Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

FLISH

fluopyram 40%

Συμπ. Αιώρημα (SC) / Βοηθητικές ουσίες: 64.27%


Οδηγίες εφαρμογής για ΠΕΠΟΝΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

Δόσεις σκευάσματος

Νηματώδεις (Meloidogyne hapla)
Νηματώδεις (Meloidogyne incognita)
Νηματώδεις (Meloidogyne javanica)
62.5 Κυβ.εκ. (ml) στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Νηματώδεις,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 200 - 600 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 1
Εφαρμογή με το σύστημα της στάγδην άρδευσης 1-3 ημέρες πριν ή μετά το φύτεμα ή τη μεταφύτευση.
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή: Μη εφαρμόσιμο
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Το Velum Prime περιέχει τη νέα δραστική ουσία fluopyram και καταπολεμά τους νηματώδεις και το ωίδιο σε ευρύ φάσμα υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Το fluopyram παρουσιάζει έντονη δράση εναντίον των ενηλίκων των νηματωδών. Επιπλέον προκαλεί καθυστέρηση στην ανάπτυξη των αβγών τα οποία βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και περιορίζει την εκκόλαψή τους. Σε βιοχημικό επίπεδο παρουσιάζει ένα νέο τρόπο δράσης καθώς παρεμποδίζει τη μιτοχονδριακή αναπνοή μπλοκάροντας τη μεταφορά των ηλεκτρονίων στην αναπνευστική αλυσίδα του Succinate Quinone Reductase (σύμπλοκο II- παρεμποδιστής SQR). Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίζονται περίπου 30 λεπτά μετά την εφαρμογή καθώς οι νηματώδεις αρχίζουν να κινούνται πιο αργά ενώ μετά από 1-2 ώρες τελικά παραλύουν εντελώς. Επιπλέον, το fluopyram έχει μυκητοκτόνο δράση και παρουσιάζει διεισδυτική δράση, διελασματική κίνηση καθώς και ακροπέταλη κίνηση μέσω των αγγείων του ξύλου. Σε βιοχημικό επίπεδο παρεμποδίζει τη μιτοχονδριακή αναπνοή μπλοκάροντας τη μεταφορά των ηλεκτρονίων στην αναπνευστική αλυσίδα του Succinate DeHydrogenase (σύμπλοκο II – παρεμποδιστής SDH). Το fluopyram δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση και την ανάπτυξη των σπορίων καθώς και την ανάπτυξη του μυκηλίου. Η δράση του fluopyram εναντίον των μυκήτων έχει διάρκεια από 30 έως 60 ημέρες.
Τρόπος Εφαρμογής: Εφαρμογή στο έδαφος μέσω του συστήματος της στάγδην άρδευσης ή με ψεκασμό του εδάφους και ενσωμάτωση.
1.Ο ανωτέρω αναφερόμενος όγκος νερού αφορά μόνο στην εφαρμογή του Velum Prime και όχι στο όγκο νερού πριν ή μετά την εφαρμογή του.

2.Η χαμηλή δόση να χρησιμοποιείται μόνο σε συνθήκες χαμηλής ή μέτριας προσβολής από τους νηματώδεις.
3.Μην εφαρμόζετε το Velum Prime σε σπορεία.
4.Όταν εφαρμόζετε το Velum Prime στη μέγιστη δόση 2 φορές το έτος στο ίδιο χωράφι, μην χρησιμοποιείτε άλλα προϊόντα που περιέχουν fluopyram, έτσι ώστε η συνολική ποσότητα fluopyram ανά έτος στο ίδιο χωράφι να μην υπερβαίνει τα 50 γρ. /στρέμμα.
5.Δεν συστήνεται η εφαρμογή του Velum Prime μόνο για το ωίδιο όταν δεν υπάρχει προσβολή της καλλιέργειας από νηματώδεις.
6.Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια του μπρόκολου από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργεια αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του.
-Για την καλλιέργεια της φράουλας, να εφαρμόζεται μόνο σε θερμοκήπια κλειστού τύπου.
-Διαχείριση ανθεκτικότητας:
Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία fluopyram, η οποία ανήκει στην ομάδα 7 κατά FRAC.
Η δράση του fluopyram εναντίον των μυκήτων έχει διάρκεια από 30 έως 60 ημέρες. Για το λόγο αυτό, συστήνεται στο πρόγραμμα ψεκασμών για το ωίδιο να εφαρμόζονται προληπτικά, σκευάσματα με διαφορετικό τρόπο δράσης, για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Ειδικότερα, συστήνεται ο πρώτος ψεκασμός μετά την εφαρμογή με το Velum Prime να γίνεται με σκευάσματα με διαφορετικό τρόπο δράσης.
Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, σε συνήθεις συνθήκες αποθήκευσης, στην αρχική του κλειστή συσκευασία.
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Ο ανωτέρω αναφερόμενος όγκος νερού αφορά μόνο στην εφαρμογή του Velum Prime και όχι στο όγκο νερού πριν ή μετά την εφαρμογή του. 2.Η χαμηλή δόση να χρησιμοποιείται μόνο σε συνθήκες χαμηλής ή μέτριας προσβολής από τους νηματώδεις. 3.Μην εφαρμόζετε το Velum Prime σε σπορεία. 4.Όταν εφαρμόζετε το Velum Prime στη μέγιστη δόση 2 φορές το έτος στο ίδιο χωράφι, μην χρησιμοποιείτε άλλα προϊόντα που περιέχουν fluopyram, έτσι ώστε η συνολική ποσότητα fluopyram ανά έτος στο ίδιο χωράφι να μην υπερβαίνει τα 50 γρ. /στρέμμα. 5.Δεν συστήνεται η εφαρμογή του Velum Prime μόνο για το ωίδιο όταν δεν υπάρχει προσβολή της καλλιέργειας από νηματώδεις. 6.Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια του μπρόκολου από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργεια αυτή ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του. -Για την καλλιέργεια της φράουλας, να εφαρμόζεται μόνο σε θερμοκήπια κλειστού τύπου. -Διαχείριση ανθεκτικότητας: Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία fluopyram, η οποία ανήκει στην ομάδα 7 κατά FRAC. Η δράση του fluopyram εναντίον των μυκήτων έχει διάρκεια από 30 έως 60 ημέρες. Για το λόγο αυτό, συστήνεται στο πρόγραμμα ψεκασμών για το ωίδιο να εφαρμόζονται προληπτικά, σκευάσματα με διαφορετικό τρόπο δράσης, για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας. Ειδικότερα, συστήνεται ο πρώτος ψεκασμός μετά την εφαρμογή με το Velum Prime να γίνεται με σκευάσματα με διαφορετικό τρόπο δράσης. Το σκεύασμα διατηρείται για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, σε συνήθεις συνθήκες αποθήκευσης, στην αρχική του κλειστή συσκευασία.
Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Fluopyram 0.9 mg/kg

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Το FLISH Χρησιμοποιεί την εγκρίση κυκλοφορίας του σκευάσματος VELUM PRIME
Τύπος έγκρισης: Νέα έγκριση (CMS) (άρθρο 37.4)
Λήξη έγκρισης: 31/01/2025
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Επικίνδυνο για το περιβάλλον (GHS09)