Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΠΑΤΑΤΕΣ

Χρήση του ζιζανιοκτόνου ARTIST WG

ARTIST WG

Flufenacet 24% / Metribuzin 17.5%

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG) / Βοηθητικές ουσίες: 55.5%


Οδηγίες εφαρμογής για ΠΑΤΑΤΕΣ:

Δόσεις σκευάσματος

Μουχρίτσα (Echinochloa crus-galli)
Πλαγιαστό Βλήτο (Amaranthus blitoides)
Τραχύ Βλήτο (Amaranthus retroflexus)
Αναρριχώμενο Πολύγωνο (Bilderdykia convolvulus)
Λουβουδιά (Chenopodium album)
Μαργαρίτα (Chrysanthemum sp.)
Μεγαλόκαρπη Κολλητσίδα (Galium aparine)
(χρήση ήσσονος σηµασίας)
Γλυστρίδα (Αντράκλα) (Portulaca oleracea)
Άγριο Σινάπι (Sinapis arvensis)
Αγριοντοματιά
Στύφνος
(Solanum nigrum)
Στελλάρια (Stellaria media)
Μικρή Τσουκνίδα (Urtica urens)
Αγριομελιτζάνα (Xanthium strumarium)
200-250 γραμμάρια στο στρέμμα
250-250 γραμμάρια στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Πλατύφυλλα Ετήσια, Χρήση ησσονος σηµασίας ζιζάνια (όσα αναφέρουν τη σχετική ένδειξη),
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 30 - 50 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Σταδιο εφαρμογης: Προφυτρωτική εφαρμογή.
Μέθοδος ψεκασμού:
Ψεκασμός
Εφαρμογή: Προφυτρωτικά
Προφυτρωτική εφαρμογή μετά τη σπορά μέχρι και λίγο πριν το φύτρωμα των πατατοφύτων, και όταν τα ζιζάνια είναι στο ευαίσθητο στάδιο της ανάπτυξής τους. Δόσεις: 200 γρ./στρέμμα σε εδάφη αμμώδη, πηλοαμμώδη, ελαφρά. 250 γρ./στρέμμα σε εδάφη αμμοπηλώδη, πηλοαργιλώδη-μέτρια και σε εδάφη αργιλώδη, χουμώδη, βαριά
Για την καλλιέργεια "ΠΑΤΑΤΕΣ": Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για χρήση "ήσσονος σημασίας" όπως φαίνεται στη παραπάνω σχετική λιστα με τις δόσεις εφαρμογής του σκευάσματος.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για προφυτρωτική καταπολέμηση ετήσιων ζιζανίων στην καλλιέργεια της πατάτας. Το flufenacet παρεμποδίζει τη διαίρεση και την αύξηση των μεριστωματικών κυττάρων με αποτέλεσμα να σταματά η αύξηση του ριζικού συστήματος των ζιζανίων. Το metribuzin παρεμποδίζει τη φωτοσύνθεση στο φωτοσύστημα II.
Τρόπος Εφαρμογής: Το ARTIST εφαρμόζεται με ψεκασμό εδάφους μετά την σπορά μέχρι και λίγο πριν το φύτρωμα των πατατοφύτων και όταν τα ζιζάνια είναι στο ευαίσθητο στάδιο της ανάπτυξής τους. Συνίσταται μία εφαρμογή σε κάθε καλλιεργητική περίοδο. Προκειμένου το προϊόν να δείξει την άριστη δράση του, είναι απαραίτητή η ύπαρξη επαρκούς εδαφικής υγρασίας. Εάν δεν υπάρχει, συστήνεται ελαφρύ πότισμα εντός 5-6 ημερών μετά την εφαρμογή.
Με ευθύνη της εταιρείας να ορίζονται οι ποικιλίες πατάτας στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς προβλήματα φυτοτοξικότητας.
Απαγορεύεται η χρήση του ARTIST WG σε περιοχές της χώρας μας που θεωρούνται ευαίσθητες (vulnerable). Ως τέτοιες θεωρούνται περιοχές με αμμώδη εδάφη με χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος που δέχονται υψηλά ποσά βροχόπτωσης.
Προκειμένου το προϊόν να δείξει την άριστη δράση του, είναι απαραίτητη η ύπαρξη επαρκούς εδαφικής υγρασίας. Εάν δεν υπάρχει, συστήνεται ελαφρύ πότισμα εντός 5-6 ημερών μετά την εφαρμογή.
Διαχείριση διασποράς ψεκαστικών σταγονιδίων
(γειτονικές καλλιέργειες και υδάτινες επιφάνειες)
Για την αποφυγή μεταφοράς σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού να μη χρησιμοποιείται το σκεύασμα σε καλλιέργειες αγρού οι οποίες απέχουν λιγότερο από:
- 10 μέτρα από γειτονικές καλλιέργειες ή φυτά και για την πατάτα
- 5 μέτρα για την πατάτα από τα επιφανειακά ύδατα
Συνθήκες εφαρμογής: Με ευθύνη της εταιρείας να ορίζονται οι ποικιλίες πατάτας στις οποίες μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς προβλήματα φυτοτοξικότητας. Απαγορεύεται η χρήση του ARTIST WG σε περιοχές της χώρας μας που θεωρούνται ευαίσθητες (vulnerable). Ως τέτοιες θεωρούνται περιοχές με αμμώδη εδάφη με χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος που δέχονται υψηλά ποσά βροχόπτωσης. Προκειμένου το προϊόν να δείξει την άριστη δράση του, είναι απαραίτητη η ύπαρξη επαρκούς εδαφικής υγρασίας. Εάν δεν υπάρχει, συστήνεται ελαφρύ πότισμα εντός 5-6 ημερών μετά την εφαρμογή. Διαχείριση διασποράς ψεκαστικών σταγονιδίων (γειτονικές καλλιέργειες και υδάτινες επιφάνειες) Για την αποφυγή μεταφοράς σταγονιδίων του ψεκαστικού υγρού να μη χρησιμοποιείται το σκεύασμα σε καλλιέργειες αγρού οι οποίες απέχουν λιγότερο από: - 10 μέτρα από γειτονικές καλλιέργειες ή φυτά και για την πατάτα - 5 μέτρα για την πατάτα από τα επιφανειακά ύδατα

Συσκευασία:
-Μέγεθος:
A)200 gr, 400 gr, 1 kg, 2 kg, 5 kg.
Β)10 kg.
-Υλικό:
Α)Τρίφυλλες από PET/AL/PE, σε χάρτινο κουτί (η σειρά των υλικών είναι από έξω προς το εσωτερικό).
Β)Τρίφυλλες από PET/AL/PE ενισχυμένου πάχους.
-Είδος:
Α)Σακούλες εντός χαρτοκυτίου.
Β)Σακούλες ενισχυμένες.
-Σύνολο συσκευασιών: 6.

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Οριστική έγκριση για ΔΟ του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΕ (σύμφωνα με το άρθρο 8(2) της Οδηγίας 91/414/ΕΕ)
Λήξη έγκρισης: 30/09/2011
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS08+GHS09