Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

MANZEB 80 WP

Mancozeb 80%

Βρέξιμη Σκόνη (WP) / Βοηθητικές ουσίες: 5.88%


Οδηγίες εφαρμογής για ΜΑΡΟΥΛΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

Δόσεις σκευάσματος

Περονόσπορος (Bremia lactucae)
200 γραμμάρια στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Μύκητες,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 50 - 100 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 4
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Οι εφαρμογές ξεκινούν από το στάδιο των φυταρίων (BBCH 12) και συνεχίζονται.
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 28
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Μυκητοκτόνο με προστατευτική δράση κατά διαφόρων μυκητολογικών ασθενειών. Το Mancozeb δρα εμποδίζοντας τον κυτταρικό μεταβολισμό των μυκήτων σε πολλαπλά σημεία. Διαθέτει δε ευρύ φάσμα δράσης.
Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος.
-Το MANZEB είναι ένα προστατευτικό μυκητοκτόνο. Η πρώτη εφαρμογή είναι καλό να γίνεται αμέσως πριν την προβλεπόμενη εμφάνιση της ασθένειας. Οι εφαρμογές επαναλαμβάνονται σύμφωνα με τα συνιστώμενα μεσοδιαστήματα ψεκασμών για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο απαιτείται προστασία.
-Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής.
-Να μη χρησιμοποιούνται ως τροφή τα αμπελόφυλλα σε περίπτωση χρήσης του MANZEB 80 WP.
Διαχείρηση ανθεκτικότητας:
Το MANZEB πρέπει να χρησιμοποιείται προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε μυκητοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης.
Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα: Η χρήση του είναι συμβατή με προγράμματα Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης για τις καλλιέργειες των μηλοειδών και του αμπελιού.
Δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των πολυετών καλλιεργειών.
Γενικά πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης της ετικέτας ως προς τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος σε κάθε προτεινόμενη καλλιέργεια.
Συνθήκες εφαρμογής: -Το MANZEB είναι ένα προστατευτικό μυκητοκτόνο. Η πρώτη εφαρμογή είναι καλό να γίνεται αμέσως πριν την προβλεπόμενη εμφάνιση της ασθένειας. Οι εφαρμογές επαναλαμβάνονται σύμφωνα με τα συνιστώμενα μεσοδιαστήματα ψεκασμών για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο απαιτείται προστασία. -Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο της έντασης της προσβολής. -Να μη χρησιμοποιούνται ως τροφή τα αμπελόφυλλα σε περίπτωση χρήσης του MANZEB 80 WP. Διαχείρηση ανθεκτικότητας: Το MANZEB πρέπει να χρησιμοποιείται προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας σε μυκητοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης. Οδηγίες για χρήση σε IPM προγράμματα: Η χρήση του είναι συμβατή με προγράμματα Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης για τις καλλιέργειες των μηλοειδών και του αμπελιού. Δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις των πολυετών καλλιεργειών. Γενικά πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες χρήσης της ετικέτας ως προς τον χρόνο εφαρμογής του σκευάσματος σε κάθε προτεινόμενη καλλιέργεια.
Συνδυαστικότητα:
Συνδυαστικότητα: Στα μηλοειδή το MANZEB μπορεί να συνδυαστεί με τα σκευάσματα Indar 5 EW και Systane 6 SC.
Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.
Να μην χρησιμοποιείται στις ποικιλίες της αχλαδιάς Κρυστάλλι Κόσια και Βουτυράτα. Μπορεί να προκαλέσει σκωριόχρωση σε μηλιές ποικιλίας “Golden Delicious.

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
Σακίδια ή σάκοι 100 γρ., 200 γρ., 250 γρ., 400 γρ., 500 γρ., 1 κιλού, 1,5 κιλού, 2 κιλών, 2,5 κιλών, 3 κιλών, 5 κιλών, 10 κιλών και 25 κιλών. α)Σάκοι πολύφυλλοι, PE/EVOH/PE επένδυση μέσα σε χαρτί/ χαρτί/ PE/χαρτί, και αεροστεγείς.
β)Σάκοι πολύφυλλοι, microperforated PE επένδυση μέσα σε χαρτί/AL/PE/χαρτί/LDPE/ χαρτί.
γ)Σάκοι πολύφυλλοι, PE/EVOH/PE επένδυση μέσα σε χαρτί.
δ)Σάκοι πολύφυλλοι, PE επένδυση μέσα σε χαρτί/χαρτί/χαρτί/χαρτί.
ε)Σάκοι πολύφυλλοι, PE/PA/PE επένδυση μέσα σε χαρτί/χαρτί/χαρτί/χαρτί.
στ) Σάκοι πολύφυλλοι, PE επένδυση μέσα σε ΡΕ εξωτερικό σάκο.
Σακίδια ή σάκοι εντός χαρτοκυτίου. 100 γρ., 200 γρ., 250 γρ., 400 γρ., 500 γρ., 1 κιλού, 1,5 κιλού, 2 κιλών, 2,5 κιλών, 3 κιλών, 5 κιλών. α) Σάκοι πολύφυλλοι, PE/EVOH/PE επένδυση μέσα σε χαρτί/ χαρτί/ PE/χαρτί, και αεροστεγείς.
β)Σάκοι πολύφυλλοι, microperforated PE επένδυση μέσα σε χαρτί/AL/PE/χαρτί/LDPE/ χαρτί.
γ)Σάκοι πολύφυλλοι, PE/EVOH/PE επένδυση μέσα σε χαρτί.
δ)Σάκοι πολύφυλλοι, PE επένδυση μέσα σε χαρτί/χαρτί/χαρτί/χαρτί.
ε)Σάκοι πολύφυλλοι, PE/PA/PE επένδυση μέσα σε χαρτί/χαρτί/χαρτί/χαρτί.
στ)Σάκοι πολύφυλλοι, PE επένδυση μέσα σε ΡΕ εξωτερικό σάκο.

Μέγιστα Επιτρεπτά Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) του παραπάνω σκευάσματος για τη συγγεκριμένη καλλιεργεια
Δραστική ουσίαΕπεξήγησηΜέγ.Υπολειμματικότητα
Mancozeb Διθειοκαρβαμικές ουσίες (Dithiocarbamates) maneb, mancozeb, metiram, propineb, thiram, ziram. Οι ουσίες αυτές δεν μπορούν να ταυτοποιηθούν μεμονωμένα, ορίζονται Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων για όλη την ομάδα των εν λόγω φυτοφαρμάκων5 mg/kg

Τύπος έγκρισης: Οριστική έγκριση για ΔΟ του Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 91/414/ΕΕ (σύμφωνα με το άρθρο 4 της Οδηγίας 91/414/ΕΕ)
Λήξη έγκρισης: 04/07/2021
Ημερομηνία απόσυρσης: 04/12/2021
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: 04/12/2021

Σημείωση: Οσα σκευάσματα εμφανίζονται στους καταλόγους, παρόλο που η ημερομηνία λήξης τους είναι προγενέστερη της σημερινής, για τα οποία δεν υπάρχει ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ή δεν εμφανίζεται η λέξη ΑΠΟΣYΡΘΗΚΕ, η έγκρισή τους είναι σε ισχύ και βρίσκονται σε διαδικασία ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.

Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS07+GHS08+GHS09
Παρασκευάζεται από την:
INDOFIL INDUSTRIES LIMITED Mumbai
Kalpataru Square 4th floor, Kondivita Road
Mumbai
INDIA
ΑΓΡΟΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.
Λεωφ. Αμφιθέας 127
17563
e-mail: haris.hatzinas@gmail.com