ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ - MUSTANG 306 SE - εγκεκριμένα Φυτοφάρμακα
Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ - MUSTANG 306 SE

ασπράγκαθο: Πλατύφυλλα Ετήσια ζιζάνια

MUSTANG 306 SE

2,4-D 45.25% / Florasulam 0.625%

Γαλακτώδες αιώρημα (SE) / Βοηθητικές ουσίες: 54.57%


Οδηγίες εφαρμογής για ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ:

Δόσεις σκευάσματος

Αγριομπαμπακιά (Abutilon theophrasti)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Πλαγιαστό Βλήτο (Amaranthus blitoides)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Τραχύ Βλήτο (Amaranthus retroflexus)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Λουβουδιά (Chenopodium album)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αγριοντοματιά
Στύφνος
(Solanum nigrum)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Ασπράγκαθο (Xanthium spinosum)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
75 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Πλατύφυλλα Ετήσια, Χρήση ησσονος σηµασίας ζιζάνια (όσα αναφέρουν τη σχετική ένδειξη),
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 - 40 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Εφαρμογή: Μεταφυτρωτικά
Μία μόνο μεταφυτρωτική εφαρμογή κ έως το στάδιο του πρώτου κόμβου και όταν τα ζιζάνια είναι στο στάδιο των 4-12 φύλλων
Μέθοδος εφαρμογής:
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 15
Για την καλλιέργεια "ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ": Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για χρήση "ήσσονος σημασίας" όπως φαίνεται στη παραπάνω σχετική λιστα με τις δόσεις εφαρμογής του σκευάσματος.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο πλατύφυλλων ζιζανίων σε σιτάρι, κριθάρι και αραβόσιτο. Το florasulam ανήκει στην ομάδα των τριαζολοπυριμιδινών-σουλφανιδίων. Αναστέλλει τη δράση του ενζύμου οξεικογαλακτική συνθετάση (acetolactate synthase – ALS). Το 2,4 D ανήκει στην ομάδα των φαινοξυαλκανοϊκών οξέων. Συσσωρεύεται κυρίως στους μεριστωματικούς ιστούς των βλαστών και ριζών στους οποίους και δρα.
Τρόπος Εφαρμογής: Καθολικός ψεκασμός φυλλώματος με πίεση μικρότερη από 2 atm, με τα συνήθη ψεκαστικά εδάφους και 20-40 λίτρα ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα.
Για την αποφυγή ζημιών σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες να αποφεύγεται η διασπορά σταγονιδίων, θα πρέπει να εφαρμόζεται με άπνοια, χαμηλή πίεση (2 ατμόσφαιρες) και με θερμοκρασίες όχι πάνω από 30 °C.
Απαγόρευση χρήσης του MUSTANG 306 SE σε περιοχές της χώρας μας που θεωρούνται ευαίσθητες (vulnerable). Ως τέτοιες θεωρούνται ψυχρές περιοχές με αμμώδη εδάφη που δέχονται υψηλά ποσά βροχόπτωσης.
Nα διενεργούνται σε ετήσια βάση δειγματοληπτικοί έλεγχοι (Monitoring studies), εγκεκριμένοι από την Υπηρεσία, επιφανειακών και υπόγειων νερών στην χώρα μας για το florasulam. Το κόστος των δειγματοληπτικών ελέγχων θα βαρύνει την παρασκευάστρια εταιρία (notifier). (Η παρατήρηση αυτή δεν θα γραφεί στην ετικέτα).
Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μπορούν να σπαρθούν άμεσα μόνο ανοιξιάτικο κριθάρι, ανοιξιάτικο σιτάρι ανοιξιάτικη βρώμη, αραβόσιτος ή σίκαλη.
Συνθήκες εφαρμογής: Για την αποφυγή ζημιών σε γειτονικές ευαίσθητες καλλιέργειες να αποφεύγεται η διασπορά σταγονιδίων, θα πρέπει να εφαρμόζεται με άπνοια, χαμηλή πίεση (2 ατμόσφαιρες) και με θερμοκρασίες όχι πάνω από 30 °C. Απαγόρευση χρήσης του MUSTANG 306 SE σε περιοχές της χώρας μας που θεωρούνται ευαίσθητες (vulnerable). Ως τέτοιες θεωρούνται ψυχρές περιοχές με αμμώδη εδάφη που δέχονται υψηλά ποσά βροχόπτωσης. Nα διενεργούνται σε ετήσια βάση δειγματοληπτικοί έλεγχοι (Monitoring studies), εγκεκριμένοι από την Υπηρεσία, επιφανειακών και υπόγειων νερών στην χώρα μας για το florasulam. Το κόστος των δειγματοληπτικών ελέγχων θα βαρύνει την παρασκευάστρια εταιρία (notifier). (Η παρατήρηση αυτή δεν θα γραφεί στην ετικέτα). Σε περίπτωση αποτυχίας της καλλιέργειας μπορούν να σπαρθούν άμεσα μόνο ανοιξιάτικο κριθάρι, ανοιξιάτικο σιτάρι ανοιξιάτικη βρώμη, αραβόσιτος ή σίκαλη.
Συνδυαστικότητα:
Συνδυάζεται με τα σκευάσματα Puma Super 50 EW, Topik και Assert.
Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες δόσεις.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος: Φιάλες των 0,5 l, 0,8 l, 1 l, 2 l 2,5 l, 3 l και 5 l.
-Υλικό: Φιάλες PET (polyethylene terephthalate).

Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Florasulam 0.01 mg/kg
2,4-D (άθροισμα από 2,4-D, τα άλατα του, τους εστέρες του και τα συζυγή του, εκφραζόμενα ως 2,4-D)0.05 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Οριστική έγκριση για ΔΟ του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΕ (σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 91/414/ΕΕ)
Λήξη έγκρισης: 30/06/2017
Ημερομηνία απόσυρσης: 13/09/2023
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS09

Επιστροφή στην σελίδα ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΣ