Plant Protection
Εγκατάσταση της εφαρμογής για Android Εγκατάσταση της εφαρμογής iPhone / iPad Εγκατάσταση της εφαρμογής για Windows PC / Laptop Εφαρμογή για Chrome Βρείτε μας στο Facebook

ΑΧΛΑΔΙΑ

Χρήση του μυκητοκτόνου AXELTIS 50 WG

AXELTIS 50 WG

Kresoxim-methyl 50%

Βρέξιμοι Κόκκοι (WG) / Βοηθητικές ουσίες: 45.05%


Οδηγίες εφαρμογής για ΑΧΛΑΔΙΑ:

Δόσεις σκευάσματος

Στεμφύλιο (Pleospora allii)
Φουζικλάδιο (Venturia pirina)
20 γραμμάρια στο στρέμμα
Αιτίες Χορηγησης σκευάσματος: Μύκητες,
Όγκος ψεκαστικού υγρού: 20 - 100 λίτρα / στρέμμα
Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλ/κή περίοδο: 3
Mεσοδιάστηµα µεταξύ των εφαρµογών: 12 - 14 ηµέρες
Τρόπος και χρόνος εφαρμογής: Ο πρώτος ψεκασμός πρέπει να γίνεται στο χρονικό διάστημα που τα δέντρα βρίσκονται μεταξύ του σταδίου της πράσινης κορυφής έως την πρώτη ανάπτυξη των καρπών και οι επόμενοι να ακολουθούν με μεσοδιάστημα 12-14 ημερών.
Τελευταία επέμβαση πρίν τη συγκομιδή - Αριθμός ημερών: 28
Από την ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΗΦΗ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ μόνο τα σκευάσματα που προορίζονται για εχθρούς, ασθένειες και ζιζάνια ήσσονος σημασίας.
Επίσης μπορούν να εξαιρεθούν μικρά μεγέθη συσκευασιών που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν σε υπαίθριες καλλιέργειες των οποίων η έκταση δεν ξεπερνά το ένα (1) στρέμμα και δεν φέρουν σήμανση με νεκροκεφαλή.
Τα παραπάνω όμως ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ της Ηλεκτρονικής Καταγραφής Πώλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες κάντε κλικ εδώ.
Γενικές οδηγίες σκευάσματος
Στόχος σκευάσματος: Μη διασυστηματικό μυκητοκτόνο, με προληπτική ή/και θεραπευτική δράση, καθώς και αξιόλογη διάρκεια δράσης (περίπου 15 ημέρες). Δρα παρεμποδίζοντας τη βλάστηση των σπορίων , την ανάπτυξη του μυκηλίου καθώς και την παραγωγή σπορίων. Εμφανίζει διελασματική και τοπικά διεισδυτική δράση και η αποτελεσματικότητα του δεν επηρεάζεται από ενδεχόμενη βροχόπτωση, δύο ώρες μετά την εφαρμογή του.
Τρόπος Εφαρμογής: Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος.
1.Εφόσον υπάρχει σύστημα αγροτικών προειδοποιήσεων, να ακολουθούνται οι γενικές
συστάσεις.
2.Η δεύτερη εφαρμογή εναντίον του κυκλοκόνιου στην ελιά μπορεί να πραγματοποιηθεί
μόνο εφόσον ο συνολικός αριθμός εφαρμογών για την καταπολέμηση του κυκλοκόνιου ανά
καλλιεργητική περίοδο είναι τουλάχιστο 4.
-Διαχείριση ανθεκτικότητας:
Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης ανθεκτικότητας στα παθογόνα στόχους σε μηλοειδή και αμπέλι συνιστώνται προληπτικές επεμβάσεις συνεχόμενες (μέχρι 3) ή απλές (σε εναλλαγή ή σε μίγμα με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε ομάδες διαφορετικές των στρομπιλουρινών (π.χ azoxystrobin) ή οξαζολιδινιδιονων (π.χ famoxadone) και δεν εμφανίζουν διασταύρωτη ανθεκτικότητα με αυτές).
Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή, πριν το ψεκαστικό διάλυμα στα φύλλα της καλλιέργειας στεγνώσει εντελώς. Για να εισέλθετε μετά από την εφαρμογή φορέστε προστατευτική ενδυμασία και γάντια.
Το σκεύασμα διατηρείται για δύο (2) χρόνια , αν αποθηκευθεί στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό δροσερό και καλά αεριζόμενο.
Συνθήκες εφαρμογής: 1.Εφόσον υπάρχει σύστημα αγροτικών προειδοποιήσεων, να ακολουθούνται οι γενικές συστάσεις. 2.Η δεύτερη εφαρμογή εναντίον του κυκλοκόνιου στην ελιά μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον ο συνολικός αριθμός εφαρμογών για την καταπολέμηση του κυκλοκόνιου ανά καλλιεργητική περίοδο είναι τουλάχιστο 4. -Διαχείριση ανθεκτικότητας: Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης ανθεκτικότητας στα παθογόνα στόχους σε μηλοειδή και αμπέλι συνιστώνται προληπτικές επεμβάσεις συνεχόμενες (μέχρι 3) ή απλές (σε εναλλαγή ή σε μίγμα με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε ομάδες διαφορετικές των στρομπιλουρινών (π.χ azoxystrobin) ή οξαζολιδινιδιονων (π.χ famoxadone) και δεν εμφανίζουν διασταύρωτη ανθεκτικότητα με αυτές). Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή, πριν το ψεκαστικό διάλυμα στα φύλλα της καλλιέργειας στεγνώσει εντελώς. Για να εισέλθετε μετά από την εφαρμογή φορέστε προστατευτική ενδυμασία και γάντια. Το σκεύασμα διατηρείται για δύο (2) χρόνια , αν αποθηκευθεί στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε χώρο ξηρό δροσερό και καλά αεριζόμενο.
Συνδυαστικότητα (σύμφωνα με άλλα σκευάσματα της ίδιας δραστικής σύνθεσης και μορφής):
Μπορεί να συνδυαστεί με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε ομάδες διαφορετικές των στρομπιλου-
-ρινών (π.χ azoxystrobin) ή οξαζολιδιονων (π.χ famoxadone) και δεν εμφανίζουν διασταυρωτή
ανθεκτικότητα με αυτές

Συσκευασία:
-Είδος-Μέγεθος-Υλικό:
1.Φιάλες 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 150, 200, 250, 300, 500, 600, 1000 γραμμαρίων. Polyethylene (PE).
2. Σακίδια 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 150, 200, 300, 500, 600, 1000 γραμμαρίων. Χαρτοσακούλα με επένδυση PE (PA/PE)

Αναλυτικές πληροφορίες για το σκεύασμα απο το Υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης (minagric.gr)

Τύπος έγκρισης: Επανέγκριση (άρθρο 80.5). Σκευάσματα που υπέβαλαν φάκελο προ 6/2011 και εγκρίθηκαν με το ΠΔ 115
Λήξη έγκρισης: 31/12/2022
Λήξη διάθεσης αποθεμάτων στην αγορά: //
Κωδικός Φυτοτοξικότητας: GHS08+GHS09