Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ARREST 5 EC

Quizalofop-p-ethyl 5%

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) / Βοηθητικές ουσίες: 94.5%


Οδηγίες εφαρμογής για ΦΑΚΕΣ (ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ):

Δόσεις σκευάσματος

Ήρα (Lolium sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Φάλαρη (Phalaris sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αλεπονουρά (Alopecurus myosuroides)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αγριοβρώμες (Avena sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Βρόμος (Bromus sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Μουχρίτσα (Echinochloa phyllopogon / oryzoides)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Κριθάρια (Hordeum vulgare)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Άγριο Ρύζι (Oryza sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Κοινή Πόα (Poa annua)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Σετάρια (Setaria sp.)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Σιτάρια (Triticum aestivum)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Βέλιουρας Από Σπόρο (Sorghum halepense)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
100-150 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αγρόπυρο (Agropyron repens)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Αγριάδα (Cynodon dactylon)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Βέλιουρας Από Ριζώματα (Sorghum halepense)(χρήση ήσσονος σηµασίας)
150-300 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Αγρωστώδη Πολυετή, Χρήση ησσονος σηµασίας ζιζάνια (όσα αναφέρουν τη σχετική ένδειξη),
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 - 40 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Εφαρμογή: Μεταφυτρωτικά
Μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, από το στάδιο της εμφάνισης των πρώτων φύλλων της καλλιέργειας ως την ολοκλήρωση της βλαστικής ανάπτυξης (BBCH 12-29)
Μέθοδος εφαρμογής: ψεκασμός φυλλώματος
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 45
Για την καλλιέργεια "ΦΑΚΕΣ (ΟΣΠΡΙΑ, ΞΗΡΑ)": Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για χρήση "ήσσονος σημασίας" όπως φαίνεται στη παραπάνω σχετική λιστα με τις δόσεις εφαρμογής του σκευάσματος.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο ετησίων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων. Απορροφάται από τα φύλλα και το στέλεχος των φυτών και παρεμποδίζει την ανάπτυξη των μεριστωμάτων στα φύλλα και στο ρίζωμα.
Τρόπος Εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 20-40 λίτρα νερό στο στρέμμα, με προτεινόμενη πίεση τουλάχιστον 2 bar.
2.Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά ως προς την καλλιέργεια και τα ζιζάνια.
3.Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε νεαρό στάδιο.
4. Για ετήσια ζιζάνια εφαρμόζεται από το στάδιο 3-4 φύλλων στη χαμηλότερη δόση ή αργότερα με τη μεγαλύτερη δόση.
5. Για πολυετή ζιζάνια εφαρμόζεται από το στάδιο επιμήκυνσης του στελέχους ως και στο φύλλο σημαίας.
6.Το Sorghum halepense καταπολεμείται καλύτερα με σπαστή εφαρμογή, με δόση 100 κ.εκ. / στρέμμα όταν έχει μήκος βλαστού 20 – 30 εκατοστά και 125 κ.εκ. / στρέμμα για τις αναβλαστήσεις.
7.Η Poa annua καταπολεμείται καλύτερα σε μικρό στάδιο και σε δόση 300 κ.εκ. / στρέμμα.
8.Μην ψεκάζετε τον Ηλίανθο μετά το στάδιο των 6 πραγματικών φύλλων.
9.Μην ψεκάζετε όταν ο καιρός είναι ψυχρός και όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες.
10.Μην ψεκάζετε όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, ξηρός αέρας και παρουσία δρόσου στα φύλλα.
11.Κατά την εφαρμογή του Arrest 5 EC σε καλλιέργειες φασολιών, μπιζελιών και ηλίανθου, να μην αναμιγνύεται με λάδι ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν και λίπασμα.
Συνθήκες εφαρμογής: 2.Εφαρμόζεται μεταφυτρωτικά ως προς την καλλιέργεια και τα ζιζάνια. 3.Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε νεαρό στάδιο. 4. Για ετήσια ζιζάνια εφαρμόζεται από το στάδιο 3-4 φύλλων στη χαμηλότερη δόση ή αργότερα με τη μεγαλύτερη δόση. 5. Για πολυετή ζιζάνια εφαρμόζεται από το στάδιο επιμήκυνσης του στελέχους ως και στο φύλλο σημαίας. 6.Το Sorghum halepense καταπολεμείται καλύτερα με σπαστή εφαρμογή, με δόση 100 κ.εκ. / στρέμμα όταν έχει μήκος βλαστού 20 – 30 εκατοστά και 125 κ.εκ. / στρέμμα για τις αναβλαστήσεις. 7.Η Poa annua καταπολεμείται καλύτερα σε μικρό στάδιο και σε δόση 300 κ.εκ. / στρέμμα. 8.Μην ψεκάζετε τον Ηλίανθο μετά το στάδιο των 6 πραγματικών φύλλων. 9.Μην ψεκάζετε όταν ο καιρός είναι ψυχρός και όταν οι καλλιέργειες δεν είναι εύρωστες. 10.Μην ψεκάζετε όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, ξηρός αέρας και παρουσία δρόσου στα φύλλα. 11.Κατά την εφαρμογή του Arrest 5 EC σε καλλιέργειες φασολιών, μπιζελιών και ηλίανθου, να μην αναμιγνύεται με λάδι ή οποιοδήποτε άλλο προϊόν και λίπασμα.
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Quizalofop-p-ethyl Αθροισμα ενώσεων που περιέχουν κουίζλοφοπ/quizalofop, των αλάτων του, των εστέρων του και των συζευγμάτων του (συμπεριλαμβανομένων των Propaquizafop, Quizalofop-p-ethyl, quizalofop-p-tefuryl). Τα ανώτατα όρια ισχύουν για όλες τις δραστικές ουσίες μαζί.0.2 mg/kg

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Οριστική έγκριση σύμφωνα με τον Κανονισμό 1107/2009
Λήξη έγκρισης: 30/11/2022
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS05+GHS07+GHS08+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
Nissan Chemical Europe S.A.S.
Parc d’ Affaires de Crecy, 10A, rue de la Voie Lactee
69370 69370
St-Didier-au Mont d’ Or
FRANCE
TEL: +33 (0) 437644024
FAX: +33 (0) 4 37 64 68 74
e-mail: masanori.kai@nissanchem-eu.com
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕBΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73 και Σποράδων
15231
ΧΑΛΑNΔΡΙ
TEL: 211 1205555
FAX: 211 1205559
e-mail: technical@alfagro.gr