Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

KALINA

pelargonic acid (cas 112-05-0) 68%

Γαλακτοποιήσιμο υγρό (EC) / Βοηθητικές ουσίες: 24.26%


Οδηγίες εφαρμογής για ΚΑΡΔΑΜΟ ΥΠΑΙΘΡΟΥ:

Δόσεις σκευάσματος

Αιματόχορτο (Digitaria sanguinalis)
Κοινή Πόα (Poa annua)
Σπονδυλωτή Σετάρια (Setaria verticillata)
Πράσινη Σετάρια (Setaria viridis)
Τραχεία Λειβαδοπόα (Poa trivialis)
Καλλιεργούμενο Βλήτο (Amaranthus hybridus)
Λουβουδιά (Chenopodium album)
Γλυστρίδα (Αντράκλα) (Portulaca oleracea)
Μαρτιάκος (Senecio vulgaris)
Ζωχός (Sonchus oleraceus)
Αγρια Ρόκα (Diplotaxis erucoides)
Καρδαμίνα (Cardamine hirsuta)
Αγριομαργαρίτα (Bellis perennis)
Περικοκλάδα (Calystegia Convolvulus arvensis)
Αγριοστροφύλλι (Lotus corniculatus)
Φαρμακευτικό Περδικούλι
Παριετάρια Φαρμακευτική
(Parietaria officinalis)
Πολυετής Ζωχός (Sonchus arvensis)
Αγριοράδικο (Taraxacum officinale)
Αγριοτρίφυλλο (Trifolium pratense)
1.6 Λίτρα στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Αγρωστώδη Ετήσια, Αγρωστώδη Πολυετή, Πλατύφυλλα Ετήσια,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 15 - 30 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 2
Mεσοδιάστηµα µεταξύ των εφαρµογών: 14 - 21 ηµέρες
Εφαρμογές μεταξύ των γραμμών με κατευθυνόμενο ψεκασμό των ζιζανίων. (BBCH 00 - 99)
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 1
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Μη εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο επαφής, για τον έλεγχο ετήσιων αγρωστώδων και πλατύφυλλων ζιζάνιων σε διάφορες καλλιέργειες, την αποξήρανση παραφυάδων/λαίμαργων στα αμπέλια και για την αποξήρανση στελεχών πριν την συγκομιδή στην πατάτα. Περιέχει τη δραστική ουσία πελαργονικό οξύ. Δρα με αποξήρανση, διαταράσσοντας την διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης των φυτών και τα αποτελέσματα είναι ορατά πολύ γρήγορα (24 ώρες).
Μέθοδος εφαρμογής: Ανάλογα με την καλλιέργεια και τη χρήση, εφαρμόζεται με κατευθυνόμενο ψεκασμό στην γραμμή φύτευσης ή μεταξύ των γραμμών ή στις παραφυάδες/λαίμαργους ή στους βλαστούς/ στελέχη, που πρέπει να είναι στεγνοί πριν τον ψεκασμό, με πίεση ψεκαστικού 2 - 2,5 bar.
1.Το KALINA έχει γενικά μέτρια αποτελεσματικότητα.
2.Εφαρμόστε κατά προτίμηση το πρωί, σε μέρες με καλή φωτεινότητα.
3.Η δράση του προϊόντος επηρεάζεται από τις χαμηλές θερμοκρασίες (<15°C)
4.Μην το εφαρμόζετε εάν αναμένεται βροχή 2 ώρες από την εφαρμογή ή σε υγρά φυτά.
5.Τα ζιζάνια πρέπει να βρίσκονται σε ζωηρή ανάπτυξη.
6.Στο αμπέλι για χρήση ως ζιζανιοκτόνο: ψεκάστε την άνοιξη, στην αρχή της βλάστησης των ζιζανίων, όταν ακόμα είναι μικρά και μέχρι το στάδιο των 4 - 6 φύλλων (< 10 εκ.) ή των 4 εκ. διάμετρος, σε ζιζάνια με μορφή ροζέτας. Η χρήση στο αμπέλι πρέπει να γίνεται με κατευθυνόμενο ψεκασμό των ζιζανίων αποφεύγοντας την επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα και τα άλλα πράσινα μέρη του αμπελιού. Συνιστώνται δύο εφαρμογές με διάστημα 3-4 εβδομάδων, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την ανάπτυξη των ζιζάνιων καθώς επίσης και μετά από μηχανική αντιμετώπιση των ζιζάνιων.
7.Στο αμπέλι για την αποξήρανση παραφυάδων/λαίμαργα: εφαρμόζεται με κατευθυνόμενο ψεκασμό στις παραφυάδες/λαίμαργα, χρησιμοποιώντας καλύπτρα για την αποφυγή διασποράς του ψεκαστικού υγρού σε άλλα μέρη του φυτού. Εφαρμόζεται σε νεαρούς βλαστούς μήκους < 15 εκ, έως τα 4-5 φύλλα, πριν να γίνει ξυλώδης η βάση τους. Να γίνουν έως 3 εφαρμογές με διάστημα 2 έως 3 εβδομάδων, ανάλογα με την ευαισθησία της ποικιλίας αμπελιού.
8.Στην Πατάτα για την αποξήρανση στελεχών πριν την συγκομιδή: Συνιστάται μια εφαρμογή κατά την περίοδο της συγκομιδής, 1 έως 5 ημέρες μετά από μηχανικό τεμαχισμό του υπέργειου τμήματος της καλλιέργειας και αφού επιτευχθεί η επιθυμητή εμπορική κατηγορία και περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία των κονδύλων της πατάτας.
9.Στις εγκαταστημένες καλλιέργειες Καρποφόρων δένδρων και Λαχανικών: εφαρμόζεται αποφεύγοντας την επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με τα φύλλα και τα άλλα πράσινα μέρη της καλλιέργειας
10.Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις ποικιλίες αμπελιού Σουλτανίνα και Κορινθιακή σταφίδα από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του επομένως η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Το KALINA έχει γενικά μέτρια αποτελεσματικότητα. 2.Εφαρμόστε κατά προτίμηση το πρωί, σε μέρες με καλή φωτεινότητα. 3.Η δράση του προϊόντος επηρεάζεται από τις χαμηλές θερμοκρασίες (<15°C) 4.Μην το εφαρμόζετε εάν αναμένεται βροχή 2 ώρες από την εφαρμογή ή σε υγρά φυτά. 5.Τα ζιζάνια πρέπει να βρίσκονται σε ζωηρή ανάπτυξη. 6.Στο αμπέλι για χρήση ως ζιζανιοκτόνο: ψεκάστε την άνοιξη, στην αρχή της βλάστησης των ζιζανίων, όταν ακόμα είναι μικρά και μέχρι το στάδιο των 4 - 6 φύλλων (< 10 εκ.) ή των 4 εκ. διάμετρος, σε ζιζάνια με μορφή ροζέτας. Η χρήση στο αμπέλι πρέπει να γίνεται με κατευθυνόμενο ψεκασμό των ζιζανίων αποφεύγοντας την επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με το φύλλωμα και τα άλλα πράσινα μέρη του αμπελιού. Συνιστώνται δύο εφαρμογές με διάστημα 3-4 εβδομάδων, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την ανάπτυξη των ζιζάνιων καθώς επίσης και μετά από μηχανική αντιμετώπιση των ζιζάνιων. 7.Στο αμπέλι για την αποξήρανση παραφυάδων/λαίμαργα: εφαρμόζεται με κατευθυνόμενο ψεκασμό στις παραφυάδες/λαίμαργα, χρησιμοποιώντας καλύπτρα για την αποφυγή διασποράς του ψεκαστικού υγρού σε άλλα μέρη του φυτού. Εφαρμόζεται σε νεαρούς βλαστούς μήκους < 15 εκ, έως τα 4-5 φύλλα, πριν να γίνει ξυλώδης η βάση τους. Να γίνουν έως 3 εφαρμογές με διάστημα 2 έως 3 εβδομάδων, ανάλογα με την ευαισθησία της ποικιλίας αμπελιού. 8.Στην Πατάτα για την αποξήρανση στελεχών πριν την συγκομιδή: Συνιστάται μια εφαρμογή κατά την περίοδο της συγκομιδής, 1 έως 5 ημέρες μετά από μηχανικό τεμαχισμό του υπέργειου τμήματος της καλλιέργειας και αφού επιτευχθεί η επιθυμητή εμπορική κατηγορία και περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία των κονδύλων της πατάτας. 9.Στις εγκαταστημένες καλλιέργειες Καρποφόρων δένδρων και Λαχανικών: εφαρμόζεται αποφεύγοντας την επαφή των σταγονιδίων του ψεκαστικού διαλύματος με τα φύλλα και τα άλλα πράσινα μέρη της καλλιέργειας 10.Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις ποικιλίες αμπελιού Σουλτανίνα και Κορινθιακή σταφίδα από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του επομένως η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

Συνδυαστικότητα και φυτοτοξικότητα

Φυτοτοξικότητα:
Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις για τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

Τύπος έγκρισης: Αμοιβαία αναγνώριση (άρθρο 40)
Λήξη έγκρισης: 31/08/2024
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS05
Παρασκευάζεται από την:
Belchim Crop Protection N.V./ S.A.
Technologielaan 7
1840
Londerzeel
BELGIUM
TEL: +32 52300906
FAX: +32 52301135
e-mail: Evi.dewachter@certisbelchim.com
Υπεύθυνοι διάθεσης στην αγορά::
AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Τ.Θ. 1089 ΒΙ.ΠΕ.Θ. ΣΙΝΔΟΣ
57022
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
TEL: 2311 998600
FAX: 2311 998601
e-mail: e.giounnaki@agrology.eu