάσματος.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Διασυστηματικό εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την μεταφυτρωτική καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. To Monsoon Active είναι μίγμα δύο δραστικών ουσιών, του foramsulfuron-sodium και του thiencarbazone-methyl, οι οποίες δρούν μέσω της παρεμπόδισης του ενζύμου οξειγαλακτική συνθετάση (ALS). To foramsulfuron-sodium απορροφάται κυρίως από τα φύλλα και σε πολύ μικρό βαθμό από τις ρίζες και στη συνέχεια μεταφέρεται τόσο με τον ανιόντα όσο και με τον κατιόντα χυμό. Το thiencarbazone-methyl απορροφάται αμέσως από τα φύλλα και από τις ρίζες και στη συνέχεια μεταφέρεται τόσο με τον ανιόντα όσο και με τον κατιόντα χυμό. Η ανάπτυξη των ζιζανίων σταματά αμέσως μετά την εφαρμογή με το Monsoon Active ενώ η πλήρης νέκρωσή τους επέρχεται σε διάστημα 1-3 εβδομάδων.
Τρόπος Εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός.
Φυτοτοξικότητα:
Δεv είvαι φυτoτoξικό στις εγκεκριμένες καλλιέργειες, για τις συvιστώμεvες δόσεις και οδηγίες εφαρμογής.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό: Φιάλη ή Δοχείο 50 κ.εκ. - 15 λίτρα. Εξωτερικά Coex HDPE και εσωτερικά EVOH. Εξωτερικά Coex HDPE και εσωτερικά PA.

Foramsulfuron 0.01 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Επανέγκριση (άρθρο 80.5). Σκευάσματα που υπέβαλαν φάκελο προ 6/2011 και εγκρίθηκαν με το ΠΔ 115
Λήξη έγκρισης: 31/07/2021
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS05+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
Bayer S.A.S., Division Crop Science, Environmental Science
16, rue Jean-Marie Leclair, CP 90106
69266
Lyon Cedex 09
FRANCE
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ
Σωρού 18-20, ΜΑΡΟΥΣΙ
15125
ΑΘΗΝΑ
TEL: 210 6166000
FAX: 210 6109100
e-mail: aikaterini.achimastou@bayer.com

Επιστροφή στην σελίδα ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ